Militärer, ormar och maratonlöpare i svamparnas värld

Mikroskopifoto av en hinderbana där forskare studerat beteenden hos svampar i jakt på föda.
Forskarna har upptäckt individuella karaktärsdrag hos svampar när de letar föda. Fotot visar ett utsnitt av en "hinderbana" tillverkad i silikonpolymer. Foto: Kristin Aleklett Kadish

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt hur svampar besitter individuella karaktärsdrag, och hur deras hyfer (enskilda svamptrådar i jorden) beter sig på olika sätt när de utforskar och tar sig fram genom jordens mikroskopiska labyrinter.

Undersökningarna har gjorts i laboratorium och de underjordiska gångarna har tillverkats syntetiskt av silikonpolymer. I mikroskop har forskarna kunnat följa enskilda hyftrådar hos sju arter och jämfört deras beteende. Hur reagerar de när kanalen de växer i svänger skarpt och tvingar hyfen att växa tillbaka från det håll den kom ifrån? Hur agerar de när ett stort hålrum öppnar sig framför dem?

Individuella karaktärer

– I mikroskop blir deras beteenden mycket mer personliga än vad man nånsin kan tänka sig. De blir individuella karaktärer, säger Edith Hammer, en av forskarna bakom studien.     

Forskarlaget har upptäckt att svamparna använder olika strategier när de växer och bildar sina fint förgrenade nätverk i jorden, så kallade mycel. De olika karaktärsdragen har lett till att forskarna gett de olika svamparna smeknamn som ”militären”, ”maratonlöparen” och ”ormen”.  

Militären kallas så för att den växer med väldig kraft och plöjer ner hindren i dess väg, ändå kommer den inte särskilt långt. Maratonlöparna skickar ut hyfer som kan liknas vid enstaka kämpar som växer långt innan de ger upp sökandet efter föda. Men för att komma långt krävs att de inte stöter på alltför svåra hinder eftersom sådana passager är deras svaga sida. Till skillnad från maratonlöparen är ormen specialist på att slingra sig förbi hinder.

Mikroskopifoto av hinderbana för svampar tillverkad i silikonpolymer.
Hinderbana i silikonpolymer. Forskarna har upptäckt att svampar beter sig olika sätt och med olika karaktärsdrag i jakten på föda. Foto: Kristin Aleklett Kadish

Exempel på hinder som hyferna kan stöta på och som kan fördröja och förvirra dem är sicksackgångar, vinklar och rundade hörn. Studien visar att vissa arter helt enkelt inte kommer vidare när de hamnar i ett hörn, utan förblir fångar i hörnet. 

Unik studie

Studien är unik eftersom det är första gången som beteendet hos individuella hyfer hos så många arter har studerats parallellt och ingående. Tidigare undersökningar har ofta fokuserat på mycelet som helhet eftersom de inte kunnat urskilja beteendet hos enskilda hyfer. Än så länge saknas dock viktiga pusselbitar om hur mikroskopiska jordstrukturer påverkar svampars beteende för att forskningen ska få praktisk tillämpning i jordbruket.   

Resultaten publiceras i en artikel i The ISME Journal. 
Fungal Foraging behaviour and hyphal space exploration in micro-structured Soil Chips 


 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.