Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SPI

Forskning om hållbar produktion

Industrin förbrukar cirka en tredjedel av Sveriges energi. Hur ska industrin ställa om till en mer genomtänkt och hållbar cirkulär ekonomi? Forskare vid Sustainable Production Initiative (SPI) jobbar nära företag för att hitta smartare lösningar som fokuserar på bättre hållbarhet inom material, tillverkning och materialåtervinning.

Det övergripande målet med verksamheten vid Sustainable Production Initiative (SPI) är att skapa nödvändig kunskap och information för en konkurrenskraftig tillverkningsindustri och då med fokus på långsiktig hållbarhet där även kritiska råvaror beaktas. 

I Lund är vi unika genom att forskningen integrerar frågeställningar kring tillverkning, material och system. Ett tema är att kunna bedöma värdet av olika resultat eller scenarier i ekonomiska termer och därmed tydliggöra den viktiga länken mellan teknik och ekonomi.

Forskningsområdet är brett och kan omfatta teknik för tillverkning av bruksprodukter som finns i vår vardag, som exempelvis redskap, hushållsmaskiner, fordonskomponenter etcetera.

Exempel på projekt inom SPI är utvecklingen av tillverkningsteknik för blyfria komponenter i mässing, metallbaserade kompositbromskivor, nya skärmaterial, användning och utveckling av vegetabiliska smörjmedel och energieffektiva värmebehandlingsmetoder.

Inom delområdet tillverkningsekonomi utvecklas nedbrutna kostnadsmodeller och nyckeltal för produktionsutveckling med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet.

SPI är ett samarbete mellan Industriell produktion vid Lunds tekniska högskola och Chalmers som inriktar sig mot system och teknik för tillverkning. 

Samarbetspartners

Lund

 • Kemicentrum
 • Nano Lund
 • MAX IV
 • ESS

Nationellt

 • Chalmers
 • KTH
 • Luleå tekniska universitet
 • Linköpings universitet
 • Högskolan Väst
 • Tekniska högskolan i Jönköping
 • med flera

Internationellt

 • Bifa Umweltinstitut, Augsburg, Tyskland
 • Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Paris, Frankrike
 • Leibniz University Hannover (LUH), Tyskland
 • National Research Council (NRC), Montreal, Kanada
 • Technische Universität Wien (TU Wien), Österrike
 • University of Nottingham, Storbritannien
 • V.Bakul Institute for Superhard materials (ISM) Kiev, Ukraina

Forskningsområden

Forskning bedrivs väsentligen inom ämnesområdet Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner (Production and Materials Engineering).

En formaliserad samverkan sker med grundläggande vetenskaper och stora forskningsinfrastrukturer för en sammanhållen TRL-skala1.

1. TRL= Technology Readiness Level (TRL) är indikatorer för mognadsgraden av en viss teknologi.

Övrigt

Antal forskare

Cirka 15 seniorer, 2-4 gästforskare, 10 doktorander och 3-5 gästdoktorander.

Budget

SPI erhåller 5,3 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur

SPI leds av Koordinator Jan-Eric Ståhl med stöd från en ledningsgrupp bestående av forskningsområdets projektledare (cirka 10 personer).

Webbplatser