Lyckad fortsättning på arbete med barns rättigheter

 Deana Nannskog och Emma Alfredsson poserar framför dator
Deana Nannskog och Emma Alfredsson vid LUCE, universitetets avdelning för uppdragsutbildning har lett arbetet med samverkans-och utbildningsplattformen

I 15 år har Lunds universitet undervisat runt 800 lärare från 25 olika länder om barns rättigheter. Nu har de tagit nästa steg:
– Vi har klarat av den svåraste delen; att göra projektet självgående. De vi utbildat är väl förberedda och vi har stöttat dem genom att rigga en plattform så de kan fortsätta arbetet mer på egen hand, säger rättssociologen Per Wickenberg som varit med sedan start.

De lärare, skolledare och lärarutbildare som under åren har kommit till Lund har utbildats i hur Barnkonventionen kan implementeras i det dagliga arbetet och på policynivå. Deltagarna har sedan bildat 16 nationella nätverk i Afrika, Asien och Latinamerika. I förlängningen har kunskapen nått minst 100 000 barn liksom många nyckelpersoner vid utbildningsministerier och universitet, tror Per Wickenberg som var med och grundade det tvärvetenskapliga Barnrättsinstitutet vid universitetet.
– Utbildningarna om barnkonventionen har lett till att barnen blir mer sedda och att de får det bättre. Att de fostras till medborgare som är medvetna om sina demokratiska rättigheter, säger han.

Det svåra med projekt är att lärdomarna ska leva vidare efter det att det avslutats. Detta var såväl lärarna i Barnrättinstitutet och Sida - som finansierat projektet - väl medvetna om. Därför avsatte man pengar för att utveckla en samverkans- och utbildningsplattform och strukturer för att se till att deras långa samarbete med att sprida barnkonventionen får ett fortsatt liv och kan stå på egna ben.

Projektet med att utveckla plattformen är ett samarbete mellan Barnrättsinstitutet och de nationella nätverken. Emma Alfredsson och Deana Nannskog vid LUCE, universitetets avdelning för uppdragsutbildning har lett arbetet och tidigare projektlett utbildningen. Via online-plattformen som de utvecklat kan de 16 olika nätverken hålla diskussionen vid liv och dela med sig av utbildningsmaterial och resultatet av sitt arbete.

Nu vill Barnrättsinstitutet vid universitetet gå vidare med sitt arbete med att öka kunskapen om hur barnkonventionen kan tillämpas. I planerna ingår att utveckla en öppen online-kurs, en MOOC.

– Vi skulle också vilja erbjuda samma utbildningspaket till alla som möter barn i sin yrkesroll, säger Deana Nannskog. Många tar för givet att barnkonventionens innehåll är spritt i Sverige men så är det inte. Samtidigt blir ju barnkonventionen svensk lag 2020.

Ta en tur på onlineplattformen som finns här

Läs artikel om hur Lundaalumner reformerar skolor i Malawi
Läs även artikeln Lunds universitet inrättar ett barnrättsinstitut

Läs mer om LUCE

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.