Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning i fokus

Naturliga lösningar på klimatkrisen

Rätt utformade kan naturbaserade lösningar gynna biologisk mångfald, dämpa klimatförändringarna och bidra till människors välbefinnande.

Banbrytande behandlingar ger hopp för svårt sjuka

Nya avancerade terapiläkemedel (ATMP) baserade på gener, celler eller vävnader kan revolutionera behandlingar av svårbotade sjukdomar. Målet med terapierna är att kunna bota, behandla eller lindra olika former av cancer, Parkinsons sjukdom, diabetes och andra sjukdomar.

Teknisk revolution förändrar arkeologin

Omfattande utgrävningar av Nordens största järnåldersbosättning Uppåkra utanför Lund har satts igång. Tack vare nya vetenskapliga metoder kan forskarna få tillgång till berättelser och nya fakta om livsöden och människorna som bodde i Uppåkra.

Utveckling av nya halvledare

Utan nya, effektiva, energisnåla och specialanpassade chip riskerar både digitaliseringen och de energibesparingar som krävs för en grön omställning att utebli.
Halvledare: Foto: Anne Nygård/Unsplash.

Vad är en halvledare?

Halvledare är material som kan styras, så att de antingen leder elektrisk ström eller inte gör det. Det gör att de kan användas som en sorts mycket små strömbrytare, kallade transistorer, inom bland annat datorteknik. Transistorer är den viktigaste komponenten i all modern elektronik.

FN:s klimatrapport

Den 4 april presenterades delrapporten ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen”. Den har tagits fram av forskare från hela världen, däribland Lunds universitet, som granskat tiotusentals vetenskapliga forskningsartiklar.

Centrala frågor i delrapporten

  • Hur har de globala utsläppen utvecklats under senare år och hur skiljer utvecklingen sig åt mellan olika regioner?
  • Vilka faktorer har påverkat utsläppsutvecklingen?
  • Vilka lösningar för utsläppsminskning – tekniska, ekonomiska och relaterade till styrmedel –finns idag?
  • Hur kan olika åtgärder kombineras och genomföras över tid för utsläppsminskningar av koldioxid och andra växthusgaser för att vara i linje med världens klimatmål?
  • Hur förhåller sig utsläppsminskning, klimatanpassning och hållbar utveckling till varandra, och hur kan åtgärder på ett område bidra till ett annat?