Ulrika, manager i Zürich

Har läst programmet Service Management, inriktning Retail

Till Service management, Retail - Kandidatprogram

Utbildningen ökade min allmänbildning och mitt självförtroende. Grupparbetena inom utbildningen var en bra förberedelse för arbetslivet där jag nu på daglig basis arbetar i grupp med olika människor.

Porträttfoto Ulrika Winberg

Namn: Ulrika Winberg

Befattning: Manager för ett Business Intelligence team

Läste: Service Management, inriktning Retail

Organisation: EF Education First

Examensår: 2014