Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare på Lunds universitet med expertkunskap om COP15

Här har vi samlat kontaktuppgifter till forskare med kunskap om frågorna som ska diskuteras på toppmötet om krisen för biologisk mångfald i Montreal, COP15. När du klickar på en forskares namn kommer du till personens individuella profil i Lunds universitets forskardatabas.

Lundaforskare som är ackrediterade till COP15:

Henrik Smith (10-19 dec, ev deltagande digitalt), professor i zooekologi, Biologiska institutionen samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Ledamot i Klimatpolitiska rådet samt Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, föreståndare BECC. Biologisk mångfald, biologisk mångfald och klimat, bevarande, värdering av ekosystemtjänster, henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 93 79, 0709-78 20 56

Maria Blasi Romero (på plats 2-11 dec), forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Landskapsekolog med fokus på hur markanvändning och ett förändrat klimat påverkar biologisk mångfald, särskilt pollinatörer. Arrangerar sidoevent tillsammans med andra unga forskare inom YESS, Young Ecosystem Service Specialists, och GYBN, Global Youth Biodiversity network, maria [dot] blasi_romero [at] cec [dot] lu [dot] se, 0735-340817

Aysegül Sirakaya (på plats 3-14 dec), forskare miljörätt, Juridiska fakulteten. Expert Nagoyaprotokololet och rättvis fördelning av nyttor från genetiska resurser, aysegul [dot] sirakaya [at] jur [dot] lu [dot] se, 0724-455072

Övriga experter:

Bevarande av biologisk mångfald/ekosystem, utrotning, restaurering:

Henrik Smith, professor i zooekologi, Biologiska institutionen samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 93 79, 0709-78 20 56

Ola Olsson, docent, biodiversitet och bevarandevetenskap, Biologiska institutionen, Lunds universitet, ola [dot] olsson [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 17 85, 0733-448390.

Kopplingen klimatkrisen och krisen för biologisk mångfald:

Henrik Smith, professor i zooekologi, Biologiska institutionen samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 93 79, 0709-78 20 56

Värdering av naturen och ekosystemtjänster, mätbarhet, finans:

Susanne Arvidsson, docent, redovisning och finans, Företagsekonomiska institutionen. Projektledare MISTRA BIOPATH och koordinator Nature by Numbers, susanne [dot] arvidsson [at] fek [dot] lu [dot] se, 046-222 79 81

Mine Islar, docent i hållbarhetsvetenskap, LUCSUS. Biologisk mångfald, vetenskaplig expert för IPBES, värdering av ekosystemtjänster, mine [dot] islar [at] lucsus [dot] lu [dot] se, 046-222 41 31

Henrik Smith, professor i zooekologi, Biologiska institutionen samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 93 79, 0709-78 20 56

Klimatanpassning, naturbaserade lösningar, grön-blåa lösningar, urban natur:

Johanna Alkan Olsson, docent, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Klimatanpassning, naturbaserade lösningar, urban natur, invasiva arter, stadsplanering, johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se, 046-222 17 93, 0727-41 79 90

Helena Hanson, forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Naturbaserade lösningar, urban natur, invasiva arter, helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se, 046-222 02 02

Anna Persson, forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Pollinering, biodiversitet i staden, ekosystemtjänster, anna [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se, 046-222 38 21, 0730-69 28 80

Katarina Hedlund, professor vid biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Naturbaserade lösningar, ekosystemtjänster i staden och inom jordbruket, biologisk mångfald hos markorganismer, katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 37 98, 0725-62 10 04

Invasiva arter:

Johanna Alkan Olsson, docent, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se, 046-222 17 93, 0727-41 79 90

Helena Hanson, forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se, 046-222 02 02

Rättvist användande av genetiska resurser och Nagoyaprotokollet:

Niklas Wahlberg, professor i systematik, Biologiska institutionen. Användning av genetiska resurser, konsekvenser av Nagoyaprotokollet för akademisk forskning, niklas [dot] wahlberg [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-2223102

Aysegül Sirakaya, forskare miljörätt, Juridiska fakulteten. Expert Nagoyaprotokololet och rättvis fördelning av nyttor från genetiska resurser, aysegul [dot] sirakaya [at] jur [dot] lu [dot] se, 0724-455072

Ursprungsbefolkningars kunskap och rättigheter:

Torsten Krause, forskare i hållbarhetsvetenskap, LUCSUS. Skogsstyrning, avskogning och ursprungsbefolkningars sårbarhet, kunskap och rättigheter med fokus på Amazonas. Styrning och politik kring biologisk mångfald, torsten [dot] krause [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se  

Politisk styrning:

Thomas Hickmann, forskare, Statsvetenskapliga institutionen. Global hållbarhetspolitik, flernivåstyrning, policys som påverkar vårt beteende i hållbar riktning, thomas [dot] hickmann [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 89 49

Torsten Krause, forskare i hållbarhetsvetenskap, LUCSUS. Skogsstyrning, avskogning med fokus på Amazonas, styrning och politik kring biologisk mångfald. Ekosystem och biologisk mångfald i marina kustsystem, torsten [dot] krause [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se

Hållbart nyttjande skog:

Torsten Krause, forskare i hållbarhetsvetenskap, LUCSUS. Skogsstyrning, avskogning med fokus på Amazonas, styrning och politik kring biologisk mångfald. Ekosystem och biologisk mångfald i marina kustsystem, torsten [dot] krause [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se

Cecilia Akselsson, forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemtjänster och Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Uthålligt brukande skog, skogsekosystem, cecilia [dot] akselsson [at] nateko [dot] lu [dot] se, 046-222 86 89, 070- 46 19 973

Anders Ahlström, forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemtjänster. Skogen och klimatet, skog och ekosystemtjänster, naturskogar, anders [dot] ahlstrom [at] nateko [dot] lu [dot] se, 073-20 28 487

Jordhälsa:

Katarina Hedlund, professor vid biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 37 98, 0725-62 10 04

Håkan Wallander, professor mikrobiologisk ekologi, Biologiska institutionen. Jordhälsa, hakan [dot] wallander [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 37 59

Hållbart nyttjande jordbruk:

Katarina Hedlund, professor vid biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 37 98, 0725-62 10 04

Henrik Smith, professor i zooekologi, Biologiska institutionen samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 93 79, 0709-78 20 56

Yann Clough, professor i miljövetenskap, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Jordbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, yann [dot] clough [at] cec [dot] lu [dot] se, 046-222 68 31, 076-226 80 70

Utveckling av biologisk mångfald över tiden, fåglar:

Åke Lindström, professor biodiversitet och bevarandevetenskap, Biologiska institutionen. Förändringar i fåglars antal och utbredning i Sverige och hur de påverkas av förändringar i klimat och naturmiljöer, ake [dot] lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se, 046-222 49 68

Pollinatörer:

Maj Rundlöf, forskare, Biologiska institutionen. Effekt av jordbruk på pollinatörer, pollinering av grödor och vilda växter, påverkan från växtskyddsmedel, maj [dot] rundlof [at] biol [dot] lu [dot] se (), 046-222 95 61, 0709-29 85 24

Lina Herbertsson, forskare, Biologiska institutionen. Hur det moderna jordbruket påverkar vilda pollinatörer och pollinering, påverkan från växtskyddsmedel, lina [dot] herbertsson [at] biol [dot] lu [dot] se (), 0702-96 42 55

Risk och osäkerhet:

Ullrika Sahlin, forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet. Riskbedömning och hantering av osäkerhet i beslutsfattande av miljöfrågor, ullrika [dot] sahlin [at] cec [dot] lu [dot] se, 0738-27 44 32

 

I Lunds universitets forskningsportal kan du även leta efter andra experter:

Forskningsportalen Lunds universitet

Se även våra andra expertlistor:

Expertförteckning biologisk mångfald och ekosystemtjänster | Hållbarhetsforum (lu.se)