Expertlista inför Storbritanniens folkomröstning om EU

Den 23 juni röstar det brittiska folket om de vill fortsätta att ingå i den Europeiska Unionen. Vad skulle ett utträde få för konsekvenser?
Vid Lunds universitet finns många forskare som kan uttala sig i frågor som har relevans för omröstningen. Här en lista med namn på några.

Allmänt om brittisk politik
Mikael Sundström, statsvetare, mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 49 93, 070-581 17 03

Allmänt om konsekvenser av ett utträde
Magnus Jerneck, statsvetare, magnus [dot] jerneck [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 97 77

EUs handelsavtal och utträdesklausuler
Jörgen Hettne, handelsrätt, jorgen [dot] hettne [at] ehl [dot] lu [dot] se, 046 222 79 02, jorgen [dot] hettne [at] har [dot] lu [dot] se

Hur påverkas handeln av skillnader i regelverk
Maria Persson, nationalekonom, 046-222 46 70, maria [dot] persson [at] nek [dot] lu [dot] se

Väljarbeteende och strategiskt röstande
Hanna Bäck, statsvetare, Hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 01 61
Johannes Lindvall, statsvetare,  johannes [dot] lindvall [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 89 31, 046-222 89 31, 0705-43 94 49

Kändisars inflytande i valet
Annika Bergman Rosamond, statsvetare, annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 46 91

Folkomröstningar
Anders Sannerstedt, statsvetare, anders [dot] sannerstedt [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 89 39, 0706-11 58 89

Militära och maktpolitiska följder av ett utträde ur unionen
Tony Ingesson, statsvetare, tony [dot] ingesson [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 01 65

Förhandlingar inom EU
Maria Strömvik, statsvetare, maria [dot] stromvik [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 04 87
Malena Rosén Sundström, statsvetare, malena [dot] rosen_sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 49 94
Ole Elgström, statsvetare,  ole [dot] elgstrom [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 89 47

Medialisering av europeisk utrikespolitik
Douglas Brommesson, statsvetare, douglas [dot] brommesson [at] svet [dot] lu [dot] se 046-222 89 48

Allmän EU-rätt och EUs konstitution
Xavier Grossot, jurist, xavier [dot] grossot [at] jur [dot] lu [dot] se 046-222 12 46
Henrik Wenander, jurist, henrik [dot] wenander [at] jur [dot] lu [dot] se, 046-222 11 13

Fri rörlighet och social förmåner – vad säger EU-rätten?
Ann Numhauser-Henning, jurist, 046-222 10 98, ann [dot] numhauser-henning [at] jur [dot] lu [dot] se

 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.