Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny studie: Träning i dialog ger driftiga och trygga arbetsteam

I en studie har forskare vid Lunds universitet visat att övningar i dialog och i att ge återkoppling ger positiva effekter på arbetsplatsen. Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick samma träning. Studien har nyligen publicerats i tidskriften Applied Psychology.

- Väl fungerande och stöttande arbetsteam är särskilt viktigt i tider då många medarbetare känner sig stressade och upplever psykisk ohälsa, säger Tomas Jungert, docent i psykologi vid Lunds universitet.

Den metod som han utvärderat går ut på att i strukturerad dialog reflektera, motivera sin syn på teamet, sig själv och kollegorna vad gäller olika arbetsbeteenden. En del av metoden är ett spelmoment som gör att alla kommer till tals och alla lyssnar på varandras olika perspektiv. Utvärderingen gjordes genom att låta ett trettiotal arbetslag från olika branscher testa metodiken.

För att mäta metodens påverkan på medarbetarna använde sig Tomas Jungert av en etablerad teori inom psykologin – Self Determination Theory – SDT. Enligt den leder tillfredsställelse av behoven autonomi, känsla av kompetens och samhörighet till ökat välbefinnande samt inre motivation.

-  Vi vet sedan tidigare att inre motivation ger bättre resultat än yttre när det gäller såväl välmående som förändrat beteende, säger Tomas Jungert. Han menar att det idag behövs ett större fokus på hur medarbetarna kan stödja varandra, i synnerhet som många stressade chefer kontrollerar och hämmar sin personal istället för att stödja den.

- Det här blir då ett sätt för arbetsgrupper att stödja varandra och på så sätt öka både motivationen och förbättra gruppklimat.

Sammanfattningsvis visade studien att medarbetare som fick träning i dialogövningar upplevde:
•Ökad samhörighet med gruppen
•Ökad inre arbetsmotivation
•Ökad kompetens vad gäller att skapa bra arbetsmål och göra ett bra jobb
•Ökad känsla av autonomi

Studien är publicerad i vetenskapliga tidskriften Applied Psychology.
Det interventionsverktyg som använts i studien har utvecklats av organisationskonsulten Ulla Osterman, grundare Orangino Work och standardiserades av forskarna inför utvärderingen.
 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.