Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förste vice riksbankschefen och amerikansk nationalekonom nya hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan

Porträttfoton.
Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer – Martha Bailey (t.v.) och Anna Breman – kommer att närvara vid doktorspromotionen i Lund den 31 maj 2024. Foto: Privat/UCLA respektive Sandra Birgersdotter Ek/Riksbanken

Professor Martha Bailey och förste vice riksbankschef Anna Breman har utsetts till 2024 års hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

 

Förste vice riksbankschef med sällsynt mångsidighet

Anna Breman är för närvarande medlem av Riksbankens direktion och förste vice riksbankschef. Hon tillträdde som vice riksbankschef den 1 december 2019. Hon är förste vice riksbankschef från och med september 2022, med en mandatperiod fram till slutet av november 2025.

Efter doktorsexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm 2006 har Anna Breman senast varit chefsekonom och global chef för makroforskning på Swedbank. Hon har bland annat även arbetat för Världsbanken; som kansliråd vid svenska Finansdepartementet samt som lärare och forskare vid University of Arizona. 

Anna Bremans karriär sträcker sig över forskning, ledarskap och policyarbete, vilket visar på en sällsynt mångsidighet och tjänar som ett inspirerande exempel för såväl studenter som anställda vid Ekonomihögskolan. Anna Breman har engagerat sig i det offentliga samtalet kring ekonomiskpolitiska frågor genom samtal med studenter och praktiker i samband med besök vid fakulteten.

– Anna Breman är en god representant för ekonomisk vetenskap i offentligheten. Hon har visat på en god förmåga att översätta ekonomisk teori till praktisk politik i svåra ekonomiska situationer och har även bidragit till att utveckla den penningpolitiska diskussionen genom att föra in nya aspekter, så som klimatfrågan, säger Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia och prorektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 

Nationalekonom med fokus på arbetsmarknad och hälsa

Martha Bailey är professor i nationalekonomi vid University of California (UCLA). Hon är även verksam vid det prestigefyllda forskningsinstitutet National Bureau of Economic Research. Professor Bailey är en av dagens ledande ekonomisk-historiker och nationalekonomer, verksam i gränslandet mellan arbetsmarknad, demografi, hälsa och ojämlikhet. Hennes forskning fokuserar på centrala frågor inom arbetsmarknadsekonomi, demografi och hälsa i USA utifrån ett långsiktigt historiskt perspektiv. 

Baileys arbete omfattar konsekvenserna av spridningen av moderna preventivmedel för kvinnors barnafödande, karriärbeslut och löneklyftan mellan könen. Hennes forskning om de positiva ekonomiska effekterna av preventivmedel har påverkat debatten om hälsovård och rättvisa löner i USA, enligt Bloomberg Businessweek. I sitt senaste projekt undersöker Bailey såväl kort- som långsiktiga effekter av de så kallade Great Society-programmen som infördes under president Lyndon B. Johnson under mitten av 1960-talet. 

Marta Bailey har vid ett flertal tillfällen hållit presentationer på seminarier vid Centrum för ekonomisk demografi vid Lunds universitet och delat med sig av kunskap och erfarenhet till forskare och doktorander vid Ekonomihögskolan. Hon har bjudit in forskare från fakulteten att presentera sin forskning vid UCLA och University of Michigan. 

– Martha Baileys gärning motsvarar väl Ekonomihögskolan i Lunds kriterier för hedersdoktorer: God och bred vetenskaplig gärning, hög profilering inom det internationella forskarsamfundet samt flerårig, pågående och mångfacetterad kontakt och utbyte med fakulteten, säger Maria Stanfors.


Martha Bailey och Anna Breman kommer båda att närvara vid doktorspromotionen i Lund den 31 maj 2024.

Doktorspromotioner vid Lunds universitet

Kontakt

Pressmeddelandet är fritt att använda i sin helhet, i delar eller modifierat. För frågor eller vidare kontakt, kontakta presskommunikatör Louise Larsson via louise.larsson@ehl.lu.se eller 072-7220066.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.