Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljontals människor vid floddeltan hotas av ökade risker

Bild över Mississipifloddeltat. Bild: Unsplash.
Vår studie visar att många risker faktiskt inte är kopplade till klimatet. Klimatförändringar är en global utmaning men andra viktiga riskfaktorer är lokala problem, till exempel befolkningstäthet och ineffektivt styre, säger forskaren Murray Scown.

Mer än en halv miljard människor lever och livnär sig idag vid olika floddeltan. Ny forskning från Lunds universitet, som inkluderar 49 deltan världen över, avslöjar att dessa områden står inför framtidshot som kan omkullkasta livet för miljontals människor. Studien visar att befolkningstillväxt och otillräcklig beredskap utgör ett ännu större hot än klimatförändringarna, särskilt i Asien och Afrika.

Om deltaområden kollapsar kan det få enorma konsekvenser för global, hållbar utveckling. I värsta fall kan de gå förlorade till havet, andra konsekvenser är översvämningar, ökade salthalter i vattnet, vilket kan påverka jordbruket, och förlust av ekosystem.

– Vår studie visar att många risker faktiskt inte är kopplade till klimatet. Klimatförändringar är en global utmaning men andra viktiga riskfaktorer är lokala problem, till exempel befolkningstäthet och ineffektivt styre. Riskerna för deltan kommer bara att öka med tiden, så det är nu vi måste agera, säger Murray Scown, biträdande universitetslektor vid Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS.

Forskarna har studerat 49 deltan i olika delar av världen och analyserat dem mot bakgrund av fem IPCC-scenarier för framtida global utveckling. Studien omfattar såväl kända liksom mer understuderade deltan, och identifierar möjliga risker för deltan som kan inträffa inom 80 år.

Asiatiska megadeltan riskerar kollaps

Analysen visar att vissa risker är mer kritiska än andra – oavsett vilket framtidsscenario forskarna utgick ifrån. De omfattar: havsnivåhöjning, befolkningstäthet, ineffektiv styrning, ekonomisk kapacitet, sänkningar av markytan och jordbruksexpansion.

För vissa deltan är de fysiska riskerna särskilt uttalade: att markytan sänks är den högsta riskfaktorn för Mekongdeltat i Vietnam. Extrema havsnivåer är bland de mest oroväckande riskfaktorerna för deltan i Kina, på den koreanska halvön, och för Colorado- och Rhendeltana som ligger i Mexiko, respektive i Nederländerna.

I Nildeltat i Egypten, Nigerdeltat i Niger och Gangesdeltat i Bangladesh utgör den ökande befolkningstätheten det största hotet i vissa IPCC scenarier. För andra deltan är det i stället bristen på ekonomisk kapacitet och ineffektiv styrning som påverkar mest, exempelvis i Irrawaddydeltat i Myanmar och i Kongodeltat i Angola och i Demokratiska republiken Kongo.

– Sammantaget är det de asiatiska megadeltana som löper störst risk för kollaps, med konsekvenser för miljontals människor och för miljön. De är under press från befolkningstillväxt, intensivt jordbruk, havsnivåhöjning och bristande beredskap, säger Murray Scown.

En mix av klimatanpassningsåtgärder kommer krävas

Forskarna bakom studien framhåller att olika klimatanpassningsåtgärder kommer att behövas för att stävja och hantera olika riskfaktorer. De omfattar såväl infrastruktur som havsvallar, för att förhindra översvämningar, liksom olika naturbaserade lösningar. En åtgärd, som har använts i Rhendeltat, är att konstruera speciella landytor som kan svämma över för att ge plats åt floden. Andra åtgärder fokuserar på att höja landnivån genom att använda flodsediment för att bygga upp deltan.

– I stället för att luta sig tillbaka måste regeringar tänka långsiktigt och lägga upp planer för att minska eller mildra risker. I Mekongdeltat, till exempel, gör den vietnamesiska regeringen stora ansträngningar för att begränsa framtida grundvattenutvinning i deltat för att minska sänkning av markytan och försaltning, säger Murray Scown.

Han fortsätter:

– Genom att analysera inte bara ett fåtal, utan 49 olika deltan, vill vi belysa vad som kan hända på global nivå om vi inte hanterar dessa risker. Studien kan också komplettera forskning på enskilda deltan, och identifiera insatser som behövs göras i mindre studerade deltan som Saõ Francisco i Brasilien eller Volta i Ghana, säger Murray Scown.

Ladda ner artikeln: Global change scenarios in coastal river deltas and their sustainable development implications. Den är publicerad i Global Environmental Change.

 


 

Murray Scown

Ett porträtt av en man, Murray Scown. Bild.

Murray Scown är biträdande universitetslektor vid Lund University Centre for Sustainability Studies. 

Murray Scowns profil i Lunds universitets forskningsportal 

 

Om studien

Forskarna har studerat 49 deltan i olika delar av världen och analyserat dem mot bakgrund av fem IPCC-scenarier för framtida global utveckling. Studien omfattar såväl kända liksom mer understuderade deltan, och identifierar möjliga risker för deltan som kan inträffa inom 80 år.

Analysen utgår från 13 etablerade faktorer som påverkar risker i deltan och sammanväver olika vetenskapliga modeller för att identifiera vilka av dessa risker som utgör störst hot. Exempel på riskfaktorer är: ökande befolkningstäthet, urbanisering, jordbruk, förändringar i volymen av vatten som strömmar genom floddeltat, havsnivåhöjningar, att markytan sänks, förändringar i BNP, ineffektiv styrning och bristande anpassningsförmåga.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.