Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Extra analys av spermier kan hjälpa ofrivilligt barnlösa

ICSI
Vid ICSI, intracytoplasmatisk spermeinjektion, väljs en enskild livskraftig spermie ut och förs med en nål in i ägget. Bildkälla: Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus

En enkel analys av kromosombrott på mannens spermier kan underlätta behandlingsvalet för ofrivilligt barnlösa par, och på så vis öka chansen att lyckas med assisterad befruktning. Det är innebörden av nya forskningsrön från Lunds universitet.

Sperm DNA fragmentation index (DFI) är en analysmetod för mannens spermiekvalitet, som visar förekomsten av s.k. kromosombrott.  Metoden är ett komplement till mer välkända analysmetoder som finns att tillgå för att bedöma spermiekvalitet, bl.a. undersökning av deras antal, rörlighet och utseende.

Nu visar en ny studie, som är den största inom området hittills, att DFI-analys kan öka möjligheterna att erbjuda adekvat behandling till ofrivilligt barnlösa par. Studien bygger på analyser från mer än 1 600 ofrivilligt barnlösa par som sökt hjälp hos Reproduktionsmedicinskt Centrum vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Samtliga män i studien fick genomgå en DFI-analys.

Män med högt DFI-värde har fler kromosombrott vilket är förknippat med sämre fruktsamhet. Paren i studien fick assisterad befruktning antingen enligt standardmetoden (ofta kallad IVF, in vitro fertilization) eller ICSI (intracytoplasmatisk spermeinjektion).

Se video med ICSI

Vid standardmetoden läggs det utplockade ägget tillsammans med en större mängd spermier i en skål placerad i en inkubator. Målet är då att befruktningen ska lyckas utan ytterligare påverkan eller hjälp. Vid ICSI-behandling väljs en enskild livskraftig spermie ut och förs med en nål in i ägget.

- I de par där mannen hade stor andel kromosombrott var det bäst chans till graviditet när man använde ICSI istället för IVF. DFI-analysen gör det därmed möjligt att individanpassa behandlingen och öka chansen att få barn, berättar Krzysztof Oleszczuk, doktorand vid Lunds universitet och läkare på Skånes universitetssjukhus.

- Vi hoppas att resultaten kan leda till att ofrivilligt barnlösa kan erbjudas den mest effektiva behandlingen direkt. Att genomgå misslyckad assisterad befruktning kan vara krävande både fysiskt och psykiskt, särskilt när det sker upprepade gånger, förklarar Aleksander Giwercman, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

En uppföljande s.k. multicenterstudie planeras, där tre sjukhus i Köpenhamnsområdet deltar inom ramen för det EU-stödda Öresundssamarbetet kring fertilitet, ReproUnion.

Aleksander Giwercman ser dock fram emot att omsätta de nya kunskaperna på Reproduktions-medicinskt Centrum i Malmö omgående. Kliniken har under lång tid i både forskning och klinisk behandling betonat vikten av att göra en rejäl genomlysning av både mannen och kvinnan i ofrivilligt barnlösa par:

Traditionellt har det varit störst fokus på kvinnan när ett par har svårt att få barn. Men vår forskning och erfarenhet visar att det är viktigt med en noggrann genomlysning av båda partner, säger Aleksander Giwercman.

 

Björn Martinsson

Fakta/Ofrivillig barnlöshet

Svårighet att skaffa barn är ett allt vanligare fenomen. Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15 procent av alla par i fertil ålder. Det kan finnas flera orsaker till ofrivillig barnlöshet, och det går inte alltid att avgöra vad som är skälet. En trend i samhället är att fler väntar längre med att skaffa barn och att kvinnan då har svårare att bli gravid. Kvaliteten på mannens spermier är en annan viktig faktor.

Vetenskaplig artikel I Andrology

"Sperm chromatin structure assay in prediction of in vitro fertilization outcome”
K. Oleszczuk, A. Giwercman and M. Bungum
Andrology, 2016 Jan 12. doi: 10.1111/andr.12153. [Epub ahead of print]

Kontakt

Krzysztof Oleszczuk, doktorand vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, och specialistläkare på Skånes universitetssjukhus, 040-33 19 35, 0702-28 22 79, krzysztof.oleszczuk@med.lu.se

Aleksander Giwercman, professor vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, 040-39 11 29, 076-887 02 12, aleksander.giwercman@med.lu.se

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.