Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fyra svenska städer blir testpiloter för delningsekonomi

Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå
Bild: Lunds universitet

Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå blir teststäder i ett nytt nationellt program för delningsekonomi. "Framtidens städer står inför stora utmaningar. Sverige ska bli ledande när det gäller att utveckla de lösningar som delningsekonomin innebär, säger Kes McCormick vid Lunds universitet. Den 23 april lanseras programmet Sharing Cities Sweden.

Bilar, kläder, leksaker eller fysiskt utrymme. De är exempel på saker som kan delas i urbana miljöer.

– Vi behöver skifta från en ekonomi som bygger på ägarskap till en ekonomi där vi genom att dela istället får tillgång till de saker vi behöver, säger Kes McCormick, programkoordinator för Sharing Cities Sweden.

– Genom försöken i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, ska delningstjänster utvecklas genom digitala plattformar samtidigt som möjligheter och risker ska testas och utvärderas, säger Kes McCormick.

Ytor, varor och tjänster i fokus

Delningstjänsterna i försöken ska fokusera på 1) samutnyttjande av ytor (lokaler, boende, grönstruktur etc.) samt 2) samutnyttjande av varor och tjänster (verktyg, kläder, leksaker, hantverk etc.). Området Sege Park i Malmö ska till exempel utvecklas för att underlätta för människor att dela på bilar och cyklar.

Syftet med programmet är att stärka Sveriges roll som en ledande aktör i arbetet för de globala hållbarhetsmålen. Tanken är också att utveckla nya tjänster och företag som arbetar både för den inhemska och internationella marknaden.

– De flesta städer i världen står inför enorma befolkningsökningar och måste hitta helt andra sätt att jobba med utrymme, varor och tjänster, människors resande och rörlighet, säger Kes McCormick.

Sätter Sverige på kartan

Lanseringseventet av Sharing Cities Sweden den 23 april äger rum i Lund vid Internationella Miljöinstitutet under Hållbarhetsveckan vid Lunds universitet. Då träffas ledande personer från de fyra teststäderna med partners från näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut i samverkan med finansiärerna för programmet: Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

– Det viktiga för oss nu är att i ett tidigt skede träffas och dela med oss av tidiga resultat, kraftsamla och tillsammans formulerar vidare steg för programmet. Vår ambition är att programmet Sharing Cities Sweden kommer att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt arbetar med delningsekonomi i städer.

När?

Måndagen den 23 april, kl. 12-17

Plats: Aulan vid Internationella Miljöinstitutet, Tegnérsplatsen 4, Lund

Webbplats för eventet: https://www.iiiee.lu.se/event/launch-event-for-sharing-cities-sweden

Programmet Sharing Cities Sweden utformas som en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, ett svenskt innovationsprogram för smarta och hållbara städer. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.