Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten 2019

Juridiska fakulteten har utsett professor Jan Pedersen, Århus universitet, och professor Heikki Pihlajamäki, Helsingfors universitet, till fakultetens hedersdoktorer för 2019. 

Jan Pedersen (f. 51), blev 1994 den förste danske professorn i skatterätt. Han är verksam vid Århus universitet och har främst genom sin banbrytande avhandling Skatteutnyttelse från 1989 fått stort genomslag i nordisk skatterättsforskning. Jan Pedersen skapade tillsammans med professor Sture Bergström vid Lunds universitet det svensk-danska skatterättsliga forskningsnätverket som varit verskamt i snart 25 år med möten vartannat år i Danmark, och vartannat år i Sverige. Tack vare initiativet har starka kollegiala vänskapsband, och inte minst betydelsefull forskning, skapats i sann gränsöverskridande anda. 

Heikki Pihlajamäki (f. 1961) är sedan 2009 professor i komparativ rättshistoria vid Helsingfors universitet. Han är en av de ledande företrädarna för ämnet rättshistoria i Norden, och framstår också genom både djup och bredd i sin forskning som en mycket framstående forskare på ett internationellt plan, inte bara i Europa utan också i Nord- och Sydamerika. Heikki Pihlajamäki har under många år varit en mycket uppskattad kollega och återkommande samarbetspartner för de lundensiska rättshistorikerna, inte minst när det gäller det rättshistoriska forskningssamarbetet på ett nordiskt plan. 
 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.