Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets julexperter 2022

Bild på universitetshuset i snö
Foto: Kennet Ruona

Här är en lista över forskare från Lunds universitet som kan svara på många olika slags frågor som kan bli aktuella under de stundande helgerna, från A till Ö.

God jul önskar Lunds universitet!

A

Advent, jul och trettondag: historia, teologi och praktik

Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, kan svara på frågor om uppkomsten och innebörden av det kristna jul- och trettondagsfirandet, adventsfastan, juldagarnas olika gudstjänster, julpsalmer m.m.
046-222 46 98, Stephan.Borgehammar[at]eol.lu.se

Historiska omständigheter kring Jesu födelse
Samuel Byrskog, professor i Gamla testamentets exegetik, kans vara på frågor om uppkomsten och betydelsen av de olika berättelserna om Jesu födelse i Nya testamentet.
073–922 50 57, samuel [dot] byrskog [at] ctr [dot] lu [dot] se     

Antikonsumtion och hållbarhetstrender
Cecilia Fredriksson, professor i etnologi, kan svara på frågor om antikonsumtion och hållbarhetstrender, shop-stop och behovet av utrensningar.
046-42 35 66 42, cecilia [dot] fredriksson [at] ism [dot] lu [dot] se                                                                                                                                                                                      

Carys Egan-Wyer, post doc i marknadsföring. Kan svara på frågor om antikonsumtion, samhällsnormers inverkan på konsumtion och har bra insikter om retail och sociala medier.
046-2224775 , carys [dot] egan-wyer [at] fek [dot] lu [dot] se (carys[dot]egan-wyer[at]fek[dot]lu[dot]se)

B

Beroendemedicin
Anders Håkansson kan besvara frågor om beroende t ex alkohol, läkemedel, spel. Vilka är de största riskerna för att utveckla beroende? Och hur kan vi hjälpa de som fastnat? Anders Håkansson, professor i beroendemedicin Lunds universitet och överläkare i psykiatri, 046-17 55 96 (mobil anknytning), anders_c.hakansson[at]med.lu.se

Bytesrätt av julklappar och konsumentköpsrätt
Docent Sacharias Votinius kan berätta mer om vad som gäller när man vill byta julklappar eller andra frågor som rör konsumenters rättigheter.
sacharias.votinius(at)jur.lu.se, 046-222 10 63, 0707-38 71 38

Bränder – med tanke på tomtebloss, levande ljus och annan grann belysning

Patrick Van Hees, professor i brandteknik och kunnig bland annat inom brandorsaker i fasader.
046-288 48 39 el 0703-16 59 35, patrick.van_hees(at)brand.lth.se

C

Cirkulär ekonomi
Carys Egan Wyer, post doc i marknadsföring. Kan svara på frågor om cirkulär ekonomi och återanvändning. carys.egan-wyer@fek.lu.se. Telefon: +46 46 222 47 75

Det samma gäller för Hervé Corvellec, professor i Service management, 042-356603, 073-0319904, herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se (Läs mer om hans forskning)

D

Djuretik/djurrätt
Tobias Linné, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.
046-222 41 64, 0708-12 24 16, eller Tobias.Linne(at)kom.lu.se

E

E-handel
Daniel Hellström, universitetslektor, kan uttala sig om e-handel, logistiska utmaningar och returer av julklappar ur hållbarhetsperspektiv telefon: +46 46 222 72 30 Mobil: +46 73 056 05 80.daniel [dot] hellstrom [at] plog [dot] lth [dot] se (daniel[dot]hellstrom[at]plog[dot]lth[dot]se)

Gällande e-handel och returer av julklappar, kontakta även Klas Hjort, universitetslektor i förpackningslogistik,  telefon 046-222 40 41, 0703-48 21 11 klas [dot] hjort [at] plog [dot] lth [dot] se

Epidemiologi
Anna Jöud, docent i epidemiologi vid Lunds universitet och arbetar i den regionala analysgruppen med ansvar för prognoser (vårdplatser) i Region Skåne, kan svara på frågor om pågående covid 19-forskning inom prognosmodeller över vårdbehov och betydelse av olika interventioner som syftar till att minska smittspridningen.
072-5471502, anna [dot] joud [at] med [dot] lu [dot] se (anna[dot]joud[at]med[dot]lu[dot]se)

F

Fattig jul och hemlöshet
Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia.
046-222 94 15, Hans.Sward(at)soch.lu.se

Gällande hemlöshet, kontakta även Marcus Knutagård, Socialhögskolan
046-222 93 84, 30730- 62 66 82, Marcus.Knutagard(at)soch.lu.se

Torbjörn Hjort, docent vid Socialhögskolan. Forskar om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam fast man borde och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem.
046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort(at)soch.lu.se

Flyttfåglar
Hur gör fåglarna för att överleva vintern? Kommer fåglar sluta att flytta vid ett varmare klimat? Professor Åke Lindström arbetar med en inventering av fågelbeståndet. 046-222 49 68, Ake.Lindstrom(at)biol.lu.se

Förpackningar – smarta paket i jul
Fredrik Nilsson är professor i förpackningslogistik. Han kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet.
fredrik [dot] nilsson [at] plog [dot] lth [dot] se (fredrik[dot]nilsson[at]plog[dot]lth[dot]se) 046-222 91 55 eller 0709-58 00 79

H

Handel, marknadsföring och varumärken i julhandeln
Johan Anselmsson, professor på Ekonomihögskolan, kan svara på frågor om företags marknadsföring under julen, detaljhandel, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier.
0709-96 76 80 eller johan.anselmsson(at)fek.lu.se

Handel i stadskärnor
Ola Thufvesson, forskar om stadsutveckling och kan svara på frågor om fysisk julhandel, dess framtid och betydelse för levande och trygga stadskärnor, ola [dot] thufvesson [at] ism [dot] lu [dot] se (ola[dot]thufvesson[at]ism[dot]lu[dot]se), 46 42 35 66 18

Hjärt-kärlsjukdom
Alexandru Schiopu är överläkare i Internmedicin och specialist i kardiologi vid SUS, forskare och docent i kardiologi vid Lunds universitet. Han kan besvara frågor kring åderförkalkning/ateroskleros, kärlkramp, hjärtinfarkt m fl hjärt-kärlsjukdomar.
Kontakt: 0766455989, alexandru [dot] schiopu [at] med [dot] lu [dot] se

Husen som fungerar när midvinterns köld är hård
Maria Wall, universitetslektor vid Energi och Byggnadsdesign, arbetar med frågor kring energieffektiva byggnader och solenergiplanering för en ökad förnybar energiproduktion.
046-222 96 62, maria.wall(at)ebd.lth.se

Hållbar jul - energianvändning
Max Åhman, forskare i miljö- och energisystem, LTH.
046-222 95 43, max.ahman(at)miljo.lth.se

Hållbar jul - konsumtion
Mikael Klintman, professor i sociologi, forskar om hållbar konsumtion.
046-222 88 34, 0702-84 55 48, Mikael.Klintman(at)soc.lu.se

Hållbar jul - miljöfilosofi
Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi, kan svara på miljöfrågor med filosofisk anknytning.
046-222 09 24, Johannes.Persson(at)fil.lu.se

I

Infektionsmedicin- och sjukdomar – covid-19, influensa, vinterkräksjuka, smittspridning, vaccination, sepsis, RS-virus, norovirus mm.

Magnus Rasmussen, specialistläkare på SUS och professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet, kan besvara frågor rörande infektionsmedicin/sjukdomar, exempelvis covid 19, RS-virus streptokockinfektioner, sepsis och vaccin.
0704970132, magnus.rasmussen (at) med.lu.se

Fredrik Kahn, infektionsläkare på SUS och docent i infektionsmedicin vid Lunds universitet, kan besvara frågor rörande infektionsmedicin/sjukdomar, exempelvis covid 19, RS-virus streptokockinfektioner, sepsis och vaccin.
Telefon: 0723-740365, fredrik [dot] kahn [at] med [dot] lu [dot] se

Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Lunds universitet och överläkare, kan besvara frågor om infektionssjukdomar, influensa, RS-virus, Covid-19, smittspridning och vaccination
0730-377433, Kristian [dot] Riesbeck [at] med [dot] lu [dot] se (Kristian.Riesbeck (at) med.lu.se)

Adam Linder, forskare, docent i infektionsmedicin vid Lunds universitet och infektionsöverläkare vid SUS kan besvara frågor om exempelvis antibiotikaresistens och sepsis – ett tillstånd som kan gå fort, från frisk till dödssjuk på bara några timmar  - samt andra svåra infektionssjukdomar orsakade av virus och bakterier.
0709-280233, adam.linder[at]med.lu.se

Carl-Johan Fraenkel, infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet och SUS, kan svara på frågor om vinterkräksjuka och luftburen smitta.
Kontakt: 0707-306817, carl-johan.fraenkel[at]med.lu.se, carl-johan.fraenkel[at]skane.se

J

Julbordets kemi
Ulf Ellervik, professor i organisk kemi. Kan diskutera julbordets kemi, men också andra områden, som ond kemi och kärlekens kemi.
046-222 82 20, 0702-20 53 94, Ulf.Ellervik(at)chem.lu.se

Julgranar, kvalster, kryp och insekter
Marcus Stensmyr, universitetslektor på biologiska institutionen kan berätta om vilka kryp vi tar in i våra hem och väcker till liv när vi köper eller hugger vår julgran.
046-222 37 87, 0703-65 74 44, marcus.stensmyr(at)biol.lu.se

Julmat förr och nu
Håkan Jönsson, etnolog
046-222 95 12, Hakan.Jonsson(at)kultur.lu.se

Julens stjärna - aktuell astronomi
Lennart Lindegren, professor i astronomi
046-222 73 09, Lennart.Lindegren(at)astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi
046- 222 72 94, Sofia.Feltzing(at)astro.lu.se

Julskinkan, korven och syltan
Eva Tornberg, professor emeritus i livsmedelsteknik. Hon kan berätta om hur man tillagar skinkan med bästa resultat.
0733-76 95 51, eva.tornberg(at)livstek.lth.se

K

Klimatförändringar

De flesta drömmer om en vit jul. Men hur blir det med den saken i framtiden? Klimatförändringarna kommer göra att det snöar mindre på vissa ställen. Och mer på andra.

Klimatförändringar och den biologiska mångfalden
Henrik Smith, professor i biologisk mångfald
046-222 93 79, 0709-78 20 56, Henrik.Smith(at)biol.lu.se

Klimatförändringar och skogen
Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp.
046-222 04 74, anders.lindroth(at)nateko.lu.se

Klimat och vit jul
Margareta Johansson, forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Kan Arktis, Abisko och klimatförändringarna i tomtens trakter, margareta.johansson[at]nateko.lu.se, +46 46 222 44 80

Krubbor
Anders Jarlert, kyrkohistoriker, kan svara på frågor om julkrubbans korta historia,
046-222 90 37, Anders.Jarlert(at)teol.lu.se

M

Maria – hur länge ammade Maria?
Elisabeth Iregren, vid avdelningen för Historisk osteologi, kan berätta vad vi vet om barnavård i äldre tider.
0706-72 97 49, elisabeth.iregren(at)ark.lu.se

Mode och modets relation till julen
Emma Severinsson, modehistoriker, kan svara på frågor som handlar om julmodet ur historiskt perspektiv, emma [dot] severinsson [at] kultur [dot] lu [dot] se

Palliativ vård – livskvalitet, fysiska, sociala och andliga behov
Palliativ vård handlar om att hjälpa människor att leva den sista tiden med så hög livskvalitet som möjligt. Det handlar om helhetsvård, ett förhållningssätt att se till hela människan, inte bara de fysiska behoven utan även de sociala och andliga delarna.  
Carl Johan Fürst, seniorprofessor i palliativ vård vid Lunds universitet och Palliativt utvecklingscentrum, kan svar på frågor om palliativ vård.
Kontakt: 0708747600, carl_johan.furst (at) med.lu.se

S

Skuldsättning – Julhandelns baksida
Julen innebär höga förväntningar på konsumtion i form av  julklappar, julpynt och julmat. För dem med knappa resurser kan julens krav innebära ökad risk för ohållbar skuldsättning.
Erik Eriksson är doktor i socialt arbete och forskar om överskuldsättning bland unga vuxna. 046-222 96 05, erik.eriksson[at]soch.lu.se

Smitta – julförstöraren
Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor i aerosolteknolog kan berätta om detta.
046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob [dot] londahl [at] design [dot] lth [dot] se

Snö i stora mängder – risk att taket rasar in?
Erik Serrano, professor vid Byggnadsmekanik, LTH, svarar. 046-222 03 19, 0727-33 31 61, erik.serrano(at)construction.lth.se

Sopor – vad och hur mycket slänger vi kring jul?
Lynn Åkesson, professor i etnologi, har forskat om vad sopor, källsortering, rent och orent betyder, både i symbolisk och konkret mening.
046-222 41 29, Lynn.Akesson(at)kultur.lu.se

Stadsnära natur och välmående i jul
Hur kan den stadsnära naturen hjälpa oss att bli mera ekologiskt anpassade, klimatsmarta och samtidigt må bättre i jul?
Vilka urbana Ekosystemtjänster är viktiga och hur kan urbana grönområden bevaras effektivare?
Torleif Bramryd, professor i Miljöstrategi, ISM, Campus Helsingborg. torleif.bramryd[at]ism.lu.se +46 42 35 65 65 +46 70 393 98 55

Stress och återhämtning – betydelse för hälsan

Hur klarar vi oss genom julstressen med allt vad det innebär av ”måsten” och/eller arbete för alla dem som exempelvis arbetar i sjukvården. Den rådande coronapandemin gör det extra ansträngt för så många på många olika sätt. Vad kan vi göra som både ger oss återhämtning och stärker oss inför eventuella fortsatta utmaningar; både fysiskt och psykiskt?

Frida Eek, docent i epidemiologi och fysioterapeut, forskar kring idrottsmedicin, folkhälsa, epidemiologi och stressens och återhämtningens betydelse för människors hälsa och välbefinnande.
frida.eek[at]med.lu.se

Per Johnsson, psykolog, kan berätta mer om hur man på bästa sätt kan hantera julstressen.
046-2228771, 0727-43 03 33, Per.Johnsson(at)psychology.lu.se

Suicid
Sara Probert Lindström,  forskare vid Lunds universitet och leg psykoterapeut inom Psykiatri Skåne/Region Skåne kan besvara frågor om  suicid t ex förekomst, prevention, behandling, strategier för bedömning av suicidrisk.
0723 918025, sara [dot] probert-lindstrom [at] med [dot] lu [dot] se (sara.probert-lindstrom (at) med.lu.se)

T

Trafik på vintern
Helena Svensson, utbildningskoordinator vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, och doktor i kollektivtrafik.
0705-09 90 89, helena.svensson(at)tft.lth.se

Turism och hållbarhet
Jan Henrik Nilsson, docent i kulturgeografi med inriktning på turism, mobilitet och hållbarhet.
Jan-henrik [dot] nilsson [at] ism [dot] lu [dot] se (Jan-henrik[dot]nilsson[at]ism[dot]lu[dot]se), +46-(0)42356637

V

Varmare jul
Markku Rummukainen, professor, väder, klimat, klimatförändringar, 046-222 96 84, 0708-18 68 89, markku.rummukainen[at]nateko.lu.se

Vinter, kyla, andningssvårigheter och köldchock
För de flesta människor med astma innebär vinterns kyla extra besvär – ju kallare och torrare luft desto större påfrestningar på luftvägarna. För dem med köldastma kan de stora skillnaderna mellan ute och inne medföra. Idrottare kan vara extra utsatta. Ellen Tufvesson, forskare inom lungmedicin och allergologi kan besvara frågor kring astma och andningssvårigheter, 046-222 78  28, 0736-401916, ellen.tufvesson[at]med.lu.se

Vit jul
Vaughan Phillips, lektor Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Kan allt om hur snö/iskristaller bildas i moln och hur moln påverkar klimatförändringarna, vaughan [dot] phillips [at] nateko [dot] lu [dot] se (vaughan[dot]phillips[at]nateko[dot]lu[dot]se), +46 46 222 17 32

Vården och julens (garanterade) personalkris
Rebecca Selberg är docent i genusvetenskap och forskar bland annat om vårdens organisation och ledning och om sjuksköterskors arbetsvillkor. Kontaktuppgifter; rebecca [dot] selberg [at] genus [dot] lu [dot] se (rebecca[dot]selberg[at]genus[dot]lu[dot]se), 0703-24 69 059

Välgörande mat? Mat som välgörenhet till ekonomiskt utsatta
Elinn Leo Sandberg, doktorand vid Socialhögskolan forskar om civilsamhällets matdistribution såsom matkassar och sociala matbutiker som riktar sig till ekonomiskt utsatta personer. Kan även svara på frågor om matfattigdom. Nås på elinn.leo_sandberg(at) soch.lu.se och 0735 35 17 56.

Å

Årets julklapp – om konsten att sticka
Marie Ledendahl, lektor, kan uttala sig om konst och mode som kommunikationsbärare. marie.ledendal@isk.lu.se.  +46 42 35 65 24

Cecilia Fredriksson, professor i etnologi, kan svara på frågor om antikonsumtion och hållbarhetstrender, 046-42 35 66 42, cecilia [dot] fredriksson [at] ism [dot] lu [dot] se

Sofia Ulver, Docent i marknadsföring. Kan svara på frågor om trender, konsumenters vanor och inte minst varför vi konsumerar som vi gör.
0708-666102, sofia [dot] ulver [at] fek [dot] lu [dot] se (sofia[dot]ulver[at]fek[dot]lu[dot]se)

Återvinna julens rester
Hur återvinner vi julens rester på ett resurs- och klimatmässigt bra sätt.
Strategier för återvinning av förpackningar, julgranar, överbliven julmat, etc. Vad kan återvinnas? Hur sorterar jag rätt? Hur ser dagens forskning ut?
Torleif Bramryd, professor i Miljöstrategi, ISM, Campus Helsingborg. torleif.bramryd[at]ism.lu.se +46 42 35 65 65 +46 70 393 98 55

Ö

Överflöd i jul, hållbar konsumtion och välbefinnande
Tullia Jack, universitetslektor, sociologi och tjänstevetenskap, kan svara på frågor om hållbar konsumtion och välbefinnande, och om man genom minskad konsumtion faktiskt kan bli lyckligare - ett plus för både miljön och välbefinnande.
Tullia [dot] jack [at] ism [dot] lu [dot] se (Tullia[dot]jack[at]ism[dot]lu[dot]se) 0722-80 51 45

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.