Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

​Nästa milstolpe för universitetets väg till Science Village: hyresvärd sökes

Science Village från ovan i nattljus. Illustration.
– Nanoteknik och nanoforskning är nödvändig för att möta de globala utmaningarna och nå en hållbar värld. Vi arbetar redan idag med detta, men vår kostym börjar bli för trång, säger NanoLunds föreståndare Anders Mikkelsen.

Nu inleds arbetet med att upphandla en hyresvärd som vill vara med och utveckla Nanolab Science Village. Det innebär ytterligare en milstolpe för Lunds universitets etablering på det framväxande Science Village – där tillverkning av nanomaterial och halvledarkomponenter blir granne med de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

På Brunnshög i nordöstra Lund växer just nu en världsledande miljö för innovationer och forskning. De befintliga stora forskningsinfrastrukturerna på området, MAX IV och ESS, erbjuder båda unika möjligheter i världsklass för att undersöka och analysera material och molekylär materia. Men vid sidan av dessa enorma mikroskop behövs en ”atomslöjdsal”.

– En sak är att kunna titta, men man måste också kunna skapa dessa oerhört små strukturer, atom för atom, testa och förfina teknologin, säger Anders Mikkelsen, som är föreståndare för den regeringsfinansierade, tvärvetenskapliga forskningssatsningen NanoLund på Lunds universitet.

Man måste också kunna skapa dessa oerhört små strukturer, atom för atom.

Tekniken som nanoforskningen handlar om arbetar bland annat med att hitta hållbara sätt att utvinna och lagra energi exempelvis genom solceller, effektiv energianvändning i LED-belysning och så kallade halvledare i våra datachip, sensorer av olika slag, batterier, eller nya sätt att hitta sjukdomar tidigare och möjliggöra individanpassad behandling. Allt med ett säkerhetstänk inbyggt redan från början.

Frågan om halvledarkomponenter ligger högt på den politiska dagordningen, kopplat till European Chips Act – EU:s initiativ för att säkerställa europeisk tillgång till och produktion av halvledarkomponenter.

Nödvändiga sätt att möta globala utmaningar

– Nanoteknik och nanoforskning är nödvändig för att möta de globala utmaningarna och nå en hållbar värld. Vi arbetar redan idag med detta, men vår kostym börjar bli för trång. För att forskare och industri tillsammans ska kunna lösa även framtidens problem, måste vi kunna erbjuda hands-on utbildning till våra studenter för morgondagens verksamhet. Att integrera forskning, utbildning och nanolabverksamhet i Science Village är ett idealt sätt att göra det på, säger NanoLunds föreståndare Anders Mikkelsen.

Nanolab Science Village ska tillhandahålla ett laboratorium för tillverkning av strukturer och halvledarkomponenter. Tillsammans med Lunds universitets planerade etablering av forskning och utbildning i Science Village kommer detta att skapa ett internationellt centrum för materialvetenskap som knyter samman forskning inom fysik, kemi och biomedicin.

Skapa en världsledande miljö för forskning och innovation

På så sätt förverkligar universitetet den svenska regeringens vision att skapa en världsledande forskningsmiljö inom materialvetenskap och biovetenskap kring ESS och MAX IV. Att bidra till en innovationsmiljö med aktiv samverkan med företag är också en mycket viktig aspekt, vilket även inkluderar öppen access till infrastrukturen även för företag.  

– Det här är hållbarhetssatsningar som är unika i sitt slag. Det handlar om spetsforskning inom hållbarhet. Att universitetet bygger ett eget laboratorium för nanoteknik tillsammans med det som sker i miljön i Science Village kommer att få stor betydelse för kunskapsbildning och forskning, både i Sverige och internationellt i framtiden, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet.

Och nu börjar alltså sökandet efter en hyresvärd som vill vara med och projektera och bygga lokalerna tillsammans med denna innovativa och spännande hyresgäst: i dagarna inleder Lunds universitet en upphandling för att hitta den som vill stå värd för de cirka 5700 kvadratmeter stora lokaler som Nanolab Science Village planerar.

Om målen för Nanolab Science Village

 • Tillhandahålla en excellent forskningsinfrastruktur för mikro- och nanoteknik. En infrastruktur för utveckling och tillverkning av material, strukturer och komponenter för avancerad forskning inom fysik, materialvetenskap, nanovetenskap, kemi, livsvetenskaperna, energi och miljö, och nanoelektronik.
 • Enastående utbildningsmöjligheter för tillverkning av halvledarkomponenter, samt mikro- och nanostrukturer för grundutbildningsstudenter.
 • Infrastruktur med öppen access för akademi, institut och företag.
 • Komplement till och plattform för samarbete med MAX IV och ESS genom att erbjuda en infrastruktur för att tillverka och undersöka prover på mikro- och nanoskalan.
 • Bidra till en innovationsmiljö med aktiv samverkan med företag.
 • Erbjuda stabila och reproducerbara processer för tillämpad och grundläggande forskning i framkant.
 • Inbyggd flexibilitet för att stödja en dynamisk utveckling.
 • Design, flöden och konstruktion som ger en ännu säkrare hantering av kemikalier och gaser.
 • Större yta, högre renhet, tillräcklig tillgång till ventilation, kylning och elektricitet, vilket ger möjlighet att installera för modernare utrustning.
 • Lokaler utformade för att möta moderna krav på teknik, ljudmiljö, ventilation och värme samt tillgänglighet.

(Ur målen från projektplanen.)

Om upphandlingen och finansieringen

 • För att finansiera utrustningen för det nya labbet pågår ett omfattande finansieringsarbete. Det största bidraget planeras av Olle Engkvists Stiftelse som avser att donera totalt 100 miljoner kronor. Ytterligare stora bidrag kommer från LMK–stiftelsen, Crafoordska stiftelsen och Vetenskapsrådet genom Myfab.
 • Nanolab blir den tredje stora forskningsinfrastrukturen inom materialvetenskap i Science Village. MAX IV och ESS är de andra.
 • Lokalerna beräknas kosta omkring 500 miljoner kronor, och upphandlingen sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145).

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.