Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

World Happiness Report kanske mäter skevt

Lycklig familj
Photo: Arne Trautmann/Mostphotos

Enligt World Happiness report brukar Finland rankas som det lyckligaste landet i världen. Undersökningen baseras på en enkel fråga om lycka, som ställs till människor runt om i världen. En ny studie ledd av Lunds universitet tyder dock på att frågans formulering får människor att tänka mer på makt och rikedom.

Att använda samma fråga för att mäta lycka inom olika kulturer över tid och dessutom jämföra resultatet på en global skala är ingen lätt uppgift. Hur lyckliga är länder runt om i världen egentligen? Frågeställningen som står i centrum för World Happiness Report kallas Cantrilstegen och formuleras så här:

Tänk dig en stege med steg numrerade från 0 längst ner till 10 högst upp. Toppen på stegen ”10” motsvarar det bästa liv du kan tänka dig och botten på stegen ”0” det sämsta liv du kan tänka dig. Om du tänker på ditt liv i största allmänhet, var tycker du att du står just nu?

En ny experimentell studie med 1 500 vuxna i Storbritannien har undersökt hur människor tolkar frågan. Resultaten visar att den ofta för tankarna till rikedom och makt. Och det är kanske inte är så som de flesta av oss definierar lycka och välbefinnande. 

Risken är att vi mäter en snäv, rikedoms- och maktorienterad form av välbefinnande, snarare än en bredare definition av lycka, säger August Nilsson, doktorand och försteförfattare till studien.

Något annorlunda fråga

När forskarna justerade frågeställningen, till exempel genom att ta bort stegeanalogin och ersätta "bästa möjliga liv" med "mest harmoniska liv", förändrades resultaten så att de svarande fokuserade mindre på makt och rikedom.

Tidigare forskning har visat att The Cantril Ladder återspeglar människors inkomstnivåer och sociala status i högre grad än vad andra mått på välbefinnande gör. Den aktuella studien ger ytterligare belägg för att den enkla men kraftfulla frågan kanske borde justeras i framtiden.

Vår forskning gjordes bara i Storbritannien, så det är viktigt att också göra liknande studier i andra länder, eftersom ämnet är globalt. Våra resultat visar dock att vi kanske inte mäter lycka och välbefinnande på samma sätt som folk definierar det i sina liv, vilket är värt att undersöka vidare. Det är relevant att förstå hur människor tolkar frågor om lycka, eftersom hur lycklig någon är och hur de definierar lycka inte kan bestämmas av en forskare utan av människor själva, säger August Nilsson.

 

Om studien av The Cantril Ladder:

I ett experiment med 1 500 personer i Storbritannien undersökte forskarna hur personer tolkar The Cantril Ladder jämfört med om frågan ställts på ett något annorlunda sätt.

Forskarna fann att människor associerar Cantril Ladder-frågan med makt och rikedom i mycket högre grad än om frågan ställts på lite annat sätt. Av alla ord som människor använde för att tolka Cantril Ladder (inklusive "stoppord" med liten betydelse) kunde till exempel 17 % av orden associeras med makt och pengar.

När forskarna tog bort steganalogin från frågan fann de att makt- och pengaassociationerna minskade till 11 %, och när de tog bort beskrivningen av en skala från botten till toppen minskade dessa ord ytterligare, till 7 %. När frågan ställdes annorlunda nämndes fortfarande pengar, men i form av "ekonomisk trygghet" och "tillräckligt med pengar" snarare än i termer av "rikedom, rik, överklass".

Även när frågan omformulerades genom att ersätta "nummer 10 representerar det bästa livet för dig" med "nummer 10 representerar det mest harmoniska livet för dig", resulterade detta i färre associationer till makt och rikedom (5%), och fler till ett bredare välbefinnande - inklusive relationer, balans mellan arbete och fritid och hälsa. 

Länk till den vetenskapliga rapporten  The Cantril Ladder elicits thoughts about power and wealth

 

Kontakt

August Nilsson
Oslo Metropolitan University 
(tidigare Lunds universitet)
august.nilsson@psy.lu.se

Oscar Kjell
forskare vid institutionen för psykologi i Lund
oscar.kjell@psy.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.