Liv Nilhede

Har läst kursen SOCIALT ARBETE: UTVÄRDERINGSTEORI OCH UTVÄRDERINGSMODELLER

To Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller
Liv Nilhede

Namn: Liv Nilhede

Yrke: Handledare och metodgarant IHF, socionom, handledare och leg psykoterapeut
Human