Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny kunskap om var åderförfettningsplack brister

bild på Isabel Goncalves, Jiangming Sun och Andreas Edsfeldt studerar åderförfettningsplack från två patienter. Studien i JACC bygger på ett nära samarbete mellan kliniskt verksamma forskare och experter inom bioinformatik. Foto.
Isabel Goncalves, Jiangming Sun och Andreas Edsfeldt studerar åderförfettningsplack från två patienter. Studien i JACC bygger på ett nära samarbete mellan kliniskt verksamma forskare och experter inom bioinformatik. Foto: Petra Olsson

En vanlig orsak till hjärtinfarkt och stroke är att åderförfettningsplack brister. Hittills har det varit okänt exakt var i placket som bristningen sker, något som forskare vid Lunds universitet nu kartlagt. Forskarna har även identifierat ett enzym, en markör, som de hoppas ska kunna förutspå vem som är i riskzonen att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke till följd av ett brustet åderförfettningsplack.

Vid åderförfettning lagras fett in i blodkärlens väggar i så kallade åderförfettningsplack. Plack som brister kan orsaka stroke eller hjärtinfarkt, och det är viktigt att få en bättre förståelse för mekanismerna bakom plackbristning för att förebygga allvarliga komplikationer. Forskning vid Lunds universitet visar nu att åderförfettningsplack i halskärlen oftast brister i början av placket, vid den delen av placket som ligger närmast hjärtat. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American College of Cardiology (JACC). 

– I vår studie har vi lyckats kartlägga exakt var placken brister. Detta är ett viktigt steg på vägen mot en bättre förståelse av orsakerna till varför plack brister. Tidigare studier har fokuserat mer på hur placken bildas medan vi har studerat området där plack brister, vilket inga tidigare studier på människor har gjort, säger Isabel Goncalves, som lett studien.

Viktiga patientgrupper

Hon är professor i kardiologi vid Lunds universitets diabetscentrum (LUDC) och överläkare på Skånes universitetssjukhus (SUS). Forskningen bygger på studier av åderförfettningsplack i halskärlen från sammanlagt 188 personer. Forskarna använde sig av bland annat elektronmikroskop och flera RNA-sekvenseringsmetoder för att få en detaljerad bild av området där placken brister. Högt blodtryck och typ 2-diabetes är faktorer som ökar risken för åderförfettning och därför ingick dessa patientgrupper i studien. 

– En styrka med vår studie är att den bygger på ett nära samarbete mellan kliniskt verksamma forskare och experter inom bioinformatik. Vi har även använt oss av flera olika tekniker för att genomföra så detaljerade analyser som möjligt. Det var viktigt för oss att inkludera personer med typ 2-diabetes i studien eftersom det är en grupp som löper ökad risk att dö av komplikationer till följd av åderförfettning jämfört med resten av befolkningen, säger Jiangming Sun, forskare inom bioinformatik vid LUDC och försteförfattare till artikeln.

bild på ett brustet åderförfettningsplack som har opererats ut från en patient. foto.
Ett brustet åderförfettningsplack som har opererats ut från en patient. Foto: Petra Olsson..

Markör för patienter i riskzonen

RNA-sekvenseringen påvisade en stark koppling mellan enzymet MMP-9 och området där placket brister. Höga nivåer av MMP-9 kunde även kopplas till ökad risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar hos individer med åderförfettning. Forskarnas förhoppning är att de ska kunna använda MMP-9 som en markör för att förutspå vilka patienter som är i riskzonen att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke. De ska även undersöka om det går att utveckla nya behandlingar som minskar risken för att placken ska brista.  

– Vår studie visar att MMP-9 är en markör för framtida kardiovaskulära komplikationer. I våra fortsatta studier vill vi undersöka om det går att hämma enzymet så att det blir mindre aktivt och därigenom förhindra att placken brister. Det är dock viktigt att en sådan behandling inte ger oönskade biverkningar eftersom enzymet har andra viktiga funktioner i kroppen, säger Isabel Goncalves.

Förebyggande åtgärder

Isabel Goncalves har under flera års tid arbetat för att öka kunskapen om vad som händer när plack brister tillsammans med forskarkollegan Andreas Edsfeldt, forskare och docent i kardiovaskulär forskning vid LUDC och läkare på Skånes universitetssjukhus. Som läkare möter de många patienter som de skulle vilja hjälpa i ett tidigare skede än vad som är möjligt i dag. 

– Vi möter många patienter som har drabbats av en hjärtinfarkt eller som har blivit halvsidigt förlamade efter en stroke och som inte längre kan leva sina liv som vanligt. Åderförfettning ger oftast inga symtom i ett tidigt skede, utan det kan ta flera år innan sjukdomen märks. Vi som jobbar kliniskt ser tyvärr ofta placken för sent, när de redan har brustit och orsakat allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt eller stroke. Om vi kan lära oss mer om de underliggande mekanismerna kan vi sätta in förebyggande åtgärder eller behandla farliga plack i tid, säger Isabel Goncalves. 

Publikation

"Spatial transcriptional mapping of human atherosclerotic plaques reveals site-specific pathways underlying plaque rupture"
Journal of the American College of Cardiology,5 juni 2023

Kortfakta om studien: translationell forskning inom kardiologi, åderförfettning publicerad i JACC / kvantitativ studie / experimentell undersökning ex vivo / observationsstudie prospektiv kohortstudie med 3 större och 2 mindre kohorter / antal patienter i studien 188 med avancerad åderförfettning i halskärlen som genomgått kirurgi (karotis endartärektomi) .

Studien har finansierats med stöd av Novo Nordisk A/S, Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, SUS stiftelser och donationer, SSMF, Strokeförbundet, Carfoordska stiftelsen, Diabetesfonden, Albert Påhlssons stiftelse, LUDC, Exodiab, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten Lunds universitet m fl.

Biobanken Carotid plaque imaging project (CPIP)

Carotid plaque imaging project (CPIP) är en stor biobank med åderförfettningsplack som etablerades år 2005. Biobanken innehåller främst plack från hals- och benartärer från patienter som opererats på grund av avancerad åderförfettning vid Skånes universitetssjukhus (SUS). Biobanken är en forskningsresurs vid Region Skåne och Lunds universitets diabetescentrum (LUDC). Studien i JACC bygger på analyser av plack från halsartärerna.  

porträttbild på forskaren och läkaren isabel goncalves. foto.

Isabel Goncalves, professor i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus
Isabel Goncalves profil i Lunds universitets forskningsportal

Åderförfettning

Åderförfettning (även kallat åderförkalkning eller ateroskleros) innebär att bland annat fett under lång tid har samlats på insidan av blodkärlen och bildar så kallade åderförfettningsplack. Placken kan skapa förträngningar i kärlet som gör det svårare för blodet att passera, och när placken brister kan det bildas blodproppar i kärlen. Blodproppar kan orsaka plötslig död, hjärtinfarkt eller stroke. Det går att minska risken för åderförfettning genom att äta hälsosamt, sluta röka och vara fysiskt aktiv. Det är inte klarlagt vad det är som gör att personer med diabetes har en ökad risk att få av komplikationer till följd av åderförfettning jämfört med resten av befolkningen. 

Kontakt

Isabel Goncalves, professor i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus (SUS), +46 736 14 55 04, +46 40 33 68 52, isabel.goncalves@med.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.