Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Rödrosa bild där kille anas svagt i bakgrunden

Genusvetenskap - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen
En annan värld är möjlig! På kandidatprogrammet i genusvetenskap lär du dig att utifrån kritiska perspektiv arbeta med aktuella samhällsfrågor för att skapa en jämlik och hållbar värld. Genom sitt unika anslag där avancerade teoretiska debatter kring genus och intersektionella perspektiv möter en stark arbetslivsförankring ger kandidatprogrammet i genusvetenskap en unik och högt eftertraktad yrkeskompetens.

Programmet har som mål att förbereda dig för arbete med genus- och jämlikhetsfrågor nationellt såväl som internationellt. Du lär dig om genusvetenskapliga teorier och samhällsvetenskapliga metoder. Programmet sätter frågor om makt, identitet och social förändring i fokus, och betonar kopplingar mellan genus, etnicitet, klass och andra sociala relationer som formar människors liv.

Som tvärvetenskapligt fält erbjuder genusvetenskapen breda och dynamiska perspektiv på samhälleliga processer. Att läsa genusvetenskap är därför att bygga en bred grund för att effektivt kunna granska, analysera, utvärdera och förändra organisationer, processer och verksamheter i samhällets alla delar.

Efter en utbildning i genusvetenskap har du en välfylld samhällsvetenskaplig verktygslåda med en specialkompetens som efterfrågas inom många områden: i såväl privata som offentliga verksamheter, inom utbildningsväsendet och statliga myndigheter, i kultursektorn, i politiken och i näringslivet. Studenter som läst vårt kandidatprogram har fått spännande jobb inom såväl det offentliga som det privata, där de idag jobbar för att skapa en hållbar värld. 

Kontakt

Studievägledare
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se

Att läsa genusvetenskap


Studenten Oskar och studierektor Rebecca berättar om hur det är att läsa genusvetenskap vid Lunds universitet.
 

Programmets innehåll

Termin 1

Genus, samhälle och identitet, 30 hp
Vad är genus och sexualitet? Vilka sociala krafter formar oss som individer? Hur tar vi reda på vilka behov olika grupper i samhället har och hur kan vi arbeta för att göra världen mer jämlik? Kursen ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och metod som är viktiga för en genusvetare.

Termin 2

Genus, makt och kultur, 30 hp
Vad är kultur? Vad betyder media för vår självbild? Hur kan vi förstå och analysera kulturens betydelse för samhällets strukturer och individers och gruppers positioner och relationer?

Termin 3

Genus och rätt, 30 hp
I samhället finns normer som vi alla behöver förhålla oss till – vissa är outtalade, men andra är nedskrivna. Juridiken är egentligen nedskrivna normer, som vi alla behöver förhålla oss till. Juridiken både förändrar och konserverar. Den här kursen ger en introduktion till genusvetenskapliga perspektiv på rätt och social rättvisa, samt juridik och praktisk tillämpning ur ett genusperspektiv. Kursen består av två block: 15 hp genusvetenskapliga perspektiv på frågor om rätt och rättvisa, samt 15 hp juridisk översiktskurs med betoning på diskriminering, arbetsrätt och viss socialrätt. Juridisk översiktskurs ger en bred bas för att arbeta med juridiska verktyg – till exempel diskrimineringsfrågor – inom organisationer.

Termin 4

Du väljer mellan:

  • Valfria kurser som stäms av i samråd med studievägledare och programansvarig
  • kursen Genusvetenskap: Arbetslivspraktik
  • utbytesstudier.

Termin 5

Du väljer mellan:

  • Valfria kurser som stäms av i samråd med studievägledare och programansvarig
  • kursen Genusvetenskap: Arbetslivspraktik
  • utbytesstudier.

Termin 6

Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion, 30 hp
Kandidatuppsatsen är ditt examensarbete. Under den här kursen tränar du på att kritiskt diskutera, analysera och jämföra vetenskapliga studier med fokus på användningen av feministisk teori och metod. Examensarbetet (15 högskolepoäng) skrivs under terminens sista del där studenten under handledning lär sig att genomföra ett eget mindre forskningsprojekt, där slutprodukten blir ett eget vetenskapligt arbete.

Kortfakta

Studiestart:
Höst

Studieort:
Lund

Examen:
Filosofie kandidatexamen/Bachelor of Science

Huvudområde:
Genusvetenskap

Språk:
Programmet ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 10 juni 2022

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)16,93

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)13,00

Folkhögskolebetyg (BF)4,00

Högskoleprovet (HP)0,70

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201930 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Genusvetenskap - Kandidatprogram är 300 000 SEK.

Karriär

Rosa trappa

Vad kan jag arbeta med?

Som genusvetare blir du samhällsvetare med en stark spetskompetens! Du kan till exempel arbeta med jämställdhetsarbete inom organisationer och företag, med utvärderingar och samhällsplanering ur ett genusperspektiv, med internationellt och nationellt utvecklingsarbete, med kommunikationsarbete eller med CSR, Corporate Social Responsibility,

Praktik i Sverige eller utomlands

Under en praktik får du insikt i hur kunskaper i genusvetenskapliga teori kan användas i arbetslivet och du lär dig mer om ett yrkesområde som du är intresserad av. På termin 5 inom kandidatprogrammet kan du välja att göra praktik, i Sverige eller utomlands.

Förberedelse för arbetslivet

Inom kandidatprogrammet ges en serie seminarier och workshops som ytterligare förbereder studenter inför arbetslivet genom att dels fungera stöttande i utvecklandet av vissa färdigheter samt att ge inspiration till olika karriärsval.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen