Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SPI

Forskning om hållbar produktion

Industrin förbrukar cirka en tredjedel av Sveriges energi. Hur ska industrin ställa om till en mer genomtänkt och hållbar cirkulär ekonomi? Forskare vid Sustainable Production Initiative (SPI) jobbar nära företag för att hitta smartare lösningar som fokuserar på bättre hållbarhet inom materialåtervinning.

Det övergripande målet med verksamheten vid Sustainable Production Initiative (SPI) är att skapa nödvändig kunskap och information för en konkurrenskraftig tillverkningsindustri och då med fokus på långsiktig hållbarhet. 

I Lund är vi unika genom att forskningen integrerar frågeställningar kring tillverkning, material och system. Ett tema är att kunna bedöma värdet av olika resultat eller scenarier i ekonomiska termer och därmed tydliggöra länken mellan teknik och ekonomi.

Forskningsområdet är brett och kan omfatta teknik för tillverkning av bruksprodukter som finns i vår vardag, som exempelvis redskap, hushållsmaskiner, fordonskomponenter etcetera.

Exempel på projekt inom SPI är utvecklingen av tillverkningsteknik för blyfria komponenter i mässing, kompositbromskivor, nya skärmaterial och energieffektiva värmebehandlingsmetoder.

Inom delområdet tillverkningsekonomi utvecklas nedbrutna kostnadsmodeller och nyckeltal för produktionsutveckling.

SPI är ett samarbete mellan Industriell produktion vid Lunds tekniska högskola och Chalmers som inriktar sig mot system och teknik för tillverkning. 

Samarbetspartners

Lund

 • Kemicentrum
 • Nano Lund
 • MAX IV
 • ESS

Nationellt

 • Chalmers
 • KTH
 • Luleå tekniska universitet
 • Linköpings universitet
 • Högskolan Väst
 • Tekniska högskolan i Jönköping
 • med flera

Internationellt

 • ISM Kiev Ukraina
 • TUBAF Freiberg Tyskland
 • CNRS Paris Frankrike
 • Bifa Augsburg Tyskland
 • med flera

Forskningsområden

Forskning bedrivs väsentligen inom ämnesområdet Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner (Production and Materials Engineering).

En mindre del bedrivs inom ämnet Mekanik.

Övrigt

Antal forskare

15 seniorer, 2-4 gästforskare, 10 doktorander och 3-5 gästdoktorander.

Budget

SPI erhåller 5,3 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

SPI leds av Koordinator Jan-Eric Ståhl med stöd från en ledningsgrupp bestående av forskningsområdets projektledare (cirka 10 personer).

Webbsida