Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Robert Feidenhans'l ny styrelseordförande för MAX IV

MAX IV Foto: Madeleine Schoug
MAX IV får ny ordförande i januari 2023 Foto: MAX IV/Madeleine Schoug

Lunds universitet har utsett Robert Feidenhans'l till styrelseordförande för forskningsanläggningen MAX IV i Lund. Mandatperioden sträcker sig från 1 januari 2023 till den 31 december 2025.

-  Robert Feidenhans'l är en fantastisk tillgång för MAX IV och för Sveriges arbete med forskningsinfrastrukturer. Han är en världsauktoritet inom forskning med röntgenstrålning och har gedigen erfarenhet av att strategiskt leda internationella röntgeninfrastrukturer som ESRF i Frankrike och europeiska XFEL i Hamburg. Dessutom har han erfarenhet av att inkludera näringslivet i anläggningarnas arbete och är en utmärkt förespråkare för utbildning inom området, säger Lunds universitets rektor Erik Renström.

Robert Feidenhans'l är professor i röntgenfysik vid Niels Bohr-institutet i Köpenhamn och ordförande och direktör för den europeiska frielektronlaseranläggningen, XFEL, i Hamburg. Han är bosatt i Danmark och Tyskland och har mångårig erfarenhet av ledande positioner vid stora forskningsinfrastrukturer, vetenskapliga styrelser och kommittéer i Europa och USA. Bland annat har han varit styrelseordförande för den europeiska forskningsinfrastrukturen ESRF i Frankrike och ordförande för det europeiska XFEL-rådet samt varit direktör för Niels Bohr-institutet.

-    Jag har arbetat nära MAX IV och följt verksamheten under lång tid. Som styrelseordförande ser jag fram emot att säkra den långsiktiga utvecklingen av MAX IV så att anläggningen även i framtiden håller absolut världsklass, säger Robert Feidenhans'l.

Förutom Robert Feidenhans'l har följande personer utsetts som ledamöter i styrelsen för MAX IV mellan 1 januari 2023 till 31 december 2025:

- Professor Stacey Ristinmaa Sörensen, Lunds universitet
- Professor Alexander Matic, Chalmers
- Professor Ingmar Persson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
- Infrastructure Director Annika Jenmalm Jensen, Karolinska Institutet och SciLifeLab (ny)
- Professor Lise Arleth, Köpenhamns universitet
- Senior Advisor Torbjörn Holmström, Volvo Group
- Docent Marianne Liebi, forskningsgruppledare PSI i Schweiz (ny)
- Anders Holmén, chef för avdelningen Farmaceutisk forskning, Astra Zeneca (ny)

Förslag på styrelsen har tagits fram i en beredningsgrupp bestående av representanter från Lunds universitet, Vetenskapsrådet/Vinnova samt Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur (URFI). Robert Feidenhans'l efterträder Peter Honeth på ordförandeposten.

FAKTA:
MAX IV invigdes 2016 och är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur. Den specialdesignade magnettekniken i acceleratorn genererar ett mycket intensivt ljus vilket gör MAX IV till världsledande inom synkrotronljuskällor. Forskare inom t.ex. biologi, fysik, kemi, miljö, geologi, teknik och medicin har användning av tekniken som ger möjlighet till nya upptäckter och produkter inom exempelvis material, medicin och miljö.

De hittills finansierade 16 forskningsstationerna, så kallade strålrör är i drift. De nyaste tillskotten är ForMAX, med fokus på material och kemikalier från förnybara källor samt MicroMAX som fokuserar på läkemedelsutveckling. MAX IV har plats för fler strålrör i framtiden.

MAX IV har flera finansiärer som bidrar till olika delar: Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova, Region Skåne och fjorton svenska universitet. Anläggningen har även dansk, finsk och estnisk finansiering. Direktör är Olof Karis.

Läs mer om MAX IV:
https://www.maxiv.lu.se/
 

Foto på Robert Feidenhans´l Foto: NanoLab
Robert Feidenhans´l Foto: Lund NanoLab