Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fler skulle kunna dra nytta av innovationsmedel

Porträtt av man
Peter Nordström koordinerar Swelife. Foto: Kennet Ruona

Innovationsprogrammet Swelife har hittills finansierat ett drygt hundratal av Sveriges främsta projekt inom hälsa och life science, till ett sammanlagt belopp om cirka 170 miljoner kronor. Men trots att Lunds universitet är huvudman för Swelife är inte programmet välkänt utanför den innersta innovationskretsen.
– Med bättre kunskap om programmet skulle universitetet kunna få ännu större utväxling på sitt värdskap, menar Peter Nordström, som koordinerar den nationella storsatsningen.

 

Swelife är ett av Sveriges sjutton strategiska innovationsprogram, och det enda med basen i Skåne. De flesta andra innovationsprogrammen finns i Stockholm och Göte-borg. Swelife är med och finansierar ett 15-tal projekt där LU deltar.

– Dock ser vi att andelen LU-projekt minskar både vad gäller våra innovationsprojekt och våra mer systemförändrande strategiska projekt, säger Peter Nordström.

Porträtt av kvinna
Annette Säfholm är vd på Gedea Biotech. Foto: Kennet Ruona
Flera innovationer och nya metoder som grundas i forskning från Lunds universitet har fått finansiering från innovationsprogrammet. Ett av dem är Gedea Biotech.

– För oss har Swelifes finansiering varit viktig för att vi skulle kunna genomföra vår studie, och även för att knyta ihop ett samarbete med Region Skåne, säger Annette Säfholm som är vd på startup-företaget.

Forskare vid LU upptäckte att substansen GDA001 både sänker pH, bryter ner bio-film och stänger av svampens möjlighet att orsaka infektion. Lunds universitet genom LU Holding var den första investeraren i Gedea Biotech. I våras fick företaget ett anslag på tre miljoner kronor från Swelife och kunde med hjälp av det genomföra kliniska studier och marknadsundersökningar.

Ett av Swelifes krav för att ett projekt ska kunna få pengar är att det samarbetar med andra sektorer. Detta för att öka sannolikheten för att upptäckten inte bara blir en god idé utan kommer till nytta i den kliniska vardagen eller hittar fram till konsumenten.

– Vi har genomfört våra projekt tillsammans med Klinisk prövningsenhet och kvin-nokliniken på Skånes universitetssjukhus, säger Annette Säfholm. Det är inte säkert att vi hade samarbetat på det här sättet utan anslaget.

Just nu har Swelife en utlysning på gång: Samverkansprojekt för bättre hälsa. Det vänder sig till innovativa projekt inom hälsa och som har potential att kommersiali-seras. Projekten kan söka upp till tre miljoner kronor. Mer information om utlysningen finns på Swelifes hemsida.

Swelife

Swelife är ett av sjutton nationella strategiska innovationsprogram. Det är finansierat av Vinnova tillsammans med finansiering från programparterna. Själva urvalet av projekt sker genom en strukturerad beslutsprocess via Vinnova. Programmens syfte är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Tanken är att förändra genom samverkan, och därför är såväl patienter som små och stora bolag, innovationssystemet, akademi, hälso- och sjukvården och myndigheter med.

Gedea Biotech

Gedea Biotech utvecklar en antibiotikafri behandling mot vaginala infektioner. Det är vanligt med infektioner i underlivet och den som drabbas vet inte alltid om infektionen har orsakats av svamp eller bakterier, eftersom symtomen är lika. Gedeas produkt kommer att behandla båda typerna av infektioner, vilket minskar risken för att kvinnan ska råka välja fel produkt.