Unik uppdragsutbildning samlar alla aktörer inom kollektivtrafik

Vi kör alltmer bil i Sverige och mest på fossila bränslen. För att vända den trenden behöver kollektivtrafiken utvecklas och bli mer attraktiv. Hurdå? Om detta handlar uppdragsutbildningen Strategisk kollektivtrafikplanering, som ges av Lunds universitet i samarbete med K2.

Grön BRT-buss vid hållplats


Sveriges kollektivtrafikmyndigheter tog 2007 ett gemensamt beslut om att fördubbla andelen kollektivtrafikresor till år 2020. Sedan dess har kollektivtrafiken ökat, både inom tåg- buss- och spårvagnstrafik, men det är en lång bit kvar till målet.

Bengt Holmberg, professor i Trafik och Väg vid Lunds universitet
– Ska den här branschen utvecklas måste de aktiva inom den ta till sig nya idéer, och det tror jag att de gör på den här kursen. Det händer att folk kommer fram till våra föreläsare efteråt för att få hjälp med nya metoder. Framför allt med att ta reda på hur man får fler passagerare och hur det är mest lönsamt att göra, säger Bengt Holmberg, professor i Trafik och Väg vid Lunds universitet och initiativtagare till kursen Strategisk kollektivtrafikplanering.


Här samlas hela kollektivtrafikbranschen – operatörer, konsulter, trafikhuvudmän, kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket och andra – för att få en helhetsbild av kollektivtrafikens roll i samhället, men också inblick i resenärernas krav och olika förutsättningar. Vilka aspekter behöver till exempel vägas in i planeringen av kollektivtrafik i tätort jämfört med på landsbygd?

– Det finns ingen annan kurs som den här där samtliga aktörer samlas och utbyter perspektiv och erfarenheter och att höra de olika aktörernas syn och hur de arbetar med frågorna är oerhört betydelsefullt. Tanken är att de ska knyta kontakter och kunna samverka på ett bättre sätt i framtiden, säger Bengt Holmberg.

”Vi utgår ifrån att vi ska göra kollektivtrafiken bättre”
Att öka kollektivtrafiken genom att göra den mer attraktiv handlar inte bara om att minska utsläppen från biltrafik. Minst lika mycket handlar det om att förbättra våra stadsmiljöer.  

Helena Svensson

– Biltrafik och bilparkeringar tar mycket mer plats än kollektivtrafik och det kan vara på bekostnad av gröna ytor eller ytor för gående och cyklister, säger Helena Svensson, Trafik och Väg-forskare från LTH som är verksam på K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och numera ansvarig för kursen Strategisk kollektivtrafikplanering.

Hon menar att man för att nå målet om fler resor i kollektivtrafiken måste titta på hela reskedjan för kollektivtrafikresenärerna, deras resa från punkt A till punkt B, och se vad man kan göra för förbättringar i alla delar.

– Människors vardagsliv måste fungera och för mig är faktiskt bassaker som att buss och tåg går ofta och i rätt tid till de platser jag behöver komma det viktigaste. Det är också viktigt att göra resorna så bekväma och smidiga som möjligt och att trafikmiljöerna uppfattas som trevliga och inte störande. Det är så vi får fler att åka kollektivt.

Fakta

Kursen Strategisk kollektivtrafikplanering ges av K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Lunds Tekniska högskola vid Lunds universitet.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.