Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strokepris sätter nytt ljus på utsatt patientgrupp

Björn Hansen
Björn Hansen mottar forskingspris för särskilt framstående strokeforskning. Foto: Johanna Sandahl

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod. Medel som bland annat går till ett forskningspris. Årets mottagare är Björn Hansen som studerar en grupp strokedrabbade där många har mycket dålig prognos.

Forskningspriset delas ut till en forskare som visat prov på särskilt framstående strokeforskning. I år går priset på 100 000 kronor till Björn Hansen som har studerat en grupp strokepatienter som har en mycket dålig prognos. 85 procent av all stroke orsakas av en blodpropp, 5 procent en blödning från ett pulsåderbråck, och 10 procent av en blödning från ett mindre kärl som skadar hjärnvävnaden. Den senare gruppen, cirka 3 000 personer i Sverige varje år, har hittills inte studerats närmare.

- Det är en grupp som hamnat i skymundan. Dödligheten är hög. Blödning i hjärnan orsakar så mycket som hälften av alla dödsfall i världen efter en stroke, trots att blödningar bara orsakar 15 % av alla strokefall. De som överlever får ofta funktionsnedsättningar och de har även en ökad dödlighet på sikt, säger Björn Hansen som är forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

Björn Hansen har i sina studier visat att det finns stora skillnader i prognosen inom denna grupp patienter. Han har även hittat olika faktorer som påverkar prognosen för att identifiera de med sämst respektive bäst prognos, bland annat genom att mäta blod i hjärnans vätskefyllda hålrum.

- Detta gör att vi kan fatta bättre beslut om behandling för varje patient, men även att vi som läkare kan bli bättre på att kommunicera till anhöriga och patienter hur prognosen i akutskedet och hur de kommande åren ser ut, säger Björn Hansen.
- Det är hedrande att få detta forskningspris och väldigt roligt att denna patientgrupp uppmärksammas.

- Stroke är en av vår tids folksjukdomar. Som ägare till Sparbanken Skåne med en bred allmänhet som kundbas känns det viktigt att stödja denna forskning, som kan hjälpa inte bara drabbade utan även deras närstående. Vi vill uppmärksamma de behandlande och rehabiliterande delarna likväl som förebyggande forskning, säger Cisell Eliasson, vice ordförande i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

En stor del av donationen från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delas ut i form av forskningsanslag som ska gå till den främsta strokeforskningen vid Lunds universitet. I år delas totalt 2 miljoner kronor ut till Christina Brogårdh, Arne Lindgren, Bo Norrving, Martin Söderholm och Henrik Ahlenius som får vardera 325 000 kronor samt till Tadeusz Wieloch och Niklas Marklund som får 188 000 kronor vardera till sin forskning.

Forskningspriset kommer att delas ut den 27 oktober vid Strokedagen i Lund, som är ett öppet seminarium arrangerat av Medicinska fakulteten, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Region Skåne i samband med Världsstrokedagen. Intresserad allmänhet kommer då få en chans att träffa och lyssna på forskare inom strokeområdet.

 

Fakta om stroke:

Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige och 15 miljoner i världen av stroke. Ungefär en tredjedel av dem avlider och en tredjedel drabbas av funktionsnedsättningar som kräver livslång vård. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Medelåldern för de som drabbas av stroke ligger på 75 år, men cirka 20 % av de som fått stroke är i yrkesverksam ålder, det vill säga under 65 år. Stroke är den åldrande hjärnans sjukdom och med förväntad högre framtida medellivslängd kommer antalet strokepatienter öka.

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.