Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Storslam till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Riksbankens Jubileumsfond har nyligen delat ut forskningsbidrag. Tre stora anslag går till lundaprojekt.

Ekonomhistorikern Martin Dribe och hans grupp på Centrum för ekonomisk demografi får 35 miljoner kronor för att studera hur Landskronas uppgång och fall som industristad under 1900-talet påverkat människorna på mikronivå. Anslaget är ett av tre större forskningsprojekt i Sverige som beviljats anslag av Riksbankens Jubileumsfond (RJ).

Merle Jacob, professor i forskningspolitik, får drygt 20 miljoner kronor för att ta fram en kunskapsbas för styrning av samspelet mellan vetenskap och politik.

Sverige blir huvudfokus med jämförande studier i Finland, Storbritannien, Nederländerna och Schweiz. Projektet är det enskilt största beviljade inom den nya satsningen på forskning om samhällets kunskapsförsörjning som RJ gör tillsammans med Vetenskapsrådet och flera andra forskningsråd. Totalt fördelas i Sverige 80 miljoner kronor.

Språkforskaren Niclas Burenhult får 13,6 miljoner till ett tvärvetenskapligt projekt som ska utforska mänsklig perception, dvs. hur vi varseblir och uppfattar verkligheten. Den senaste forskningen antyder att det finns en betydande men ännu outforskad variation mellan olika språk och kulturer. Projektet bygger ett unikt och kvalificerat forskarlag av lingvister, kognitionspsykologer, geovetare och religionshistoriker med uppdrag att undersöka språk och perception i tre olika ”språk-observatorier”.

Britta Collberg