Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Immunförsvaret otillräckligt när klimatet förändras

Forskaren Emily O'Connor i laboratoriet.
Klimatförändringar får till följd att vissa djurs immunförsvar utsätts för påfrestningar som de kanske inte klarar av. Emily O'Connor är en av forskarna bakom studien. Foto: Aron Hejdström

Forskare har för första gången konstaterat ett samband mellan olika fågelarters immunförsvar och de skilda klimatförhållanden där de lever. Forskarna vid Lunds universitet drar slutsatsen att när klimatet förändras kommer vissa djur att utsättas för sjukdomar som de inte kan hantera.

I studien visar forskarlaget att evolutionen under miljontals år har skräddarsytt immunförsvaret hos många fågelarter. Allt för att deras immunförsvar ska kunna hantera sjukdomar i just den miljö och det klimat där de lever.

Forskaren Emily O'Connor intervjuas. Video: Lunds universitet

Snabba klimatförändringar ökar risken för att rasera de finkalibrerade immunförsvaren, och inte bara hos fåglar. Emily O’Connor, en av biologerna bakom studien, menar att resultaten delvis går att generalisera eftersom immunförsvarsgenerna som de har undersökt är gemensamma för alla ryggradsdjur.

– Evolutionen kan inte ”springa ikapp” med klimatförändringarna. Det är stor risk att många djur helt enkelt inte klarar av att hantera den större mängd sjukdomar som de kommer att utsättas för när det blir mer nederbörd och varmare, säger hon.

När klimatet förändras och bland annat norra Europa blir fuktigare och varmare kommer sjukdomar som tidigare inte funnits i tempererade klimattyper att komma hit. Något som vissa djur sannolikt inte kan försvara sig fullt ut mot.

Trastsångare på en gren.
Trastsångare, en av de 37 arter som forskarna studerat. Foto: William Velmala

Emily O’Connor och hennes kollegor har studerat 37 olika fågelarter som lever i olika klimatområden. De har undersökt hur många immunförsvarsgener respektive art har, det vill säga hur effektivt immunförsvaret hos var och en av arterna bör kunna hantera sjukdomar. De har också tagit reda på temperatur och nederbörd för de olika områdena åren 1901 till 2017.

På så vis har de kunnat visa att antalet varianter av immunförsvarsgener en art har hänger samman med i vilket klimat den lever. Arter som lever hela sina liv i tropiska, nederbördsrika områden och inte flyttar har flest immunförsvarsgener. Ju fler immunförsvarsgener desto fler sjukdomar kan fåglarnas immunförsvar hantera, enligt forskarna.

Flyttfåglar som övervintrar i tropikerna och häckar i tempererade klimatområden har ”smalare” immunförsvar som liknar det hos europeiska stannfåglar. Forskarna förklarar det med att flyttfåglarna inte behöver ha ett lika brett immunförsvar som stannfåglar i tropikerna eftersom de kan undkomma sjukdomar genom att flytta.

Forskarna publicerar resultaten i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.