Torsten Söderbergs Stiftelse besökte Lunds universitet

Torsten Söderberg

En grå novemberdag hälsades styrelse samt kanslimedarbetare från Torsten Söderbergs Stiftelse välkomna till de lärdes stad. Syftet för dagen var att återkoppla vad stiftelsens generösa stöd möjliggör för mottagarna vid Lunds universitet.

Dagen inleddes på Universitetsbiblioteket med en både känslomässigt och intellektuellt gripande visning av Ravensbrückarkivet. Håkan Håkansson, docent och bibliotekarie vid avdelningen för samlingar på Universitetsbiblioteket, agerade ciceron och presenterade materialet. En betydande del av Ravensbrücksamlingen består av artefakter och föremål men den viktigaste delen är de drygt femhundra djupintervjuerna, utskrivna på polska, med vittnesmål av fångar som precis räddats från koncentrationslägret med samma namn.

Nästa anhalt var Statsvetenskapliga institutionen där prefekt Björn Badersten och professor Karin Aggestam presenterade verksamheten samt pågående projekt. Karin är innehavare av Pufendorfprofessuren, en donation på 20 miljoner kronor som gjordes av Torsten Söderbergs Stiftelse gemensamt med Ragnar Söderbergs stiftelse. Stödet från de båda stiftelserna gör det möjligt för henne att under fyra år fördjupa sig i hur konflikter kan lösas med hjälp av rättvisediplomati.

Efter en lunch med bl.a. rektor Torbjörn von Schantz presenterade fyra forskare med anslag från stiftelsen sina olika specialområden, nämligen; Germund Hesslow, professor vid Associativ inlärning, Ola Svensson, docent i rättsvetenskap, Håkan Aspeborg, doktorand i arkeologi och Anna Blom, professor vid Proteinkemi.

Kategorier
Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.