Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Varför har vissa grupper lättare att acceptera tortyr och övergrepp än andra?

Abu Ghraib-fängelset
Övergrepp på Abu Ghraib-fängelset. Wikimedia Commons

Auktoritetsbundna personer och sådana som ser sin egen grupp som socialt mer högtstående än andra är oftare benägna att acceptera tortyr. Det som förenar dem är inte i första hand driften att försvara den egna gruppen utan en stark tendens att avhumanisera människor som inte liknar dem själva. Detta visar en forskargrupp med psykologer från Lunds universitet.

Inom psykologin tvistas det om varför människor begår övergrepp. En förklaringsmodell är att det är situationen som skapar förövaren. En annan, som ovan nämnda forskargrupp undersökt, är att det är individuella skillnader som gör att vissa människor har mer fallenhet att begå övergrepp än andra.

- Det finns två personlighetstyper som är mer benägna än andra att acceptera tortyr och som även säger sig själva kunna utföra det. Det är auktoritetsbundna människor samt de som ser sin egen grupp som socialt högtstående, säger Magnus Lindén, forskare i psykologi.

Typisk för personer i den första gruppen (Right Wing Authoritarianism) är att de är villiga att underkasta sig auktoriteter och att de kan vara aggressiva om de beordras till det. Politiskt är de traditionella och konservativa. Den andra gruppen (Social Dominance Orientation) kännetecknas av att de ser samhället som en hierarki där de själva sätter sig på en högt uppsatt position med rätt att dominera andra. 

Lundaforskarnas undersökningar av attityder till militära övergrepp i samband med det pågående kriget mot terrorismen visade att bland vanliga högskolestudenter så tycker 18 procent att det är okej att använda tortyr under vissa omständigheter och bland dessa fanns det ett samband till ovanstående egenskaper. I studien användes de militära övergreppen mot irakier i fängelset Abu-Ghraib hösten 2003 som fallexempel.

I Lundapsykologernas senaste studie fördjupade man sig i exakt vad det är som gör att auktoritära och socialt dominanta människor har en ökad benägenhet för att acceptera tortyr. Faktorer som en stark identifikation med sin egen grupp, dvs svenskar, samt benägenheten att avhumanisera muslimer vägdes in.

- Det vi kom fram till var att båda dessa personlighetstyper ligger högt på skalan när det gäller avhumanisering av muslimer, säger Magnus Lindén.

Han menar att man ska se deras undersökning i ljuset av att frågan om tortyr har blivit allt mer aktuell efter dåden den 11 september 2001. Gränserna för vad som är tillåtet har flyttats fram och den allmänna acceptansen för tortyr har ökat.

- Man kan också se att antaletmänniskor som uppvisar auktoritärara och socialt dominanta attityder på ledande politiska positioner i samhället har ökat.

Pressmeddelandet är baserad på två vetenskapligt publicerade artiklar som bygger på enkätundersökningar av studenter och militärer. Den ena gjordes med tortyren av fångarna i Abu Ghraib som case och den andra fokuserade på den svenska militära insatsen i Afghanistan.

 

 

 

 

 

Kontakt

Magnus Lindén nås på magnus.linden@psy.lu.se, eller 070-307 74 05

(observera att Magnus Lindén endast är tillgänglig per telefon torsdagen den 23 juni mellan 9-12. Därefter per mail)

Länkar till artiklar i vetenskapliga tidskriften Personality and Individual Differences http://bit.ly/28Nwc6Z och  http://bit.ly/28Q9n1w

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.