Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Test på fem minuter ger indikation på ADHD

illustration lillhjärnan. foto.
Lillhjärnan spelar en viktig roll för motorisk förmåga och tajming. Forskare kopplar de förändringar som finns i lillhjärnan vid ADHD, till ett test med finger-tapping. Bild: iStock

Genom ett enkelt, billigt test på fem minuter kan man få en första indikation om ett barn har ADHD. Det visar nu en forskargrupp vid Lunds universitet som kopplar de förändringar som finns i lillhjärnan vid ADHD, till ett test med finger-tapping. Testet kan användas som ett komplement till nuvarande diagnostiska metoder.

ADHD anses vara den vanligaste neuropsykiatriska störningen i världen. Under senare år har fler och fler barn fått diagnosen ADHD, vilket bland annat kan förklaras av ökade kunskaper, förändrade diagnoskriterier och minskad stigmatisering.

– Barn med ADHD är en väldigt heterogen grupp och det kan få stora konsekvenser att inte få rätt stödinsatser. Ofta behövs en fastställd diagnos för att säkerställa att patienten får rätt behandling och hjälp – inte minst i skolan, säger Peik Gustafsson, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Psykiatri Skåne, docent vid Lunds universitet och initiativtagare till studien.

För närvarande diagnostiseras ADHD främst genom intervjuer och observationer, vilket kan bidra till en osäkerhet i den kliniska bedömningen. Även om vissa neuropsykologiska tester ibland används, är de inte tillräckligt exakta. Därför skiljer sig diagnostiken av ADHD mycket åt i olika länder inklusive Sverige, beroende på vem som gör bedömningen. Det behövs alltså bättre diagnostiska verktyg:

– Tidigare forskning visar att ADHD kan kopplas till strukturella förändringar i lillhjärnan, där vissa områden är mindre vid ADHD. Eftersom lillhjärnan spelar en viktig roll för motorisk förmåga och tajming, ville vi använda ett test som hänger ihop med denna funktion, säger Anders Rasmussen, docent i neurofysiologi och den forskare vid Lunds universitet som lett studien.

Forskarna använde sig av finger-tapping, ett test som mäter en persons förmåga att utföra snabba och regelbundna rörelser med en eller flera fingrar. Vanligtvis används metoden för att bedöma motorisk kontroll, koordination och tidsmässig precision.

– Testet, som utvecklats av Guy Madison vid Umeå universitet, går till så att barnet trycker på en sensor som till exempel ett tangentbord, i takt till ett återkommande ljud. När ljudet slutar, ska barnet fortsätta trycka med fingrarna precis som tidigare och i samma takt, förklarar Anders Rasmussen.

Resultatet var överraskande tydligt. Det skiljer sig kraftigt åt mellan ADHD-gruppen och kontrollgruppen, där den förra får svårt att fortsätta hålla takten på egen hand. Forskarna kunde också se skillnader mellan olika subgrupper inom ADHD – där barn utan motoriska svårigheter hade lite lättare att bibehålla en jämn rytm jämfört med barn med motoriska svårigheter, DAMP, som hade störst svårigheter. Studien visar att finger-tapping kan användas som en billig, objektiv och opartisk biomarkör för att komplettera nuvarande diagnostiska metoder.

– Vår studie är ganska liten och nu är vår ambition att fortsätta studier i större barngrupper och även inkludera barn med autism, eftersom de också uppvisar stora förändringar i lillhjärnan, avslutar Peik Gustafsson.

Publikation

"The ability to maintain rhythm is predictive of ADHD diagnosis and profile"
BMC Psychiatry, 8 december 2023.

Kortfakta: ADHD // klinisk forskning // kvantitativ studie, statistiska samband // tvärsnittsstudie // 2 grupper, 29 personer med ADHD samt frivilliga kontroller kontroller

Studien har finansierats med stöd av: Vetenskapsrådet, Crafoordska stiftelsen, Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund, Segerfalkstiftelsen, Åke Wibergs Stiftelse, Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse, Pia Ståhls stiftelsen, Magnus Bergvalls stiftelse, Sten K Johnsons stiftelse, Anna-Lisa Rosenbergs stiftelse.

Kontakt

Anders Rasmussen, universitetslektor och docent i neurofysiologi vid Lunds universitet och forskningsledare, 0709746609 anders.rasmussen@med.lu.se
Peik Gustafsson, universitetslektor och docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Psykiatri Skåne, 0736250674 peik.gustafsson@med.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.