Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Existentiell resiliens

Ett tematiskt samverkansinitiativ vid Lunds universitet

Kvinna vid havet. Foto: Cosiela Borta/Unsplash.

Hur kan kontemplation, estetik och medkänsla motverka stress och känslor av meningslöshet? Genom att utforska existentiell resiliens vill forskare minska stress och främja ett hållbart liv.

Människor som i sitt yrkesliv arbetar med att hjälpa andra drabbas idag hårt av arbetsrelaterad stress. Det är ofta kopplat till känslor av meningslöshet och brist på större sammanhang. Utöver det mänskliga lidandet orsakar stressrelaterad psykisk ohälsa höga ekonomiska kostnader för samhället, till exempel i form av höga sjukskrivningstal.

Ska bidra till ett mer hållbart yrkesliv

Inom samverkansinitiativet Existentiell resiliens – kontemplation, estetik och medkänsla (ERiCi) söker forskare från flera fakulteter tillsammans med andra samhällsaktörer efter svar på hur det går att förebygga arbetsrelaterad och existentiell stress inom människonära yrken och samhället i stort.

Existentiell resiliens handlar om att förena inre och yttre dimensioner av hållbart liv – att odla inre styrkor för att kunna hantera existentiella kriser.

Kärnan i dessa inre styrkor är förmågan att erfara och förstå sig själv som en del av större gemenskaper – mänskliga såväl som ekologiska, och ytterst gemenskap med den planet vi människor delar med allt liv. I existentiell resiliens integreras personlig och samhällelig utveckling. Det handlar både om förmågan att finna mening och skönhet i livet när det är svårt och att se sin egen roll i att främja hållbarhet i det lilla och det stora.

ERiCi utforskar bland annat:

  • hur kontemplation, estetik och medkänsla kan förebygga och motverka destruktiv stress
  • hur brist på mening och gemenskap på individnivå hänger samman med kollektiva världsbilder och samhällskriser
  • vilka strukturer och faktorer som orsakar yrkesrelaterad och existentiell stress
  • hur existentiell resiliens kan läras och integreras i utbildning och yrkesliv.

Målet är att bidra till ett mer hållbart yrkesliv och samhälle. Tyngdpunkten ligger på människonära yrken, till exempel inom vård, omsorg, skola och högre utbildning.

Tre viktiga begrepp

  • Kontemplation – att förmå höja blicken bortom snäva instrumentella perspektiv.
  • Estetik – att finna skönhet och mening i det som existerar.
  • Medkänsla – förmågan att bry oss om oss själv, andra människor och den värld vi alla delar, med avsikten att lindra lidande.

Kontaktinformation

Max Liljefors
Professor i konsthistoria och visuella studier
Telefon: 046-222 83 94
Mobil: 070-173 07 98
max [dot] liljefors [at] kultur [dot] lu [dot] se (max[dot]liljefors[at]kultur[dot]lu[dot]se)

Martin Garwicz
Professor i neurofysiologi
Telefon: 046-222 77 55
martin [dot] garwicz [at] med [dot] lu [dot] se (martin[dot]garwicz[at]med[dot]lu[dot]se)

Christine Wamsler
Professor i hållbarhetsvetenskap
Telefon: 046-222 80 80
christine [dot] wamsler [at] lucsus [dot] lu [dot] se (christine[dot]wamsler[at]lucsus[dot]lu[dot]se)

Webbplats

Existential Resilience – blogg.lu.se

Forskningsdatabas

Mer information om projektet.

Lunds universitets forskningsportal