Våra tematiska samverkansinitiativ

En av universitetets uppgifter är att bidra till lösningar av centrala samhällsutmaningar. För att lyckas med detta krävs breda tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin i samverkan med verksamheter utanför universitetet.

 

illustration: jordglob i grönska

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden.

Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera av våra fakulteter, samt även externa samarbetspartners i Sverige och världen.

Hittills har vi startat följande samverkansinitiativ, som alla pågår under tre år:
 

År 2019–2021


År 2018–2020

År 2017–2019

 

Kontaktinformation

Carin Nilsson, projektledare
carin [dot] nilsson [at] fsi [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 46 222 03 86
+46 72 534 22 01

Avdelningen Samverkan