Miljonregn över forskning om åldrande och hälsa

åldrande hälsa_Mostphotos
Bildkälla: Mostphotos

Ny mark. Det kommer projektet UserAge att bryta när det gäller kunskapen om brukarmedverkan i forskningen om åldrande och hälsa.

Den 17 november delade forskningsrådet Forte ut 428 miljoner kronor till 23 forskningsprogram inom 5 strategiska områden. En ansökan från Lunds universitet passerade nålsögat och tilldelas nu 9 miljoner kronor för perioden 2017-2019. Dessutom ingår en förlängning av anslaget under ytterligare tre år, om ställda krav på den första perioden uppfyllts. Programmet UserAge kommer att bryta ny mark när det gäller kunskapen om brukarmedverkan i forskningen om åldrande och hälsa.

- Brukarmedverkan lyfts ofta fram som något värdefullt. Men det finns väldigt lite kunskap om effekterna av brukarmedverkan i forskningen. Vi som står bakom ansökan kommer nu att kunna utveckla kunskapen om såväl fördelar som nackdelar med denna typ av forskning, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård vid Lunds universitet och huvudsökande för UserAge tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitet.

Susanne Iwarsson är även koordinator för den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) som i slutet av oktober tilldelades ytterligare tio miljoner kronor av Vetenskapsrådet för fortsatt verksamhet under fem år. Forskarskolan etablerades 2014 och med det nya bidraget kan samarbetet för att stärka forskarutbildningen inom tvärvetenskaplig forskning om åldrande och hälsa fortsätta. Både nationellt och internationellt.

- Det nya bidraget innebär att vi tillsammans med våra 14 partners i landet kommer att utöka antalet anslutna doktorander till drygt 50 stycken. Detta är en unik nationell satsning på att utbilda framtidens forskare inom ett område där behovet av kvalificerad kompetens är enormt, säger Susanne Iwarsson.

I sin roll som föreståndare för forskningscentret CASE (se faktaruta), som firade tioårsjubileum den 27 oktober, kan Susanne Iwarsson tillsammans med sina medarbetare nu planera för en nystart. Med de aktuella satsningarna, samt en årlig donation från Ribbingska Sjukhemmets Minnesfond i Lund som långsiktig garant, kommer den framgångsrika verksamheten att utvecklas starkt även i framtiden.

Erik Skogh

FAKTA/CASE

Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) är ett centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forte 2007-2016. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljön och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder. Hittills har 17 doktorander knutna till centrets forskarskola disputerat. CASE består av forskare och forskargrupper från universitetets medicinska, samhällsvetenskapliga och tekniska fakultet. Ledningen för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är samlokaliserad med CASE i Health Sciences Centre (HSC) i Lund. Båda med institutionen för hälsovetenskaper vid medicinska fakulteten som värd.

Kategorier
Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.