Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rektorsbrev 1 juni

Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg (Foto: Kennet Ruona)

2012-06-01
Doktorspromotionen, Susanne Kristensson ny förvaltningschef, Lund University Advisory Boards besök, Trackit!-projektet, HSV:s utvärderingar, rektorernas möte i Uppsala och terminsavslutningar är några punkter i detta rektorsbrev.

Doktorspromotionen, vår stora akademiska högtid, hölls i fredags 25 maj. I strålande solsken kunde tåget vandra den traditionella vägen mellan Universitetshuset och Domkyrkan. Tack alla doktorer, jubeldoktorer, hedersdoktorer och alla vänner till Lunds universitet för era insatser och också ett särskilt tack till promotionsexpeditionen med övermarskalk Carin Brenner i spetsen för den fina högtiden. Tack också för allt kring middagen i AF:s stora sal som utbildningsminister Jan Björklund besökte.

Under promotionen tackades också den förre styrelseordföranden, Allan Larsson, med en guldmedalj för sina framstående insatser för Lunds universitet.

Läs rektors promotionstal från Domkyrkan (PDF 23 kB)

Läs mer om doktorspromotionen och se bildspel

Ny förvaltningschef Susanne Kristensson har erbjudits tjänsten som förvaltningschef. Susanne har varit tf förvaltningschef sedan Marianne Granfelt slutade. Som universitetets chefsjurist har Susanne en lång och gedigen erfarenhet av Lunds universitets förvaltning och administration och hon är varmt välkommen in i ledningsgruppen på permanent basis. Vi genomför nu också intervjuer för tjänsten som planeringschef.

Läs mer om Susanne Kristensson

Lund University Advisory Board har varit på besök och vi återkopplade vad som hänt sedan deras förra besök. Varje fakultet fick ge sin syn på framtida utmaningar och samtalet handlade också om universitetsövergripande utmaningar såsom campusutveckling, utbildningens och forskningens utveckling, fundraising, jubileumskampanj med mera. Vi har nu träffat våra kritiska vänner vid flera tillfällen och det är alltid värdefullt att höra deras synpunkter och glädjande att de tycker att vi utvecklas åt rätt håll.

Vi diskuterade bland annat hur man ska uppnå balans mellan ämnen och fakulteter och hur vi ska ta vara på bredden och kvaliteten i vår forskning och utbildning och att de långsiktiga projekten såsom MAX IV och ESS och Medicon Village inte får överskugga den "dagliga verksamheten". UAB vill också se vilka konsekvenser utvecklingsprojektet EQ11 har haft för universitetet.

Till nästa UAB-möte, vårterminen 2013, kommer kvalitetsprojekt som drivs genom Utbildningsnämnden att kunna redovisas. Forskarutbildningsfrågorna stod också i fokus vid diskussionerna med våra kritiska vänner.

Läs mer om Lund University Advisory Board

Trackit!-projektet. Alla Lundastudenter ska ha samma tillgång till stöd som hjälper dem att lyckas med sina studier. Vi satsar nu på ökat studiestöd och på att bättre följa upp vad som händer med studenterna under och efter utbildningen. Universitetsförvaltningen får ett stort ansvar för att samla in data som kan användas av fakulteter, institutioner och utbildningsprogram. Vi kommer också att verka för att man samordnar datainsamlingen nationellt. Beslutet är ett resultat av det internationella Trackit!-projektet, där Lunds universitet drivit ett eget delprojekt. Eva kommer att berätta om det initiativet på den internationella Trackit!-konferensen i Köpenhamn 5 - 6 juni.

Läs Trackit!-rapporten

Läs om Trackit!-projektet i LUM

HSV:s utvärderingar av landets utbildningar fortsätter och den senaste tiden är det utbildningar inom ekonomi och sociologi med närliggande huvudområden som utvärderats. Högskoleverket ger höga betyg på utbildningen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan. Samtidigt kritiseras utbildningarna i Management och Entreprenörskap. Vad gäller sociologi får Lund höga betyg för sociologi - kandidat och magister - men kritiseras för sin master. HSV anser att kandidatprogrammet inom rättssociologi har bristande kvalitet.

Läs mer om HSV:s utvärderingar i ekonomi

Läs mer om HSV:s utvärderingar inom sociologi och rättssociologi

Rektors ledningsråd den 23 maj ägnades uteslutande åt budgetberedning, generellt, för utbildningen och för forskningen.

Eva och Per har varit i Uppsala den 21 maj och träffat deras universitetsledning. Vi blev mycket väl emottagna och vi diskuterade en rad områden av gemensamt intresse såsom för lågt takbelopp för utbildning, nedskärningen i utbildningsvolym, och de svåra beslut som universiteten måste fatta när utbildningsplatser ska fasas in. Vi diskuterade också MAX IV, internationell rekrytering av studenter, HSV:s utvärderingar och kommande FoI-proposition. Mötet resulterade i en gemensam artikel som nu publiceras i Uppsala Nya Tidning, underskriven av rektorer och prorektorer vid båda lärosätena.

Läs rektorernas debattartikel i UNT

Avslutningsmottagning för internationella studenter hölls i tisdags den 29 maj på AF-borgen. Det var premiär för detta evenemang som är en kombination av arbetet med befintliga internationella studenter, internationell rekrytering samt alumni. Vi fick då tillfälle att önska våra internationella studenter en trevlig sommar och uppmana de studenter som är färdiga med sina studier att ansluta sig till vårt alumninätverk samt att informera utbytesstudenter om möjligheterna att studera en mastersutbildning vid Lunds universitet. Efter tillställningen togs många fotografier av studenter ihop med rektor som bar universitetets rektorskedja.

Medicon Villages ägare har haft styrelsemöte och där diskuterades den fortsatta utvecklingen, särskilt samspelet med Lunds universitet och Ideon och här är förutsättningarna mycket goda för en positiv utveckling. Fortsatt arbete med finansieringsfrågor togs också upp såsom donationer och investeringar. Det konstaterades att Göran Grosskopfs donation nu lett till att vi kunnat rekrytera professor Kristian Pietras till Lunds universitet.

Återträff med gamla universitetsledningar. Var tredje år träffas den nuvarande och gamla universitetsledningar inklusive LUS-ledningar för att under gemytliga former umgås och vi träffades igen den 23 maj. En mycket trevlig tradition och vi pratade om det bästa och det värsta som vi varit med om under våra olika mandatperioder.

Sommaravslutning i Domkyrkan hölls den 30 maj där TLTH, nationerna och AF deltog med fanborg och nationskör tillsammans med rektor och studentprästerna. Det var som vanligt en fin och högtidlig sammankomst.

LUS diplomeringsceremoni den 5 juni Sedan några år tillbaka uppmärksammar universitetet studenternas insatser inom studentlivet under föregående år. Studenter som haft ledande positioner i kårer, nationer och inom Akademiska Föreningen samt de erkända studentföreningarna får diplom som tack för sina insatser inom studentlivet. Per ska dela ut diplomen och efteråt bjuder Lunds universitets studentkårer, Akademiska Föreningen och Kuratorskollegiet in till sommarfest.

Universitetsstyrelsen åker i nästa vecka 8-9 juni på internat i två dagar. Där kommer vi framförallt att diskutera vår strategi inför framtiden, inklusive budgetplaneringen, samt också genomföra ett vanligt styrelsemöte med informations- och beslutspunkter.

Nationaldagen i Lund. Den 6 juni är Per inbjuden att högtidstala under firandet av vår nationaldag. Klockan 14 drar aktiviteterna igång på Kulturen.

Läs mer om programmet

Besök från Kina. Den 12 juni får universitetet besök från Beihang University i Kina. En delegation med president professor Huai Jinpeng i spetsen kommer till Lund och träffar bland andra Per och Eva.

Kunglig medalj. Den 15 juni åker Per till Stockholm för att ta emot kungens medalj av 12:e storleken, att bäras med Serafimerordens band. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst. Även professor emeritus Sune Svanberg får ta emot medalj av kungen och tilldelas 8:e storleken i serafimerordens band för "framstående insatser inom laserspektroskopin".

Läs mer om medaljen

Almedalsveckan i juli börjar närma sig. Som vanligt finns universitet med, både med egna arrangemang och genom forskare och andra representanter som deltar i olika evenemang. Efter succén i fjol med Science Slam som lockade storpublik gör vi i år om konceptet torsdagen den 5 juli i Öresundshuset. I år medverkar Eva Hoff, forskare i psykologi, Birger Schmitz, professor i berggrundsgeologi, Karolina Gustafsson, forskar om aptitkontroll, fjolårets vinnare Marie Dacke, forskare i zoologi, Tore Husfeldt, professor i datavetenskap, Sven Strömqvist, professor i lingvistik. Det blir också frukostdebatt på temat "Regeringens strategiska forskningssatsningar - flipp eller flopp?". Medverkar gör bl.a statssekreterare Peter Honeth, våra forskare Olof Hallonsten, och Eva Brodin samt vicerektor Sven Strömqvist. Det blir också debatt på temat "Forskningsanläggning=tillväxtmotor! Med gör Sverige vad som krävs?" med fokus på på ESS och MAXIV. Andra intressanta arrangemang hålls bland annat kring life science av ESS, MAX IV och Medicon Village på torsdagen och av food-KIC:en Foodbest.

Läs mer om Lunds universitets medverkan i Almedalen

Vänliga hälsningar Per Eriksson och Eva Wiberg

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.