Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läkemedelsföretag bryter mot det egna regelverket

Foto på Shai Mulinari Foto: Privat
Shai Mulinari Foto: Privat

En ny rapport från Lunds universitet visar hur läkemedelsindustrin gång på gång bryter mot det regelverk som de själva satt upp kring hur läkemedel ska marknadsföras. Nu publiceras undersökningen i den vetenskapliga tidsskriften PLOS Medicine.

För att undvika oetisk marknadsföring har läkemedelsindustrin sedan lång tid tillbaka ett system för självsanering. Systemen är nationella men ser ungefär likadana ut i många länder i Europa. Nu har en tvärvetenskaplig forskargrupp bestående av samhällsvetare och medicinare undersökt domar från de självsanerande organen i Sverige och i Storbritannien under åren 2004 till 2012.

Undersökningen visade på 536 respektive 597 fall av marknadsföring som stred mot det egna regelverket. Det innebär att oetisk marknadsföring av läkemedel äger rum i snitt mer än en gång i veckan i såväl Sverige som Storbritannien. I över 50 procent av fallen handlar det om vilseledande marknadsföring. Man påstår exempelvis saker om läkemedlet som saknar mediciniskt stöd. I andra fall kan det handla om marknadsföring av receptbelagd medicin till allmänheten vilket är förbjudet inom EU. I 20 procent av fallen bedömdes brottet mot de egna etiska reglerna som allvarligt.

– Det finns uppenbarligen en diskrepans mellan de etiska reglerna och vad företagen de facto gör, säger Shai Mulinari, som är både samhällsvetenskaplig och medicinsk forskare och som lett studien.
Den oetiska reklamen leder visserligen till böter, men beloppen är mycket låga i proportion till läkemedelsindustrins intäkter; 0,01% i Sverige respektive 0,005% i Storbritannien av de årliga försäljningsintäkterna.
Shai Mulinari tror att högre böter och publicitet i samband med domarna skulle kunna leda till att läkemedelsindustrin bättrar sig. Men han tycker också att läkare och Läkemedelsverket borde agera:

- Det är viktigt att läkare och Läkemedelsverket anmäler oegentligheter, annars överlämnar man allt ansvar till läkemedelsindustrin.

Se artikeln i PLOS Medicine http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed…

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.