Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Leif C Groop-priset för framstående diabetesforskning till Jorge Ruas vid Karolinska Institutet

Jorge Ruas, KI
Jorge Ruas, Karolinska Institutet, mottar Leif C Groop-priset för framstående diabetesforskning vid Diabetesforskningens dag den 13 februari. Foto: Ulf Sirborn, KI presstjänst

Våra muskler gör att vi kan andas, röra oss och springa. Träning förbättrar vår hälsa och kan till och med förhindra många sjukdomar.
– Jag tycker att musklers betydelse är underskattad, säger Jorge Ruas, docent vid Karolinska Institutet och mottagare av Leif C Groop-priset för framstående diabetesforskning.

Skelettmuskeln är den vanligaste typen av muskler i vår kropp och utgör nästan halva vår kroppsvikt. Den anpassar sig till många olika situationer, som när vi springer och lyfter saker, men även till sjukdomar som diabetes.

– Vi försöker förstå vilka molekyler och mekanismer som är involverade i dessa processer. Vi tror att man utnyttja kunskap om dessa positiva anpassningarna, som äger rum vid träning, och tillämpa dem på patienter med diabetes, säger Jorge Ruas.

I sin forskning har Jorge Ruas undersökt signalvägar i muskler, lever och fettvävnad, däribland PCG-1, som är viktiga för både den enskilda cellens och hela kroppens ämnesomsättning.

– PGC-1 är en viktig molekyl som kontrollerar förmågan att generera och utnyttja den energi som celler och vävnader behöver. Denna förmåga ökar vid träning men är minskad i muskulatur hos diabetespatienter. Vi försöker utveckla metoder för att öka halten och aktiviteten av PGC-1 i muskel. I framtiden kan detta vara en möjlig princip att använda vid behandling av diabetes.

Jorge Ruas forskargrupp har även visat att träning utövar en positiv effekt vid depression. Detta beror på att tränade muskler eliminerar kynurenin från blodcirkulationen och minskar nivåer av kynureniner med negativa effekter i hjärnan. Kynureniner är en grupp molekyler som är involverade i många olika processer i kroppen, framför allt vad gäller hjärnans funktioner och psykiatriska sjukdomar. Jorge Ruas har i sin forskning visat vilken roll kynurenin har i metabolismen.

– Vi fann även att kynureniner spelar en viktig roll för hur olika vävnader använder energi – vilket såklart är viktigt vid diabetes. Intressant nog hör dessa två aspekter ihop då diabetespatienter uppvisar en större förekomst av samsjuklighet, dvs risk att drabbas av andra sjukdomar, såsom depression, jämfört med andra kroniska sjukdomar.

Leif C Groop-priset för framstående diabetesforskning sponsras av NovoNordisk Scandinavia och består av 100 000 kronor. Det delas ut i samband med Diabetesforskningens dag på Clinical Research Centre i Malmö den 13 februari.

Sara Liedholm

Om Jorge Ruas

Jorge Ruas är född i Madeira och uppväxt i Lissabon i Portugal. Efter avslutade studier vid universitetet i Lissabon flyttade han till Stockholm där han inledde sin postdoktorala tjänst vid Karolinska Institutet. Under sina doktorandstudier studerade han hur syrenivån i celler reglerar genuttryck.

Han doktorerade i cell- och molekylärbiologi 2005. Därefter fortsatte han sina studier vid avdelningen för metabolism och kroniska sjukdomar vid Dana-Farber Cancerinstitutet och Harvard Medical School i Boston. Här studerade han transkriptionsnätverk som kontrollerar fysiologiska processer i skelettmuskulatur.

Sedan 2011 leder han en forskargrupp vid avdelningen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet där han i dag har en tjänst som docent i molekylär fysiologi.

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.