Oskar Hansson, Tetra Pak, Italien

”De erfarenheter jag fick och det kontaktnät jag kunde bygga var eftersträvansvärda”

Till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik

Fakta: Oskar Hansson

Bild på Oskar

Ålder: 25

Huvudämne vid Lunds universitet:
Civilingenjör, Kemiteknik

Har studerat i 6 år på Lunds universitet

Praktikplats vid företag: Tetra Pak

Gjort sin praktik i: Italien

Praktikperiod:
September 2016 - Mars 2017

E-post: 
oskar [dot] hansson [at] tetrapak [dot] com

Bild på Oskar

Praktikanter berättar om utlandspraktik

Erfarenheter och tips!