Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rankning av universitetet

Universitetshuset i morgonsol. Foto.
Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Foto: Nina Ransmyr

Det finns cirka 20 000 lärosäten i världen, och fler än 20 världsomspännande rankinglistor med olika inriktningar.

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten.

Kontaktinformation

Universitetsledningens stab
Erika Söderstjerna, utredare
erika [dot] soderstjerna [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 92 58


Våra senaste placeringar i världsrankningarna

Lunds universitets senaste resultat nationellt och internationellt i QS, THE, ARWU, och U.S.News:
 QSTHEARWUU.S. News
Globalt85106151–200112
Europa294060 (54–76)42
Sverige2352

Placeringar åren 2020–2024

Här redovisar vi fortlöpande Lunds universitets placeringar de senaste åren i de fem rankningarna, inklusive områdes- och ämnesrankningar i förekommande fall. Vi nämner även kort om respektive ranknings metod.

 

QS World University Rankings

Tabeller med Lunds universitets placeringar i QS världsrankning, hållbarhetsrankning och ämnesrankningar:

 20242023202220212020
Globaltxxxxxxxxxxxxxxx
Europaxxxxxxxxxxxxxxx
Sverigexxxxxxxxxxxxxxx

Mer om Lunds universitets placeringar på QS:s webbplats:

QS World University Rankings

Om QS metod

Denna rankning lägger stor vikt (40 %) vid academic reputation som tas fram genom en enkätundersökning bland akademiker världen över. Rankningen innehåller även employer reputation som är en liknande undersökning bland arbetsgivare.

Understanding the Methodology: QS World University Rankings – topuniversities.com

 20232022
Globalt812
Europa (?)xxxx
Sverigexxxx

QS lanserade 2022 sin rankning som fokuserar på hållbarhet. Rankningen avser att mäta lärosäten utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och delas upp i över 80 indikatorer som grupperas i tre övergripande kategorier:

 • Miljöpåverkan – fokuserar på lärosätets forskning och utbildning inom miljö- och klimatområdet samt lärosätets egna klimatarbete
 • Social påverkan – fokuserar på lärosätets forskning, utbildning samt lärosätets egna arbete inom frågor som rör jämlikhet och likabehandling, hälsa, tillgänglighet, samverkan med omgivande samhället och andra närliggande områden
 • Styrning (governance) – fokuserar på transparens och attityder inom ledarskap, demokratiska processer, etik, studentinflytande, goda anställningsmetoder och närliggande områden.

Mer om Lunds universitets placeringar på QS:s webbplats:

 20242023202220212020
Ämne 1xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 2xxxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 3xxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 4xxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 5xxxxxxxxxxxxxxx

Mer om Lunds universitets placeringar på QS:s webbplats:

Times Higher Education (THE) World University Ranking

Tabeller med Lunds universitets placeringar i THE:s världsrankning och ämnesrankningar:

 20242023202220212020
Globaltxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Europaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sverigexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mer om Lunds universitets placeringar på THE:s webbplats

 

Om THE:s metod

THE baseras på indikatorer inom fem områden: 

 • Teaching
 • Research
 • Citations
 • International outlook
 • Industry income.

World University Rankings 2024: methodology – timeshighereducation.com

 20242023202220212020
Globaltxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Europaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sverigexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Shanghai Academic Ranking of World Universities, ARWU

Tabeller med Lunds universitets placeringar i ARWU:s världsrankning (och ämnesrankningar?):

 20242023202220212020
Globaltxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Europaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sverigexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Om ARWU:s metod

Rankningen publiceras av Center for World-Class Universities (CWCU) vid Shanghai Jiao Tong University. 

Den baseras främst på forskningsresultat som 

 • publikationer
 • citeringar
 • nobelpris 
 • Fields-medaljer.

ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities Methodology 2023 – shanghairanking.com

 20242023202220212020
Ämne 1xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 2xxxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 3xxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 4xxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 5xxxxxxxxxxxxxxx

U.S. News Best Global Universities Ranking

Tabeller med Lunds universitets placeringar i U.S.News världsrankning och ämnesrankningar:

 20242023202220212020
Globaltxxxxxxxxxxxxxxx
Europaxxxxxxxxxxxxxxx
Sverigexxxxxxxxxxxxxxx

 20242023202220212020
Ämne 1xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 2xxxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 3xxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 4xxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 5xxxxxxxxxxxxxxx

Så fungerar rankning

Rankningslistor används framför allt av studenter i val av studieort, men en bra placering underlättar även vid rekrytering av forskare och annan personal.

Indikatorer

Rankningslistornas indikatorer ser olika ut men några som ofta återkommer är 

 • citeringar
 • publiceringar
 • ryktesmätningar
 • lärartäthet
 • internationalisering. 

Vad som mäts och hur det mäts, samt vilken viktning olika indikatorer har avgör vilken placering ett lärosäte får.

Källor

I vissa rankningar rapporterar lärosäten själva in en stor del av underliggande siffror, medan andra endast använder sig av externa datakällor.

Generella och ämnesspecifika rankningar

Många listor är generella medan andra är mer specifika och mäter vissa aspekter, till exempel miljö och hållbarhet. Det finns även specifika ämnesrankningar där lärosäten rankas utifrån sina prestationer inom till exempel ”Life Science” eller ”Arts and Humanities”.

Osäkerhet i mätningarna

Att definiera kvalitet och välja lämpliga indikatorer som på ett rättvisande sätt går att mäta över hela världen är svårt. Hur väl rankningslistor verkligen mäter kvalitet kan därför diskuteras.