Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Två forskare fälls för flera felaktiga bilder i artikel

Två forskare vid Lunds universitet fälls för oredlighet i forskning i den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Fällandet gäller flera felaktiga figurer av analysresultat som använts i en vetenskaplig artikel.

Ärendet kom till NPOF i september 2021 och den aktuella artikeln har 14 författare. Författarna har ansvarat för och bidragit till olika delar av artikeln. I artikeln har figurer av s.k. Western blot-analyser presenterats. Western-blot används för att påvisa förekomsten av protein i celler. Nämndens utredning visar att över hälften av figurerna som visar resultat av analyserna är felaktiga. Eftersom en så omfattande del av resultaten som redovisas i artikeln är felaktiga fäller nämnden två forskare för oredlighet i forskning.

Nämnden fäller förstaförfattaren som ansvarat för experimenten och sistaförfattaren som är forskningsledare och korresponderande författare och som har haft ansvar att kontrollera figurerna innan artikeln skickades in till tidskriften för publicering. Övriga tolv författare frias från misstankar om oredlighet i forskning.

Lunds universitet har mottagit NPOF:s beslut och lämnar nu ärendet vidare till Medicinska fakulteten för vidare hantering.

Sedan den 1 januari 2020 hanteras misstankar om allvarliga avvikelser från god forskningssed, så kallad oredlighet i forskning (fabricering, förfalskning och plagiat), av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.