Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lärosäten satsar gemensamt på forskarskola kring åldrande och hälsa

Foto på Susanne Iwarsson, fotograf Kennet Ruona
Susanne Iwarsson är koordinator på forskarskolan Sweah Foto: Kennet Ruona

Nu står det klart att tolv lärosäten går ihop för att finansiera den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH. Forskarskolan är tvärvetenskaplig och har sedan starten 2014 anslutit cirka 90 doktorander, varav drygt hälften har disputerat. Totalt kommer forskarskolan att få 3,4 miljoner kronor om året från och med 2022.

- Den här typen av tvärdisciplinära forskarskolor där doktorander och postdoktorer från stora och mindre lärosäten över hela landet utbyter erfarenheter är mycket viktiga för framtidens kunskapsutveckling. Åldrande och hälsa är också ett prioriterat forskningsområde då flera länder, bland annat Sverige, har en allt större andel åldrande befolkning, kommenterar prorektor Lena Eskilsson på Lunds universitet finansieringsbeslutet.

SWEAH finansieras mellan 2014-2021 med 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Satsningen kommer nu att fortsätta även därefter när tolv lärosäten gått samman för framtida finansiering. Med den nya modellen har forskarskolan lärosätesgemensamma medel fram till 2026.

-Vi har sett vilken stor betydelse SWEAH har för att utveckla den nya generationens forskare. Det är därför oerhört glädjande att så många lärosäten ser potentialen i verksamheten och fortsätter att satsa på den här tvärvetenskapliga lärandemiljön, säger Susanne Iwarsson som koordinerar SWEAH från Lunds universitet.

De partners som gemensamt kommer att finansiera verksamheten och därmed kommer att kunna ansluta doktorander och engagera postdoktorer från 2022 är Lunds universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Luleå Tekniska Universitet samt Jönköping University.

- Fler partner som är beredda att bidra kan ansluta men huvudsaken är att vi nu har tryggat framtiden för SWEAH och kan planera för fler samarbeten och aktiviteter, säger Susanne Iwarsson.

SWEAH:s doktorander och postdoktorer har ofta en bakgrund inom medicin och hälsovetenskap men också inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, juridik, demografi, teknik eller arkitektur. Forskarskolan erbjuder tvärvetenskapliga kurser inom åldrande och hälsa, med förtur för anslutna doktorander. SWEAH arrangerar också aktiviteter som stödjer doktorander och postdoktorer i deras akademiska utveckling och karriär. Några exempel är doktoranddagar, nätverksträffar, konferenser samt pedagogiska uppdrag och kurser för postdoktorer. Varje lärosäte finansierar själva de SWEAH-anslutna doktorandernas löner, projektkostnader m.m. vilket gäller även framöver.

I höst, den 19-20 oktober 2021, kommer SWEAH att hålla en vetenskaplig konferens som sammanfattar det arbete som gjorts hittills och där såväl nuvarande deltagare som alumner berättar om sin forskning.

För mer information om SWEAH - sweah.lu.se