Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SPI

forskning om hållbar produktion

SPI – Sustainable Production Initiative – är ett samarbete mellan Industriell produktion vid Lunds tekniska högskola och Chalmers med en inriktning mot system och teknik för tillverkning.

Målet med verksamheten i stort är att skapa nödvändig kunskap och information för en konkurrenskraftig tillverkningsindustri och då med fokus på långsiktig hållbarhet.

I Lund är vi unika genom att i forskningen integrera frågeställningar kring tillverkning, material och system. Ett tema är att kunna bedöma värdet av olika resultat eller scenarier i ekonomiska termer och därmed tydliggöra länken mellan teknik och ekonomi.

Forskningen är bred och kan omfatta teknik för tillverkning av bruksprodukter som finns i vår vardag, som exempelvis redskap, hushållsmaskiner, fordonskomponenter etcetera.

Exempel på projekt är utveckling av tillverkningsteknik för blyfria komponenter i mässing, kompositbromskivor, nya skärmaterial och energieffektiva värmebehandlingsmetoder.

Inom delområdet tillverkningsekonomi utvecklas nedbrutna kostnadsmodeller och nyckeltal för produktionsutveckling.

Samarbetspartners

Lund

 • Kemicentrum
 • Nano Lund
 • MAX IV
 • ESS

Nationellt

 • Chalmers
 • KTH
 • Luleå tekniska universitet
 • Linköpings universitet
 • Högskolan Väst
 • Tekniska högskolan i Jönköping
 • med flera

Internationellt

 • ISM Kiev Ukraina
 • TUBAF Freiberg Tyskland
 • CNRS Paris Frankrike
 • Bifa Augsburg Tyskland
 • med flera

Forskningsområden

Forskning bedrivs väsentligen inom ämnesområdet Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner (Production and Materials Engineering).

En mindre del bedrivs inom ämnet Mekanik.

Övrigt

Antal forskare

15 seniorer, 2-4 gästforskare, 10 doktorander och 3-5 gästdoktorander.

Budget

SPI erhåller 5,3 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

SPI leds av Koordinator Jan-Eric Ståhl med stöd från en ledningsgrupp bestående av forskningsområdets projektledare (cirka 10 personer).

Webbsida

SPI

Industriell produktion, LTH

 

Kontaktinformation

Jan-Eric Ståhl, koordinator
jan-eric [dot] stahl [at] iprod [dot] lth [dot] se