Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljonpris till ledande blodkärlsforskare

2021 års mottagare av Eric K. Fernström Stora Nordiska pris Christer Betsholtz är ledande inom blodkärlsforskningsfältet och har kartlagt kommunikationen mellan olika celltyper i blodkärlen och hur dessa celler utvecklas och nybildas. Foto.
2021 års mottagare av Eric K. Fernström Stora Nordiska pris Christer Betsholtz är ledande inom blodkärlsforskningsfältet och har kartlagt kommunikationen mellan olika celltyper i blodkärlen och hur dessa celler utvecklas och nybildas. Foto: Göran Ekeberg.

Christer Betsholtz, professor vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet, tilldelas 2021 års stora Nordiska pris av Eric K. Fernströms stiftelse. Det är ett av de största skandinaviska forskningspriserna inom medicin och Christer Betsholtz får utmärkelsen för sin forskning kring blodkärlens struktur och funktion.

Motiveringen lyder vidare: ”Hans forskning har varit av essentiell betydelse för vår förståelse av hur blodkärlens celler samverkar för att nå den funktionella balansen som krävs för att upprätthålla en fungerande blodcirkulation”.

– Detta var överraskande, glädjande och smickrande. Jag är tacksam till den eller de som nominerade mig och till priskommittén som valde ut mig, i vad jag är övertygad om var stenhård konkurrens. Jag kan nämnda många forskare i Norden som jag tycker förtjänar detta pris mer än jag, säger Christer Betsholtz.

Christer Betsholtz är ledande inom blodkärlsforskningsfältet och har kartlagt kommunikationen mellan olika celltyper i blodkärlen och hur dessa celler utvecklas och nybildas. Det är framför allt två celltyper som fångat hans intresse: endotelcellerna, som bildar det inre röret i våra blodkärl, och pericyterna, en celltyp som ingår i alla blodkapillärer, kroppens allra minsta blodkärl.

Pericyternas roll

Christer Betsholtz står bakom den oväntade upptäckten att pericyterna spelar en fundamental roll för blodkärlens tillväxt och funktion, och hans forskargrupp har under senare år särskilt fokuserat på pericyternas roll i hjärnan. Ett annat betydelsefullt forskningsgenombrott var upptäckten av en speciell typ av endotelceller som lotsar nybildade blodkärl i kroppen.

– När blodkärl förlängs och förgrenar sig sker det ungefär som hos grenskott på ett träd. Vi kunde se att i spetsen av varje blodkärlsskott sitter en specialiserad endotelcell, en så kallad tip-cell. Tip-cellerna sträcker i sin tur ut en kvast av trådlika strukturer som känner av olika molekyler i omgivningen och styr blodkärlets förlängning i rätt riktning. Vi upptäckte också hur nya tip-celler bildades när blodkärlen skulle förgrenas. 

Intresset för upptäckten av pericyternas och tip-cellernas roll under nybildning av blodkärl har sedan dess vuxit sig stort i forskarvärlden, och cellerna studeras nu intensivt vid både hälsa och sjukdom, bl.a. vid cancer och Alzheimer’s sjukdom. Christer Betsholtz arbetar idag inom båda dessa områden och har bland annat klarlagt att pericyterna spelar en viktig roll i regleringen av blod-hjärnbarriären, vars uppgift är att skydda hjärnans nervceller vilka behöver en strikt reglerad miljö för att fungera. De exceptionellt täta blodkärlen i hjärnan släpper bara igenom det som hjärnan behöver, t.ex. blodsocker, och utestänger andra för hjärnan potentiellt skadliga substanser som cirkulerar i blodet. Bra nästan jämt, men en utmaning när man vill leverera läkemedel till hjärnan för att behandla dess sjukdomar.

– Vi har tagit fram en experimentell modell med möss som har väldigt få pericyter i hjärnan och har sett att deras blod-hjärnbarriär öppnar en speciell transportväg in i hjärnan, berättar Christer Betsholtz som hoppas att modellen kommer att kunna användas vid läkemedelsutveckling.

En del av hans forskning nu handlar om att ta fram en molekylär kartläggning över cellerna som bygger upp hjärnans blodkärl. Första versionen publicerades 2018 och används idag av forskare över hela världen. Kartan hoppas han kunna bidra till ökad förståelse om blodkärlens roll vid olika sjukdomar, men också att den leder fram till nycklar som hjälper forskarna att öppna blod-hjärnbarriären för läkemedel.

 

Mer om Christer Betsholtz

Läs mer om Christer Betsholtz forskning här (länk till längre intervju).

Eric K.Fernströms Stiftelse vid Medicinska fakulteten Lunds universitet delar varje år ut Eric K. Fernströms Nordiska Pris till en framstående medicinsk forskare från något av de nordiska länderna. Eric K. Fernströms sex lokala priser samt det Nordiska priset delas ut vid det populärvetenskapliga arrangemanget Forskningens dag den 10 november i Lund. Forskningens dag har i år temat "Hajp eller hjälp? Vad kan AI göra för vår hälsa”. Journalister som vill träffa pristagarna har möjlighet att göra det i anslutning till Forskningens dag.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.