Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets sommarlista 2023 – massor av experter på sommarens frågor

Exteriör vit byggnad. Foto.
Lunds universitet menar att Sverige behöver ett förenklat system för finansiering av forskning och innovation. Foto: Kennet Ruona

Vissa ämnen skrivs det särskilt ofta i media om under sommaren. Här finns en lista över forskare vid Lunds universitet som kan svara på vanliga sommarfrågor och en rad andra ämnen som ofta är aktuella.

För fler experter på bland annat kriget i Ukraina eller den ekonomiska krisen se våra expertlistor på lu.se

Navigera till ämnesområde:

Medicin och hälsa

Sol, värme och sommarens sjukdomar

Höga temperaturer, värmeböljor och sjukdomar

Höga temperaturer kan orsaka ohälsa och illamående för många. Extra utsatta är t ex äldre och små barn, men även dem med kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom (astma och KOL), diabetes och njursjukdom för att nämna några. Olle Melander är professor i internmedicin och kan svara på kopplingen mellan hög värme, vätskebrist och sjukdom. Kontakt: olle.melander[at]med.lu.se, 040-39 12 09.

Antibiotikaresistens, virus och bakterier, smittspridning och vaccination

Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi och överläkare kan svara på frågor om bl a antibiotikaresistens, virus och bakterier, smittspridning och vaccination. I sin forskning söker han bl a utveckla en typ av vaccin, i första skedet mot öroninflammation, men på sikt förhoppningsvis mot fler sjukdomar. Tel: 040-338494, Mobil arbete: 070-460 80 63, Kristian.Riesbeck[at]med.lu.se

Solen på gott och ont – malignt melanom, hudcancer, hudcancerprevention, solkrämsansvändning, sunda solvanor

Varannan timme diagnostiseras en ny person i Sverige med malignt melanom. Trots detta har vi svårt att ändra vår inställning till det som påverkar mest: solen. Solen är bra mot vissa sjukdomar, men osunda solvanor kostar i antalet fall av melanom. Kari Nielsen är forskare och läkare som kan svara på frågor om hudcancer, forskning och behandling. Kari Nielsen, docent i dermatologi vid Lunds universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett, 0704-94 33 02 (gärna sms först), kari.nielsen[at]med.lu.se

Fästingsmitta och malaria 

Kristina Persson svarar på frågor om malaria och babesia – en fästingburen sjukdom som ökar i Sverige. Kristina Persson forskare och lektor vid Lunds universitet, och överläkare vid Labmedicin, Region Skåne, 070-0902051, 046-173471, kristina.persson[at]med.lu.se

Intensivvård och livshotande tillstånd – hjärta, drunkning, värmeslag mm.

Niklas Nielsen är professor i intensivvård och anestesiologi vid Lunds universitet och intensivvårdsläkare på Helsingborgs lasarett. Niklas kan besvara frågor om intensivvård, exempelvis hjärtintensivvård, drunkningstillbud, värmeslag som kan vara livshotande – särskilt för barn och äldre, men även andra frågor som berör intensivvård kring de svårast sjuka.
Kontakt: 070-8899770, e-post: niklas.nielsen[at]med.lu.se

Hantera värme och extrema klimat

Chuansi Gao är docent i termisk miljö vid LTH och forskar bland annat om hur hälsan påverkas av olika typer av klimat och temperaturer. Vid LU finns även ett unikt aerosol- och klimatlabb för ändamålet. Så klarar du värmen i sommar – experten tipsar | Lunds universitet

Grill och matos – hälsoeffekter av ultrafina partiklar i luften

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, ulf.ellervik[at]chem.lu.se, 046-222 82 20

Christina Isaxon forskar i aerosolteknologi med fokus på luftens partiklar och vad de gör med hälsan, 046-222 39 35, 0707-77 45 87, christina.isaxon[at]design.lth.se

Fysisk aktivitet, kost, träningsfysiologi – patientgrupper och elitidrottare

Åsa Tornbergs forskning är inriktad mot hur hälsan påverkas av fysisk träning, fysisk aktivitet och kost, samt hur fysisk träning och fysisk aktivitet kan användas som medicin vid olika sjukdomstillstånd. Särskilda intresseområden är träningsfysiologi, gen-livsstilsinteraktion med fokus på fysisk aktivitet och nutrition. Inom hennes forskning ryms även utveckling och utvärdering av olika fysiologiska mätmetoder som används för att mäta fysisk prestation, både bland patientgrupper och elitidrottare. Kontakt: 046-222 97 66, 0706 84 86 89, asa.tornberg[at]med.lu.se

Hudallergier – solkrämer, solljus, parfymer och läkemedel

Både kemiska och naturliga produkter kan orsaka kontaktallergier. Cecilia Svedman, dermatolog med inriktning på yrkes och miljödermatologi, forskare vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, kan besvara frågor kring hudallergier. Kontakt: 0709-18 22 04, cecilia.svedman[at]med.lu.se

Smitta – semesterförstöraren

Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, ger besked, 046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl[at]design.lth.se

Nanorisk med solkrämen?

Christina Isaxon är biträdande universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi. Hon kan svara på frågor om risker kring nanomaterial och nanopartiklar, 046-222 39 35, 0707-77 45 87, christina.isaxon[at]design.lth.se

Sol, ljus och färger – hur vi påverkas psykiskt?

Thorbjörn Laike, lektor i miljöpsykologi, 046-222 70 78, 046-222 76 04,
Thorbjorn.Laike[at]arkitektur.lth.se

Välmående, rehabilitering och ålderdom

Hjärnan och fysisk aktivitet

Tomas Deierborg är professor i fysiologi och neuroinflammation och forskar bland annat om hur hjärnan påverkas av träning: hur ser det ut med depression, demens och Parkinsons sjukdom bland dem som tränar jämfört med dem som inte är lika fysiskt aktiva? Kan hjärnans sjukdomar motas bort på gymmet?  Kontakt: 0709-70 82 12, tomas.deierborg[at]med.lu.se

Motverka yrsel och träna balansen

Eva Ekvall Hansson, professor i fysioterapi, forskar om fysioterapeutiska metoder för att behandla yrsel och balansrubbningar hos äldre personer, främst genom en specifik form av träning, där hela balanssystemet engageras. Hon forskar och arbetar även med fallförebyggande träning och åtgärder, och hur man kan använda en specifik träningsmetod även för olika grupper med yrsel och balansrubbningar.
Kontakt: 0730520945, eva.ekvall_hansson[at]med.lu.se

Äldre, åldrande och hälsa, ålderism

Susanne Iwarsson är professor i gerontologi och leder forskargruppen ”Aktivt och hälsosamtåldrande” och koordinerar även universitetets profilområde Proaktivt åldrande som har sin utgångspunkt i att samhället behöver bli bättre på att ge stöd och sätta in åtgärder innan vi blir gamla och hjälpbehövande. Genom att studera åldrandets olika faser och fokusera på människor mitt i livet kan forskare inom området utveckla proaktiva angreppssätt inom sjukvård, socialtjänst och samhällsplanering. Iwarssons forskning fokuserar bl a på boendefrågor och teknikutvecklingen i dagens föränderliga samhälle. Kontakt: 0703-17 31 11, susanne.iwarsson[at]med.lu.se

Äldreomsorg, åldrande och ålderism

Tove Harnett forskar om äldreomsorg, åldrande och ålderism. Hon har undersökt många aspekter av äldreomsorg: från äldreboenden med profil till att åldras med missbruksproblem. Leder ett projekt som handlar om hur åldersgränser används för att organisera äldreomsorg och annat stöd. Läs mer https://www.soch.lu.se/tove-harnett. Kontaktuppgifter (nås ej 1 -27 juli): tove.harnett[at]soch.lu.se

Sjukdomar och psykiatri

Barn – typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit

Daniel Agardh är barnläkare och celiakiforskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.  Celiaki är en kronisk sjukdom där gluten, som finns i spannmål, får immunförsvaret att angripa tunntarmens slemhinna. Resultatet blir magproblem och dålig tillväxt hos barn, och hos vuxna även mer vaga symtom som exempelvis trötthet och depressioner. Daniel Agardh forskar om hur celiaki kan förebyggas och vad det är som gör att sjukdomen bryter ut. Han ansvarar också för studien Triad, som screenar skånska barn för tre besläktade sjukdomar - typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit. En tidig upptäckt av typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit är viktigt för att undvika allvarliga besvär.
Kontakt:
0768-87 03 87, daniel.agardh[at]med.lu.se

Barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri- utagerande beteende under barndom och i vuxenliv, psykopatologi och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Björn Hofvander, docent i rättspsykiatri, specialist klinisk psykologi. Forskar inom barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri, om utagerande beteende, utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och allvarlig psykopatologi över livsloppet. Särskilt fokus på den lilla grupp individer som har ett tidigt debuterande och varaktigt utagerande beteende och som står för en stor andel av alla våldsbrott i samhället. Kontakt: mobilnummer: 0768-89 07 82, mail: bjorn.hofvander[at]med.lu.se

Barn- och ungdomspsykiatri -  gaming och gambling, skärmvanor, brottslighet, psykadelika

Emma Claesdotter-Knutsson, forskare Lunds universitet och överläkare vid BUP i Psykiatri Skåne, forskar om barn och ungdomars brottslighet, våld i nära relationer, icke farmakologiska behandlingsmetoder vid adhd, psykadelika (ungdomars användande samt användning inom behandling vid psykiatrisk sjukdom) samt gaming och gambling hos unga. Kontakt: 0768-87 17 65, emma.claesdotter-knutsson[at]med.lu.se

Blodgrupper, sjukdomar och smittämnen

Vid blodtransfusioner måste givare och mottagare ha matchande blodgrupper. Vad inte lika många känner till är att ABO-systemet bara är en av indelningarna. Det finns flera hundra blodgrupper, och fortfarande hittas nya. Martin L. Olsson har upptäckt flera av dessa, bl a en av världens ovanligaste blodgrupper, MAM. Forskargruppen har även utvecklat DNA-baserade blodgrupperingsanalyser som nu används i sjukvården runt om i världen. Nyligen har ytterligare ett blodgruppssystem ratificerat efter förslag från Olssons forskargrupp som sammantaget lagt fram sex nya system de senaste 20 åren varav ett vardera 2019, 2020 och 2023 (ABO var det första systemet, upptäckt för 123 år sedan).
Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin och överläkare kan svara på frågor om blod, blodgrupper (idag känner man till 370 olika), sjukdomar kopplade till olika blodgrupper samt blodgivning. Kontakt: 046-222 32 07, 0705-77 32 07, Martin_L.Olsson[at] med.lu.se

Andningen och livet - sjukdomar som drabbar lungor och luftvägar

Lena Uller är professor i immunologi och forskare inom lungmedicin kopplat till allergi, astma, KOL, kvalster och virusinfektioner mm. Kontakt: 070-223 94 45, lena.uller[at]med.lu.se

Hälsa, beroende, arbetsmiljö och samhällsmedicin

D-vitaminet – en global spelare

D-vitaminet behövs för att vi ska kunna ta upp kalcium i tarmen och bygga upp skelettet. Men D-vitamin påverkar också immunsystemet som har koppling till flera olika sjukdomar och den del av immunförsvaret som har med infektioner att göra. Det finns även samband mellan D-vitamin och flera olika cancerformer och solexponering. Johan Malm, professor i klinisk kemi vid Lunds universitet och överläkare på Labmedicin, Region Skåne, kan svar på frågor om D-vitaminets roll för sjukdom och hälsa. 0705-26 70 25, johan.malm[at]med.lu.se

Beroendeforskning- och behandling

Anders Håkansson forskargrupp bedriver forskning om beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, och inom spelberoende och andra icke-substansberoenden. Vår forskning har också ett uttalat fokus på samsjuklighet och andra problem med nära koppling till beroende, inklusive psykiatriska sjukdomar, kroppsliga sjukdomar, sociala problem och kriminalitet. 
Ungefär 1,3 procent av Sveriges befolkning har spelproblem. Snabba internetspel om pengar är mycket mer beroendeframkallande än andra spelformer och lockar nya grupper. Vem blir beroende av spel? Vilka är de största riskerna för en person med spelberoende? Och hur kan vi hjälpa de som fastnat? Anders Håkansson, professor i beroendemedicin Lunds universitet och överläkare i psykiatri, 046-17 55 96 (mobil anknytning), anders_c.hakansson[at]med.lu.se

Hälsobudskap

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, kan tala om hälsobudskap, riskkommunikation samt mediers rapportering om hälsa och ohälsa. helena.sandberg[at]kom.lu.se, +46 706-11 91 80

Miljö, samhälle och hälsa – arbets- och miljömedicin

Luften vi andas ochklimatet vi utsättsför kan ge negativa hälsokonsekvenser. Men miljön påverkar oss också positivt genom till exempel vistelse i gröna miljöer. Ebba Malmqvist och Anna Oudin forskar kring hur miljön påverkar vår hälsa genom epidemiologiska och experimentella studier samt hälsokonsekvensutredningar för att kunna ge mätbara mått på olika problem och därigenom också lösningar. Ebba Malmqvist:0732-741877, ebba.malmqvist[at]med.lu.se ochAnna Oudin: 0735-00 01 07,anna.oudin[at]med.lu.se

Biomedicin och kroppen i medicinen

Andréa Wiszmeg, doktorand i etnologi med inriktning på biomedicin. Kan svara på frågor om samhälleliga, kulturella och etiska aspekter av biomedicin, medicinsk-teknologisk utveckling och kroppen i medicinen, andrea.wiszmeg[at]kultur.lu.se, 0739-22 84 41

Gudbjörg Erlingsdottir, är universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik. Hon är också koordinator för forskningsplattformen eHealth@LU, 0733-16 66 82, gudbjorg.erlingsdottir[at]design.lth.se


Socialtjänst samt hälso- och sjukvård
Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, svarar på rättsliga, sociala och etiska frågor om främst barn och äldre i 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, 0703-27 74 63, titti.mattsson[at]jur.lu.se

Musikfestivaler – hur höga ljudnivåer påverkar hörseln

Jonas Brännström, universitetslektor i audiologi, kan besvara frågor om hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet mm och vad som händer i örat när vi utsätts för hög ljudnivåer, 046-17 71 03, jonas.brannstrom[at]med.lu.se

Sjuk på semestern

Martina Axmin, forskare i socialrätt, socialförsäkringssystemet inkl. pensioner samt gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 0704-77 89 85, martina.axmin[at]jur.lu.se

Bränder och olyckor

Bränder (och andra risker i det moderna samhället)


Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor, 046-222 17 19, Patrick.van_Hees[at]brand.lth.se

Christian Uhr, universitetslektor i Risk och Säkerhet samt expert vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Christian.Uhr[at]risk.lth.se 0702-83 82 16

Skogsbränder och brandrökens faror

Enrico Ronchi, forskar om evakuering och hur samhället ska förbereda sig för skogsbränder. forskare i Brandteknik +46 46 222 76 94 enrico [dot] ronchi [at] brand [dot] lth [dot] se (enrico[dot]ronchi[at]brand[dot]lth[dot]se) se t ex https://www.lu.se/artikel/brandforskaren-hog-tid-att-sverige-kartlagger-sarbara-omraden eller https://www.lu.se/artikel/hog-tid-att-ova-skogsbrand

Erik Swietlicki forskar om atmosfären och hur partiklar – från exempelvis brandrök – påverkar luften och klimatet. Kontakt: erik [dot] swietlicki [at] forbrf [dot] lth [dot] se+46 46-222 96 80, +46 70-992 45 12

Joakim Pagels, aerosolforskare som forskar om hur olika typer av partiklar – som exempelvis de som finns i brandrök – påverkar luften och hälsan. Han kan också besvara frågor om vad röken från en brand innehåller och hur olika brandförlopp påverkar röken. +46462221688, joakim [dot] pagels [at] design [dot] lth [dot] se (joakim[dot]pagels[at]design[dot]lth[dot]se)
Joakim Pagels — Lunds universitet

Olyckor, exempelvis flygolyckor, kärnkraftshaverier, tågolyckor, eller vårdskador i sjukvården, frågor om mänskliga fel


Johan Bergström, universitetslektor vid avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, johan.bergstrom[at]risk.lth.se, 046-222 08 80

Översvämningar och klimatanpassningar i städer

Andreas Persson, docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, expertis inom urban hydrologi, översvämningar, torka, geografisk riskanalys, i Sverige och internationellt. 046-222 42 62, andreas.persson[at]nateko.lu.se

Radioaktiva olyckor, strålning, sanering

Christopher Rääf, är professor i medicinsk strålningsfysik och ansvarig för beredskapslaboratoriet vid Lunds universitet. Laboratoriet har i uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten att bistå med sina kunskaper vid en eventuell radiologisk eller nukleär katastrof. Kontakt: 070-2114374,  christopher.raaf[at]med.lu.se

Samhällets sårbarhet/riskhantering och samhällsviktig verksamhet

Henrik Tehler, professor i Risk och Säkerhet, Henrik.Tehler[at]risk.lth.se, 046-222 48 50

Rättsmedicin – skador, brottsoffer, gärningspersoner


Carl Johan Wingren, docent och universitetslektor vid Lunds universitet, överläkare i rättsmedicin. 
Expertområde/forskning inom rättsmedicinens område omfattande bland annat bedömning av hur skador uppkommer både på brottsoffer och misstänkta gärningspersoner samt dödsfallsutredningar och obduktioner vid onaturliga dödsfall såsom mord och olyckor. Har även expertkompetens gällande rättslig reglering av dödsfallsutredningar, rättsintyg och läkare som medicinskt sakkunniga i domstol. Carl Johan Wingren forskar på rättsmedicinsk bedömning av skadebilder och organpatologi.
Kontakt: 0725-989312, carl_johan.wingren [at] med.lu.se

Djur, natur och klimat- och miljöfrågor

Hav och sjöar

Alger, algblomning
Per Carlsson, universitetslektor i akvatisk ekologi, specialist på marina alger (alger i havet), algblomning och marinekologi, 046-222 84 35 Per.Carlsson[at]biol.lu.se

Karin Rengefors, expert på algblomning i sjöar. Studerar hur extremväder såsom långvarig torka inverkar på algblomning, 073-600 17 44, karin.rengefors(at)biol.lu.se

Sjöar, övergödning och försurning
Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk biologi, expert på miljöproblem i sjöar såsom övergödning, försurning och klimatförändringens påverkan. 070-3897281, lars-anders.hansson[at]biol.lu.se

Erosion, kustförstörelse, vattenströmmar


Hans Hanson, professor i vattenresurslära, 046-222 89 87, 0705-12 83 11, bostad: 046-12 83 11, sommarbostad 0411-12 821, Hans.Hanson[at]tvrl.lth.se


Fiskar

Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 0706-87 21 57, lina.nikoleris[at]cec.lu.se

Hållbart fiske

Johan Hultman, professor vid institutionen för tjänstevetenskap, ekologiskt hållbart fiske Johan.hultman[at]ses.lu.se, 042-35 66 13

Valar

Johanna Stedt, marinbiolog, forskar på tumlare vid Kullaberg. Svarar på frågor om valar, 073-738 30 36, johanna.stedt[at]biol.lu.se

Havsfrågor och marin mätteknik


Peter Jonsson, universitetsadjunkt i teknisk geologi, 046-222 49 58, 0706-49 23 33, Peter.Jonsson[at]tg.lth.se

Daniel Conley, professor och biogeokemist vid institutionen för geo- och ekovetenskaper, studerar Östersjöns problem med syrefattiga bottnar, 046-222 04 49, 0707-49 43 41, Daniel.Conley[at]geol.lu.se

Maria Hansson, universitetslektor Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), gifter/kemikalier/föroreningar och vatten. Kan det mesta om Östersjön. 0706-35 32 44, maria.hansson[at]cec.lu.se.

Insekter, fjärilar och skadedjur

Myggor och myggplågan

Marcus Stensmyr, forskar på myggor. Vet varför vissa människor blir mer bitna än andra. Kan uttala sig om hur man kan få bukt med sommarens myggplåga och i ett större perspektiv stoppa spridningen av myggburna sjukdomar som malaria, 046-222 37 87, 070-365 74 44, marcus.stensmyr[at]biol.lu.se

Fästingar, insekter och spindlar

Lars Råberg, biolog, expert på frågor om borrelia och andra fästingspridda sjukdomar, 046-222 37 66, Lars.Raberg[at]biol.lu.se

Jordgubbar och skadeinsekter

Glenn Svensson, forskar på hur doftämnen, feromoner, kan rädda jordgubbsodlingar från skadliga insekter, 0731-84 71 26, glenn.svensson[at]biol.lu.se

Bin och pollinering

Maj Rundlöf, expert på bin och pollinering, kan svara på frågor om hur kemiska substanser såsom neonikotinoider påverkar bin och deras förmåga att pollinera. Leder ett projekt med så kallade ”nyttodjurparker” som introduceras i södra Sverige sommaren 2021. Nås på 070-92 98 524, maj.rundlof[at]biol.lu.se

Lina Herbertsson, forskare på pollinering i våra jordbrukslandskap, kan berätta hur trädgårdar och andra utemiljöer bör se ut och skötas för att gynna vilda bin, 0702-96 42 55, lina.herbertsson[at]biol.lu.se

Anna Persson, forskare, pollinering i staden och på landsbygden, 0730-692880,anna.persson[at]cec.lu.se Semester i juli + första veckan i augusti. Nås främst på mobil.

Fjärilar och Svensk Dagfjärilsövervakning

Lars Pettersson är zooekolog och expert på dag- och nattfjärilar. Han ansvarar för Svensk Dagfjärilsövervakning som finns över hela landet, 046-222 38 18, 070-611 63 45, lars.pettersson[at]biol.lu.se

Samverkan mellan insekter och växter

Magne Friberg och Anna Runemark, forskar på hur insekter och växter interagerar och samspelar. Magne Friberg: 073-52 93 373, magne.friberg(at)biol.lu.se. Anna Runemark: 046-222 37 89, anna.runemark[at]biol.lu.se

Skog 

Skog och barkborrar

Anna Maria Jönsson, forskar på granbarkborrar, andra insekter, träd, skogsbruk, fenologi etc. 046-2229410. anna_maria.jonsson(at)nateko.lu.se

Skog, klimat

Natascha Kljun, professor i miljövetenskap, skog, skogsbränder och koldioxidutsläpp. 046-2224731, natascha.kljun[at]cec.lu.se

Veiko Lehsten, forskare i naturgeografi, analyserar klimateffekter på ekosystem och vegetation, särskilt skogsbränder och ekosystemtjänster, 046-222 40 20, veiko.lehsten[at]nateko.lu.se

Anders Lindroth, professor i naturgeografi och ekosystemsanalys, forskar om klimatförändringar och hur dessa påverkar olika naturmiljöer (ekosystem). Han studerar bland annat ekosystemen i Skandinaviens skogar och sjöar. Expert på skogar och växthusgaser, 046-222 04 74, Anders.Lindroth[at]nateko.lu.se

Anna Maria Jönsson, professor i naturgeografi, specialist på ekologi/miljövetenskap relaterat till skogsbruk, klimatförändringar, fenologi, ekosystemmodellering, träd och insekter. 046-2229410. anna_maria.jonsson(at)nateko.lu.se

Växter

Torbjörn Tyler, växtekolog, kan svara på de flesta frågor om växter, vilka som är minskar respektive ökar och vilka hot som finns mot olika växter. Har bland annat inventerat den skånska floran, 046-222 42 34, Torbjorn.Tyler[at]biol.lu.se

Farliga växter, förgiftningar


Ulf Ellervik, professor, Bioorganisk kemi, 046-222 82 20, ulf.ellervik[at]chem.lu.se

Svampar

Sigvard Svensson, mykolog, Biologiska museet, 046-222 40 61, Sigvard.Svensson[at]biol.lu.se

Ekosystemet, jordbruk, markfrågor    


Katarina Hedlund, professor, expert på hur olika jordbruksmetoder och markskötsel påverkar ekosystemet och ekosystemtjänster, 0725-62 10 04, katarina.hedlund[at]biol.lu.se

Juliana Dänhardt, forskningskoordinator, jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, EU:s jordbrukspolitik/CAP. 0703-03 44 73, juliana.danhardt[at]cec.lu.se.

Mark Brady, forskare Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, EU:s jordbrukspolitik/CAP. 0722-37 04 29, Mark.brady[at]cec.lu.se.

Henrik Smith, professor i zooekologi. Expert på vilka effekter som klimat- och landskapsförändringar får på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 046-222 93 79, 0709-78 20 56, henrik.smith[at]cec.lu.se

Lennart Olsson, professor. EU:s jordbrukspolitik, markanvändning, matsäkerhet och perenna grödor. 046-222 05 11, lennart.olsson[at]lucsus.lu.se

Fåglar


Thomas Alerstam, professor, specialist på flyttfåglar och deras orientering, 046-222 37 85, Thomas.Alerstam[at]biol.lu.se

Susanne Åkesson, professor, leder stort forskningsprojekt om fåglars och andra djurs flyttförmåga, 0702-45 04 23, susanne.akesson[at]biol.lu.se

Jan-Åke Nilsson, professor, expert på fåglar och deras beteende, 046-222 45 69, 0705-26 18 14, Jan-Ake.Nilsson[at]biol.lu.se.

Åke Lindström, professor, ansvarar för Svensk Fågeltaxering, en inventering av fågelbeståndet i Sverige, 046-222 49 68, Ake.Lindstrom[at]biol.lu.se

Arne Hegemann, forskar på fåglars immunförsvar och hur de klarar sig i olika miljöer. Arne är även ordförande i Skånes Ornitologiska Förening. 072-996 58 03, arne.hegemann[at]biol.lu.se

Grundvatten

Charlotte Sparrenbom, geolog, jobbar med grundvattenrelaterade frågor såsom föroreningsförekomst, och transport av föroreningar, miljöövervakning och dricksvattenresurser, 046-222 39 54, 0722-22 52 66, charlotte.sparrenbom[at]geol.lu.se

Andreas Persson,  docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, expertis inom hydrologi, grundvatten, översvämningar och torka, klimatanpassning och geografisk riskanalys. 046-222 42 62, andreas.persson[at]nateko.lu.se

Klimat, energi och hållbarhet 


Markku Rummukainen, professor, klimat, klimatförändringar och FN:s klimatförhandlingar, 046-222 96 84, 0708-18 68 89, markku.rummukainen[at]nateko.lu.se. Även expert på skog i relation till klimatet.

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp, 046-222 04 74, anders.lindroth[at]nateko.lu.se

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH. Lars J Nilsson svarar på frågor kring strategier för klimatomställning, styrning mot nollutsläpp samt energi- och klimatpolitiska konsekvenser, 046-222 46 83, lars_j.nilsson[at]miljo.lth.se

Max Åhman, forskare vid Miljö- och energisystem, LTH, svarar på frågor kring klimatomställning och internationell klimatpolitik, 046-22 95 43, 0733-58 74 11, max.ahman[at]miljo.lth.se

Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem vid LTH, svarar på frågor kring hållbara drivmedel och bioenergi, 0768-82 04 06, pal.borjesson[at]miljo.lth.se

Luis Mundaca (miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel) 
professor, Internationella miljöinstitutet. 
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57, Luis.Mundaca[at]iiiee.lu.se

Lena Neij (solenergi, klimat)
 professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 68, 0734-36 88 52, Lena.Neij[at]iiiee.lu.se

Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Forskar om individuella livsstilsval relaterade till klimatförändringar, samt även insatt i hållbart jordbruk, vinproduktion, ekosystemtjänster och markanvändning. +45 31 58 51 41, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Wim Carton, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Forskar om klimatkompensation, trädplantering, kolinlagring och koldioxidutsläpp. Wim.carton[at]lucsus.lu.se

Klimatanpassning och extremväder

Christine Wamsler, professor i hållbarhetsvetenskap. Forskar om inre och yttre omställning. Expertis inom klimatanpassning, resiliens och riskreduktion, med särskild fokus på svenska kommuners klimatanpassningsarbete). christine.wamsler[at]LUCSUS.lu.se. tel: 046 222 80 80

Klimatanpassning, sårbara grupper i Sverige och internationellt


Martina Angela Caretta, kulturgeograf, forskar om vattenbrist och hur detta påverkar migration och konflikter världen över. Hon medverkar i FNs klimatrapport (IPCC) där hon håller i kapitlet som handlar  om sårbarhet, påverkan och anpassning kring vattenbrist.  Läs mer https://www.keg.lu.se/en/martina-angela-carettaKontaktuppgifter: martina_angela.caretta[at]keg.lu.se

Emily Boyd, föreståndare för Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Expertis inom klimatanpassning och resiliens kopplat till klimatförändringar och naturkatastrofer (vattenbrist, värmebölja, översvämningar). Fokus på ojämlikheter i hur samhällsgrupper upplever effekterna av klimatförändringar. 046-222 03 69, emily.boyd[at]lucsus.lu.se

Andreas Persson, docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, expertis inom klimatanpassning, översvämningar och torka, geografisk riskanalys, i Sverige och internationellt.  046-222 42 62, andreas.persson[at]nateko.lu.se

Hållbara städer

Lena Neij, professor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 68, 0734-36 88 52, Lena.Neij[at]iiiee.lu.se

Johanna Alkan Olsson, lektor Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), klimatanpassning av städer med mera, 0727-41 79 90, johanna.alkan_olsson[at]cec.lu.se.

Erik Swietlicki, professor i kärnfysik på LTH, atmosfär, luftföroreningar och hälsa, 0709-92 45 12, erik.swietlicki[at]nuclear.lu.se

Natur- och miljövård, biologisk mångfald

Henrik Smith, professor i zooekologi. Expert på vilka effekter som klimat- och landskapsförändringar får på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 046-222 93 79, 0709-78 20 56, henrik.smith[at]cec.lu.se

Gifter, kemikalier och miljö

Charlotte Sparrenbom, geolog, jobbar med grundvattenrelaterade frågor såsom föroreningsförekomst, och transport av föroreningar, miljöövervakning och dricksvattenresurser, 046-222 39 54, 0722-22 52 66, charlotte.sparrenbom[at]geol.lu.se

Maria Hansson, universitetslektor Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), gifter/kemikalier/föroreningar, 0706-35 32 44, maria.hansson[at]cec.lu.se.

Solenergi

Kenneth Wärnmark, kemiprofessor. Hans forskning handlar om att utveckla nya material för solceller. Genom att manipulera järnmolekylens egenskaper med grundforskning är målet att utveckla billigare och miljövänligare solceller, samt solbränsle. 046-222 82 17, kenneth.warnmark[at]chem.lu.se

 

Söderhavet – ur ett humanekologiskt perspektiv

Thomas Malm, 046-222 04 17, Thomas.Malm[at]hek.lu.se

Stjärnor, galaxer och exoplaneter

Lennart Lindegren, professor i astronomi, 046-222 73 09, Lennart.Lindegren[at]astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi, 046 222 72 94, Sofia.Feltzing[at]astro.lu.se

Anders Johansen, professor i astronomi, 046 222 15 89, anders.johansen[at]astro.lu.se

Trädgård

Carina Sjöholm, docent i etnolog vid institutionen för tjänstevetenskap, kan tala om träds betydelse och forskar om villaträdgårdarnas betydelse i vardagen men också som avstressare, prestigemarkering etc för de boende. Hon intresserar sig även för besöksträdgårdar och har forskat om livsstilsentreprenörer som kombinerar livet på landsbygden med öppen trädgård, plantförsäljning, guidade turer mm. 0706-96 73 88, Carina.Sjoholm[at]ses.lu.se

Helena Hanson, forskare Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), trädgårdar och hållbar stadsutveckling, villaträdgårdens betydelse, 046-222 02 02, helena.hanson[at]cec.lu.se.

Maria Hansson, universitetslektor Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), gifter i trädgårdar, 0706-35 32 44, maria.hansson[at]cec.lu.se.

Väder och klimat

Thomas Holst, forskare i naturgeografi, expert på atmosfärskemi, klimat, klimatförändringar och ekosystemförändringar. 046-2224865, thomas.holst[at]nateko.lu.se

Wilhelm May, forskare Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Extremväder och klimat. 046-222 01 20, +45 299 08 474, wilhelm.may[at]cec.lu.se

Åska, blixtar och dunder

Vaughan Phillips, universitetslektor i naturgeografi, expert på molnfysik, åskstormar och blixtar, 046-222 17 32, vaughan.phillips[at]nateko.lu.se

Samhälle, politik och kultur

Aktivism, djurrätt och nya medier

Tobias Linné är sociolog och forskare vid institutionen för kommunikation och medier. Han har bland annat forskat om alt-right rörelsens användning av digitala medier, om #metoo i icke-västerländska kontexter och om djurrättsaktivism och medier. Han är även forskare inom det tvärvetenskapliga ämnet kritiska djurstudier som behandlar djurens roll och rättigheter i samhället. 0708-12 24 16, Tobias.Linne[at]kom.lu.se

Mjukvaran – kan vi kontrollera den eller kontrollerar den oss?

Per Runeson är prefekt vid Institutionen för datavetenskap, LTH, och forskar kring den allt mer komplexa programvara som byggs in i våra maskiner och datorer, 046-222 93 25, per.runeson[at]cs.lth.se

Brott och straff

Brottsbekämpning och straff samt sexualbrott

Ulrika Andersson, professor i straffrätt, 0702-573404, ulrika [dot] andersson [at] jur [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]andersson[at]jur[dot]lu[dot]se)
Linnea Wegerstad, forskare i straffrätt, 0739-495 637, linnea [dot] wegerstad [at] jur [dot] lu [dot] se (linnea[dot]wegerstad[at]jur[dot]lu[dot]se)

Brottsoffer

Karl Dahlstrand forskar och föreläser om brottsofferfrågor ur rättssociologiskt perspektiv med särskilt fokus på allmänhetens och brottsoffrens syn på ersättning för kränkning och brottsskador, samt nätkränkningar och näthat med fokus på förtal online. Läs mer om rättssociologi och rättssociologisk forskning här: https://www.soclaw.lu.se/forskning. Kontaktuppgifter: karl.dahlstrand[at]soclaw.lu.se

IT-attacker

Christian Gehrmann, professor i datasäkerhet vid LTH, forskar om cybersäkerhet, +46768813690, christian [dot] gehrmann [at] eit [dot] lth [dot] se (christian[dot]gehrmann[at]eit[dot]lth[dot]se)

Martin Hell, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik, LTH, 046-222 43 53, 0702-62 83 76, martin.hell[at]eit.lth.se

Isabel Schoultz, forskar om företags brottslighet och deras försvarsstrategier mot brottsanklagelser. Hon har tidigare studerat åtalet mot tre tidigare chefer på Telia Sonera. Kontakt: +46 46 222 88 11, isabel [dot] schoultz [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Beslutsfattande under osäkerhet

Ullrika Sahlin, forskar kring risk och beslutsfattande under osäkerhet, 0738-27 44 32, ullrika.sahlin[at]cec.lu.se

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap. Peter.Gardenfors[at]lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Fritid, kultur musik och nöje

Cyklar och cykling

Lars-Eric Jönsson, etnolog, 0706-99 19 98, Lars-Eric.Jonsson[at]kultur.lu.seDigitala medier, skärmtid, barn och ungas medievardag

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap,helena.sandberg[at]kom.lu.se, +46 706-11 91 80

Experimentell musik

Sanne Krogh Groth, docent i musikvetenskap och föreståndare vid Ljudmiljöcentrum, kan svara på frågor om experimentell musik, ljudkonst, elektronisk musik, ljud i offentliga rum, nutida konstmusik, avantgardemusik. sanne_krogh.groth[at]kultur.lu.se, +45 27 28 34 35

Friluftsliv och medborgarfostran

Sommarläger för barn och ungdomar, scoutläger, tältning och därmed förknippade företeelser. Björn Lundberg, historiker, 0707-36 88 66, bjorn.lundberg[at]hist.lu.se

Gatukonst, graffiti och konst i det offentliga rummet

Peter Bengtsen är konsthistoriker och sociolog med specialinriktning på gatukonst (street art). Han kan svara på frågor om gatukonst, Banksy, graffiti, konst i det offentliga rummet, eko-kritisk konst, samt om konst och kultur mera generellt. peter.bengtsen[at]kultur.lu.se

Erik Hannerz, sociolog som forskar om graffiti; punk; DIY; subkulturella livsstilar. erik.hannerz[at]soc.lu.se; 046 222 88 81

Högtider

Mia-Marie Hammarlin kan tala om traditioner och ritualer som hör sommaren till.   0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Idrott


Erwin Apitzsch är idrottspsykolog. Kan resonera om psykologiska aspekter på idrott som exempelvis vad som händer när ett lag drabbas av kollektiv kollaps och hur kan det undvikas, 0708-14 48 65, erwin.apitzsch[at]psy.lu.se

Björn Lundberg, historiker, har skrivit Frontlöparen, en biografi om Gunder Hägg. Kan svara på frågor om idrottshistoria, friidrott, löpning. 0707-36 88 66, bjorn.lundberg[at]hist.lu.se

Kreativitet och tänkande

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på expertis, kreativitet och improvisation samt om konst och hantverk. 0709-20 81 25, ingar.brinck[at]fil.lu.se. Hon svarar gärna på frågor om:

  • Kreativitet och improvisation i vardagen
  • Expertkunskap och thinking-in-doing: Om expertis hos dansare, kampsportare och bergsklättrare
  • Upplevelser av konst och konsthantverk: "Är det nåt fysiskt eller måste man tänka också?"

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, studerar begreppsbildning och semantik, samt tänkandets och språkets utveckling. Han kan även svara på frågor om skillnaden mellan ljudböcker och vanliga böcker. Peter.Gardenfors[at]lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Semester och resande

Malin Zillinger, forskar om hur människor reser, vilken typ av information de föredrar, hur de faktiskt rör sig i tid och rum, och hur nya former av turism uppstår. Kan även uttala sig om besöksnäringen, mobilitet och destinationer. Malin [dot] zillinger [at] ism [dot] lu [dot] se (Malin[dot]zillinger[at]ism[dot]lu[dot]se,) +46 42 35 66 11

Carina Sjöholm, docent i etnolog vid institutionen för tjänstevetenskap. forskar om resor i böckers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken "Litterära resor: turism i spår en efter böcker, filmer och författare". Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar, Carina.sjoholm[at]ses.lu.se, 0706-96 73 88

Fake news, skandaler och krishantering

Fake news och desinformation på nätet

Mia-Marie Hammarlin, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, kan svara på frågor som rör fake news och desinformation på nätet. Även om skandaler och skvaller. 0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

David Wästerfors, professor i sociologi som bland annat undersökt skandaler och korruption. david.wasterfors[at]soc.lu.se; 073 687 60 01

Mikael Klintman, sociologiprofessor expert på kunskapsresistens. Mikael.klintman[at]soc.lu.se; 070 284 55 48

Desinformation, psykologisk krigföring och informationspåverkan

Jesper Falkheimer, professor vid Institutionen för strategisk kommunikation och forskare vid forskningsinstitutet för psykologiskt försvar, kan svara på frågor som rör desinformation, psykologisk krigföring och informationspåverkan. 0766-327744, jesper [dot] falkheimer [at] isk [dot] lu [dot] se (jesper[dot]falkheimer[at]isk[dot]lu[dot]se)

Krishantering/kommunikation

Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg. Kan uttala sig om sociala medier, politisk kommunikation, aktivism och influencers. Telefon: +46 42 35 65 18 Mobiltelefon: +46 73 662 64 56

Cecilia Cassinger, Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg. Kan uttala sig om kriskommunikation, turism, aktivism, varumärkeskommunikation, platsvarumärke (t ex stad, nation, region), image, marknadsföring av offentlig verksamhet. Mejl: cecilia.cassinger[at]isk.lu.se Telefon: +46 42 35 65 25

Mats Heide, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg. Kan uttala sig om kriskommunikation.
E-post: mats.heide[at]isk.lu.se Telefon:+46 42 35 66 14

Jesper Falkheimer, professor vid Institutionen för strategisk kommunikation kan svara på frågor som rör kriser och hur dessa hanteras – t.ex. försvarsstrategier, förtroendekriser, ledningskriser. 0766-327744, jesper [dot] falkheimer [at] isk [dot] lu [dot] se (jesper[dot]falkheimer[at]isk[dot]lu[dot]se)

Sociala frågor

Familjeförhållanden


Sociologiska institutionen forskare, forskarna studerar bland annat ombildade familjer, syskonvåld, föräldrastöd, barns perspektiv i omsorgsrelationer, familjepolitik och familjerelationer. https://www.soc.lu.se/expertlista#familj

Hans Swärd, professor emeritus vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. 046-222 94 15, 0702-09 46 15 Hans.Sward[at]soch.lu.se

Migrantarbetare inom gröna näringar/jordbruk

Johanna Alkan Olsson, forskare, specialist på migrantarbetare inom jordbruket och de gröna näringarna, 0727-41 79 90, johanna.alkan_olsson[at]cec.lu.se

Semester under knappa förhållanden

Torbjörn Hjort vid Socialhögskolan i Lund har forskat om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem, 046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort[at]soch.lu.se

Angelica Angelin kan svara på frågor om fattigdom, socialbidrag och ungdomsarbetslöshet. Angelica.angelin[at]soch.lu.se, 0709-15 07 63

Fideikommiss, släktgårdar och att dela boende med syskon

Martin Dackling, docent i historia, forskar om egendom och arv, men har också skrivit boken ”Istället för äktenskap. Att driva jordbruk med sina syskon i 1900-talets Sverige”. Kan svara på frågor om släktgårdar, fideikommiss och arv, samt ge ett historiskt perspektiv på att dela bostad med sina syskon (som en föregångare till dagens delade sommarstugor). Kontakt: Martin [dot] dackling [at] hist [dot] lu [dot] se (Martin[dot]dackling[at]hist[dot]lu[dot]se), mobil: 0705-218378

Musik, litteratur, kulturhistoria och teologi

Katolicismen i historia och nutid

Yvonne Maria Werner, professor vid Historiska institutionen, kan svara på frågor om katolska kyrkans historia från reformationstiden och fram till dags dato, om förhållandena i Vatikanen och dagens kyrkopolitik och kyrkopolitiska kontroverser och konflikter.  yvonne_maria.werner[at]hist.lu.se, mobilnummer 0732-48 88 06

Kulturarv


Lars-Eric Jönsson, är etnolog och kan svara på frågor om kulturarv, kulturhistoria medicinhistoria och psykiatrins historia, 046-222 43 11, 0706-99 19 98, Lars-Eric.Jonsson[at]kultur.lu.se

Digitalisering av kulturarv och historiskt material

Kajsa Weber, forskare i historia. Kan svara på frågor om digitaliseringen av kulturarv som böcker, tidningar och arkivhandlingar. 070-2424 570 kajsa [dot] weber [at] hist [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]weber[at]hist[dot]lu[dot]se)

Kultur, konst, evenemang

Sociologiska institutionens kultursociologer, forskarna är bland annat expert på kommodifiering av allmänna platser, kultur i det offentliga livet, graffiti, punk, subkulturella livsstilar, kulturella uttryck, nordamerikansk ursprungsbefolkning, kulturpolitik, kapitalistisk kultur, nattliv, alkohol och droger, sexarbete, social kontroll, med mera. https://www.soc.lu.se/expertlista#kultur

Katja Lindqvist, professor vid institutionen för tjänstevetenskap, forskar om organisering och ledning i organisationer med särskilt fokus på kulturella och kreativa sektorn. katja [dot] lindqvist [at] ses [dot] lu [dot] se (katja[dot]lindqvist[at]ses[dot]lu[dot]se) +46 42 35 66 27

Lärandets psykologi

Hans Teke, doktorand i utbildningsvetenskap, kan svara på frågor om effekter av senarelagda skolstarter. hans.teke[at]uvet.lu.se, 0739-29 10 01

Cyklar och cykling

Tågentusiaster, tågresor, järnvägar ut ett kulturvetenskapligt perspektiv, samlare. Charlotte Hagström, charlotte.hagstrom[at]kultur.lu.se, 070-629 73 40

Sommardeckare och sommarlitteratur

Kerstin Bergman, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, medlem av Svenska Deckarakademin, deckarrecensent och deckarförfattare. Har skrivit Kriminallitteratur (med S Kärrholm 2011), Swedish Crime Fiction (2014), Deckarnas svenska landskap (red. 2014) och Swedish noir cocktails (med HO Öberg 2022). Är författare till deckarna Oskuld och oleander (2020), Förgätmigej (2021) och Ekarvet (2023).. Bloggar om deckare på crimegarden.se, Kerstin.bergman[at]litt.lu.se, 0762-26 26 85

Anders Ohlson och Torbjörn Forslid, professorer i litteraturvetenskap. Litterära kändisskap – från GW Persson till Selma Lagerlöf. Politikernas sommarläsning – vad säger den om dem? Vilka signaler vill politiker skicka genom att berätta vilka böcker de gillar? anders.ohlson[at]litt.lu.se, 0706-30 52 43 och torbjorn.forslid[at]litt.lu.se, 0731-52 30 63

Musik

Patrik Sandgren, musiketnolog och arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Patrik har skrivit om ramsor och melodistrukturer i såväl populärmusik, vaggvisor som fotbollsfansens sång på läktarna. Han svarar även på frågor som rör skånsk folkmusik, särskilt äldre spelmanshistoria. Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv för i huvudsak folklig musik och visa till både fest och vardag, 046-222 36 12, 0727-36 46 46, Patrik.Sandgren[at]folklivsarkivet.lu.se

Thomas Olsson, musikvetare som gärna svarar på frågor inom fälten rock, jazz samt musik och samhälle. Särskilt intresserad av progressiv rock, musikproduktion och gitarrer, 046-222 32 75, 0766-31 95 70, Thomas.Olsson[at]kultur.lu.se

Litteraturen i samhället

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, båda professorer i litteraturvetenskap,

Deras forskning är inriktad på litteraturens roll i offentligheten, dvs hur olika aktörer i samhället använder och brukar – och inte minst debatterar – litteraturen med olika utgångspunkter och för olika syften.

De kan bland annat svara på frågor kring den moderna, medialiserade författarrollen, skönlitteraturens roll för dagens politiker, bildning och litterärt värde, relationerna mellan fakta och fiktion samt läsning och socialt samspel.

Torbjörn Forslid, 0731 – 52 30 63, torbjorn.forslid[at]litt.lu.se och Anders Ohlsson, 046-222 84 67, anders.ohlsson[at]litt.lu.se

Reklam, dold reklam, nya former av reklam och marknadsföring på nätet

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunuikationsvetenskap, helena.sandberg[at]kom.lu.se, +46 706-11 91 80

Politik

För frågor om svensk politik och internationell politik, välfärdspolitik, miljö- och klimatpolitik, försvars-, säkerhets- och utrikespolitik, med mera:

Statsvetenskapliga institutionens forskare och experter

Miljöpolitik

Åsa Knaggård, lektor i statsvetenskap, miljöpolitik, public policy och relationen vetenskap-politik. 046-222 01 64, asa.knaggard[at]svet.lu.se

Roger Hildingsson, statsvetare, forskar och undervisar inom miljö- och klimatpolitik, samhällsstyrning och omställningen till ett post-fossilt samhälle. 046-222 47 62, 0706-93 15 71, roger.hildingsson[at]svet.lu.se

Politisk extremism

Johan Stenfeldt, docent och forskare, kontaktas för frågor om kommunism, nazism och senare politisk extremism i dessa idériktningar.  Har skrivit boken Renegater, som handlar om två politiska ledare - Nils Flyg och Sven Olov Lindholm - som under sina respektive liv bytte plats på det ideologiska spektrat: Flyg var kommunist och blev nazist, Lindholm nazist men blev kommunist.
Kan även kontaktas kring frågor om totalitarism och hoten mot demokratin mera allmänt. johan.stenfeldt [at] hist.lu.se, 046–222 48 76

Satir och humor i valrörelser

Joanna Doona forskar på satirens publik, politisk kultur och medborgerligt engagemang. Hennes nuvarande arbete rör satir under valrörelser, med fokus på den yngre publikens gränsdragningar och interaktion med olika exempel av svensk public service-satir. Kontaktuppgifter: joanna.doona[at]kom.lu.se

Mode, kläder och stil

Hållbart mode och fast fashion

Emma Samsioe, biträdande lektor vid institutionen för tjänstevetenskap, forskar om konsumtion och konsumtionsbeteenden, hållbart mode och fast fashion. emma [dot] samsioe [at] ses [dot] lu [dot] se (emma[dot]samsioe[at]ses[dot]lu[dot]se) +46 42 35 66 67

Philip Warkander, universitetslektor modevetenskap, kan svara på frågor om samtidens och framtidens mode, design, bransch och hållbarhet, philip.warkander[at]kultur.lu.se, 0734-09 85 23

Emma Severinsson, universitetslektor modevetenskap, kan svara på frågor om 1900-talets modehistoria och koppling till samtida fenomen. Hon kan också svara på frågor om hållbarhet i ett historiskt perspektiv. Även kvinnohistoria och genusperspektiv. emma.severinsson[at]kultur.lu.se, 0739-03 73 22

Pernilla Rasmussen, universitetslektor modevetenskap, kan svara på frågor om äldre mode- och textilhistoria. pernilla.rasmussen[at]kultur.lu.se, 0730-85 72 17

Sociala normer

Samarbete och normer

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på normer och ordlös kommunikation. 0709-20 81 25, ingar.brinck[at]fil.lu.se. Hon svarar gärna på frågor om:

  • Att göra saker tillsammans: Samarbetsförmåga och sociala normer

  • Ordlös kommunikation

Rättssociologiska institutionens experter på sociala normer, https://www.soclaw.lu.se/kontakt/expertlista-media#normer

Språkfrågor och kommunikation

Marit Julien, professor i nordiska språk på språk- och litteraturcentrum (SOL) kan svara på frågor om nordiska språk, svenska och samiska. marit.julien[at]nordlund.lu.se, 046–222 87 07

Retorik

Anders Sigrell är professor i retorik och kan således tillfrågas så snart det handlar om tal och/eller texter som ska analyseras, Anders.Sigrell[at]kom.lu.se

Sociala robotar och AI

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på normer, sociala robotar och ordlös kommunikation. 0709-20 81 25, ingar.brinck[at]fil.lu.se. Hon svarar gärna på frågor om:

  • Sociala robotar idag och imorgon; Det mänskliga hos robotar
  • AI förändrar vår syn på kärlek, vänskap och samarbete

Språk – gester och vuxen språkinlärning


Marianne Gullberg, professor psykolingvistik, vetenskaplig chef Humanistlaboratoriet, 046-222 03 89, marianne.gullberg[at]ling.lu.se

Transporter och offentliga platser

Transport, logistik och risker


Fredrik Pettersson, post doc vid K2 och LTH, forskar på ett regionalt superbuss-koncept – en satsning på bekvämare bussresor i Skåne, 0737-15 63 58, fredrik.pettersson[at]tft.lth.se

Trygga platser

Vad är det som gör att vi trivs och känner oss trygga i offentliga, gemensamma ytor? Elisabeth Högdahl etnolog och lektor i Service Management, elisabeth.hogdahl[at]ism.lu.se, 0705-51 52 26

Ekonomi och samhälle

Kommunal ekonomi under sommaren


Ulf Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi och forskningsledare för KEFU, är expert på kommunal ekonomi och hur kommunerna påverkas över årscykeln av satsningar, investeringar och förändringar i omvärlden, 046-222 49 60, Ulf.Ramberg[at]fek.lu.se. Ej nåbar under juli.

Penningpolitik, klimat och coronapandemin

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan. 070-288 08 93, fredrik_n_g.andersson[at]nek.lu.se.

Trender, konsumtion och varumärken – vad lockar kunderna i sommar?

Johan Anselmsson, professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan. Kan svara på frågor om företags marknadsföring under sommaren, handel i stadskärnor, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier. Undersöker just nu hur nätjätten Amazons etablering i Sverige påverkar konsumenters beteenden och uppfattningar. Forskar även om handelns utveckling och anser att cityhandel och stadskärnornas utveckling bör vara en valfråga. 0709-96 76 80, johan.anselmsson[at]fek.lu.se

Smart matchning med AI – skolval, organ, flyktingar

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, har matematiska modeller för hur man ska matcha skolval och platser (aktuellt inför terminsstarten!), liksom donator och mottagare gällande njurar och flyktingar med lämplig mottagningsort. 046-222 49 70, tommy.andersson[at]nek.lu.se

Unga vuxnas syn på pengar och finansiella praktiker

Lars Crusefalk, sociolog med särskilt intresse för användande av pengar, och hur sociala och kulturella faktorer påverkar praktiker och förhållningssätt till konsumtion, krediter och lån. lars.crusefalk[at]soc.lu.se

Cirkulärekonomi

Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi. Aktiv och forskar inom avfallshantering, cirkulär ekonomi, herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se (herve[dot]corvellec[at]ses[dot]lu[dot]se,) +46 42 35 66 03

Naoko Tojo(producentansvar/EPR), universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 60, naoko.tojo[at]iiiee.lu.se

Deniz Koca, forskare Centrum för miljö- och klimatvetenskap, bioekonomi, cirkulär ekonomi, natural resources 046-222 48 66, mobil: 0733-80 06 87, deniz.koca[at]cec.lu.se.
Semester i juli

Delningsekonomi, Hållbar konsumtion

Oksana Mont (hållbar konsumtion, cirkulärekonomi och produktion) professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50,Oksana.Mont[at]iiiee.lu.se
Utvecklingen inom jordbruk och landsbygd

Mark Brady, forskare Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, EU:s jordbrukspolitik/CAP, ekonomiska konsekvenser m m. 0722-37 04 29, Mark.brady[at]cec.lu.se.

Martin Nordin, utredare på AgriFood på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Kan svara på frågor om inkomstojämlikhet, Skånes och Blekinges arbetsmarknad, jordbruk och land vs stad. 0709-55 80 70, martin.nordin[at]agrifood.lu.se

Turism

Malin Zillinger, forskar om hur människor reser, vilken typ av information de föredrar, hur de faktiskt rör sig i tid och rum, och hur nya former av turism uppstår. Kan även uttala sig om besöksnäringen, mobilitet och destinationer. Malin [dot] zillinger [at] ism [dot] lu [dot] se (Malin[dot]zillinger[at]ses[dot]lu[dot]se,) +46 42 35 66 11

Cecilia Cassinger, varumärkesarbete i städer, regioner och länder. Forksar om hur turistmetropoler arbetar för hållbar turism,  etc, 042- 35 25 65,  cecilia [dot] cassinger [at] isk [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]cassinger[at]isk[dot]lu[dot]se)

Erika Andersson Cederholm forskar om livsstilsföretagande på landsbygden, t ex hästgårdar och turismverksamheter som Bed & Breakfast och liknande. 0703-51 90 84, Erika.Andersson_Cederholm[at]ses.lu.se

Josefine Östrup Backe, forskar om kulinarisk och lokal turism. josefine [dot] ostrup_backe [at] ism [dot] lu [dot] se (josefine[dot]ostrup_backe[at]ses[dot]lu[dot]se) 

Turism och dess miljöpåverkan

Micael Runnström, forskar och undervisar inom naturgeografi och geografisk informationsvetenskap (GIS). Expertis bland annat inom ekosystem, känsliga miljöer och påverkan av turism. 046- 222 00 89, micael.runnstrom[at]gis.lu.se

Fotbolls-VM

Supporterkultur

Etnologen Katarzyna Herd forskar om fotboll som kulturellt fenomen. Hon kan uttala sig om fotbollen som ritual, sportswashing, värvningssystem, känslor och symboliskt kapital. katarzyna [dot] herd [at] kultur [dot] lu [dot] se (katarzyna[dot]herd[at]kultur[dot]lu[dot]se), Katarzyna Herd - Lunds universitets forskningsportal

Fotboll, kändisar och politik

Annika Bergman Rosamond, har bland annat forskat om kändisars roll i den globala politiken. annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se (annika[dot]bergman_rosamond[at]svet[dot]lu[dot]se)

Idrottshistoria

Björn Lundberg, har kompetens inom frågor som rör idrottshistoria, inklusive bojkotter och liknande. bjorn [dot] lundberg [at] hist [dot] lu [dot] se (bjorn[dot]lundberg[at]hist[dot]lu[dot]se)

Andreas Tullberg, har kompetens inom idrottshistoria och stora idrottsevenemang. andreas [dot] tullberg [at] mrs [dot] lu [dot] se (andreas[dot]tullberg[at]mrs[dot]lu[dot]se) 

Idrottsmedicin

Hjärtstopp, och värmeslag

Niklas Nielsen, kan besvara frågor inom intensivvård, exempelvis hjärtstopp och värmeslag som kan vara livshotande. Är professor i anestesi och intensivvård, verksam inom Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet och intensivvårdsläkare vid Helsingborgs lasarett. Kontakt: 070-8899770, niklas [dot] nielsen [at] med [dot] lu [dot] se (niklas[dot]nielsen[at]med[dot]lu[dot]se)

Hjärtsäker idrott (om hjärtat, hård träning och prestation)

Katarina Steding Ehrenborg kan svara på hur hjärtat fungerar under fysisk press och vad som begränsar prestationsförmågan. Forskar bland annat på långtiddsstudier på hur hård träning påverkar hjärtat för att bidra till en säkrare idrott både på elit- och motionsnivå. Forskare och docent i klinisk fysiologi vid Lunds universitet och projektledare i Hjärt-MR-gruppen. Kontakt: 0736160846, katarina [dot] steding_ehrenborg [at] med [dot] lu [dot] se (katarina[dot]steding_ehrenborg[at]med[dot]lu[dot]se)

Elitidrott och traumatiska hjärnskador

Niklas Marklund kan svara på om hjärnskador, depression, yrsel, svårighet att fokusera blicken och balansproblem. Han är professor i neurokirurgi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Kontakt: 0725950261, niklas [dot] marklund [at] med [dot] lu [dot] se (niklas[dot]marklund[at]med[dot]lu[dot]se)

Idrottspsykologi

Psykologisk träning vid idrottsskada

Niklas Cederström, PhD, forskare med fokus på psykologiska variabler som kan påverka muskelfunktion i rehabilitering vid idrottsskada. I ett aktuellt forskningsprojekt använder han psykologisk träning som integreras i fysisk träning hos skadade idrottare för att förbättra rehabiliteringsprocessen.
Kontakt: 0725602515,  niklas [dot] cederstrom [at] med [dot] lu [dot] se (niklas[dot]cederstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

Psykologiska aspekter av lag och grupper

Simon Granér forskar om forskar om idrottspsykologi och lagprestationer. Tel: 046-222 87 76, mail: simon [dot] graner [at] psy [dot] lu [dot] se (simon[dot]graner[at]psy[dot]lu[dot]se)
Simon Granérs sida i Lunds universitets forskningsportal
https://www.lu.se/artikel/sa-skapas-ett-vinnande-lag

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.