Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertlistor – hållbarhet - Cloned

Här har vi samlat kontaktuppgifter till aktuella forskare och experter med specialkompetenser utifrån olika aspekter inom hållbarhetsområdet. Du hittar även länkar till forskarnas sidor i universitetets forskningsportal.


Genväg till experter per ämnesområde/rubrik:

Biologisk mångfald

Åke Lindström professor, Biodiversitet, Biologiska institutionen
Område: hur fåglar påverkas av klimatförändringar
046-222 49 68
ake [dot] lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se (ake[dot]lindstrom[at]biol[dot]lu[dot]se)

Åke Lindström i Lunds universitets forskningsportal


Lars Pettersson, forskare, Biodiversitet, Biologiska institutionen
Områden: svensk dagfjärilsövervakning, fjärilar, klimatförändringen, migrerande insekter
046-222 38 18
070-611 63 45
lars [dot] pettersson [at] biol [dot] lu [dot] se (lars[dot]pettersson[at]biol[dot]lu[dot]se)

Lars Pettersson i Lunds universitets forskningsportal


Pål Axel Olsson, professor, Biodiversitet, Biologiska institutionen
Områden: biodiversitet i gräsmarker, svamp, växter, insekter, effektiv bevaring av biologiska mångfald
046-222 42 47
pal_axel [dot] olsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Pål Axel Olsson i Lunds universitets forskningsportal


Henrik Smith, professor, Biologi, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Område: klimatets effekter på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet
046-222 93 79
070-978 20 56
Henrik [dot] Smith [at] biol [dot] lu [dot] se (Henrik[dot]Smith[at]biol[dot]lu[dot]se)

Henrik Smith i Lunds universitets forskningsportal

 

Jordbruk

Yann Clough, professor, Miljövetenskap, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Område: jordbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster
046-222 68 31
076-226 80 70
yann [dot] clough [at] cec [dot] lu [dot] se (yann[dot]clough[at]cec[dot]lu[dot]se)

Yann Clough i Lunds universitets forskningsportal


Katarina Hedlund, professor, Biodiversitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Områden: biologisk mångfald hos markorganismer, olika jordbruksmetoders påverkan på markhälsa
046-222 37 98
072-562 10 04
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se

Katarina Hedlund i Lunds universitets forskningsportal


Maj Rundlöf, forskare, Biodiversitet
Områden: effekt av jordbruk på pollinatörer och deras pollinering av både grödor och vilda växter, påverkan från växtskyddsmedel
046-222 95 61
070-929 85 24
maj [dot] rundlof [at] biol [dot] lu [dot] se

Maj Rundlöf i Lunds universitets forskningsportal


Lina Herbertsson, forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Områden: hur det moderna jordbruket påverkar vilda pollinatörer och pollinering
070-296 42 55
lina [dot] herbertsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Lina Herbertsson i Lunds universitets forskningsportal
 

Skog

Emma Kritzberg, professor, Akvatisk Ekologi, Biologiska institutionen
Områden: markanvändning och bruna sjöar
046-222 40 79
Emma [dot] kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se (Emma[dot]kritzberg[at]biol[dot]lu[dot]se)

Emma Kritzberg i Lunds universitets forskningsportal


Cecilia Akselsson, professor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Områden: kolinlagring i mark och skog, skogsekosystem
046-222 86 89
070-461 99 73
cecilia [dot] akselsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Cecilia Akselsson i Lunds universitets forskningsportal


Torsten Krause, universitetslektor i hållbarhetsvetenskap, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)
Områden: miljöstyrning, skogsbruk med fokus på Amazonas, naturvård
torsten [dot] krause [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se (torsten[dot]krause[at]LUCSUS[dot]lu[dot]se)

Torsten Krause i Lunds universitets forskningsportal
 

Urban biodiversitet

Anna Persson, forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Områden: pollinering, biodiversitet i staden, ekosystemtjänster
046-222 38 21
073-069 28 80
anna [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se

Anna Persson i Lunds universitets forskningsportal


Michael Johansson, forskare, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Områden: hållbar mobilitet och dess effekter på förtätning och ekosystemtjänster
042-35 65 68
070-678 25 18
michael [dot] johansson [at] ism [dot] lu [dot] se

Michael Johansson i Lunds universitets forskningsportal
 


Genväg till experter per ämnesområde/rubrik:

Konsumtion

Oksana Mont, professor, Internationella miljöinstitutet
Områden: hållbar konsumtion och produktion
046-222 02 50
Oksana [dot] Mont [at] iiiee [dot] lu [dot] se (Oksana[dot]Mont[at]iiiee[dot]lu[dot]se)

Oksana Mont i Lunds universitets forskningsportal
 

Hervé Corvellec, professor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Område: cirkulär ekonomi
042-35 66 03
073-031 99 04
herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se 

Hervé Corvellec i Lunds universitets forskningsportal
 

Maria Fuentes, docent, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Område: hållbar konsumtion
042-35 66 63
maria [dot] fuentes [at] ism [dot] lu [dot] se

Maria Fuentes i Lunds universitets forskningsportal
 

Carys Egan-Wyer, universitetslektor i marknadsföring, Ekonomihögskolan
Områden: konsumtion, antikonsumtion, cirkulär ekonomi, konsumentsamhälle, hållbar konsumtion
046-222 47 75
carys [dot] egan-wyer [at] fek [dot] lu [dot] se (carys[dot]egan-wyer[at]fek[dot]lu[dot]se)

Carys Egan-Wyer i Lunds universitets forskningsportal
 

Anna-Lisa Lindén, professor emerita, Sociologiska institutionen
Områden: konsumtion, styrmedel och klimatpåverkan samt urban utveckling, befolkning och segregationsprocesser
046-222 40 63
Anna-Lisa [dot] Linden [at] soc [dot] lu [dot] se (Anna-Lisa[dot]Linden[at]soc[dot]lu[dot]se)

Anna-Lisa Lindén i Lunds universitets forskningsportal
 

Näringslivets roll i omställningen

Susanne Arvidsson, docent, företagsekonomi/finans
Områden: EU Green Deal, transition finance, sustainable finance, EU taxonomy, CSRD, TCFD, hållbara organisationer, hållbarhetsforskning och kommunikation, hållbara finanser, hållbar utbildning
046-222 79 81
susanne [dot] arvidsson [at] fek [dot] lu [dot] se (susanne[dot]arvidsson[at]fek[dot]lu[dot]se)

Susanne Arvidsson i Lunds universitets forskningsportal


Alexander Paulsson, docent, företagsekonomi
Områden: hållbar ekonomi, rättvis omställning, gröna jobb, pengarnas betydelse för hållbarhet
046-222 46 44
alexander [dot] paulsson [at] fek [dot] lu [dot] se (alexander[dot]paulsson[at]fek[dot]lu[dot]se)

Alexander Paulsson i Lunds universitets forskningsportal


Fredrik NG Andersson, docent, nationalekonomi
Områden: klimat, klimatomställning, EU:s klimatpolitik
046-222 46 44
fredrik_n_g [dot] andersson [at] nek [dot] lu [dot] se (fredrik_n_g[dot]andersson[at]nek[dot]lu[dot]se)

Fredrik NG Andersson i Lunds universitets forskningsportal


Ellen Hillbom, professor i ekonomisk historia
Områden: hållbarhet och strukturomvandlingsprocesser i utvecklingsländer
046-222 74 86
ellen [dot] hillbom [at] ekh [dot] lu [dot] se (ellen[dot]hillbom[at]ekh[dot]lu[dot]se)

Ellen Hillbom i Lunds universitets forskningsportal


Annette Cerne, ekonomie doktor, företagsekonomi
Områden: relationen mellan företag och samhälle i form av moral och etik, ansvar och hållbarhet. Språkets och kommunikationens roll på internationella marknader)
046-222 36 36
annette [dot] cerne [at] fek [dot] lu [dot] se

Annette Cerne i Lunds universitets forskningsportal
 

Cristina Chaminade, professor i innovation, Ekonomihögskolan
Område: Innovation för hållbar utveckling
Språk: Engelska, spanska
046-222 33 34
Cristina [dot] chaminade [at] ekh [dot] lu [dot] se (Cristina[dot]chaminade[at]ekh[dot]lu[dot]se)

Cristina Chaminade i Lunds universitets forskningsportal
 

Ester Barinaga, professor i social innovation, Ekonomihögskolan
Områden: gräsrotsinnovationer, lokala valutor för hållbarhet
Ester [dot] barinaga [at] fek [dot] lu [dot] se (Ester[dot]barinaga[at]fek[dot]lu[dot]se)

Ester Barinaga i Lunds universitets forskningsportal
 

Lars J Nilsson, professor, Miljö- och energisystem
Områden: tekniska möjligheter, strategier och politik för näringslivets omställning till fossilfritt
046-222 46 83
lars_j [dot] nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Lars J Nilsson i Lunds universitets forskningsportal
 

Genväg till experter per ämnesområde/rubrik

 

Så förändras väder och klimat

Hur klimatförändringen påverkar väder- och klimatextremer
·       Wilhelm May, forskare Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). 046-222 01 20, +45 299 08 474, wilhelm [dot] may [at] cec [dot] lu [dot] se

- Markku Rummukainen
Professor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 046-222 96 84
Markku Rummukainen i Lunds universitets forskningsportal
Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se

Extremväders påverkan på den biologiska mångfalden
Henrik Smith  Professor, Biologi, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 046-222 93 79, 0709-78 20 56, Henrik [dot] Smith [at] biol [dot] lu [dot] se
Henrik Smith i Lunds universitets forskningsportal

 

Torka och tillgång till vatten

Så kan samhället hantera och förebygga torka och framtida brist på dricksvatten och bevattning:
·       Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära,
+46 46 222 94 70, +46 73 412 81 67 kenneth_m [dot] persson [at] tvrl [dot] lth [dot] se

Urbana översvämningar, riskanalys, grundvatten, dricksvattentillgång:
·       Andreas Persson, docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, 046-222 42 62, andreas [dot] persson [at] nateko [dot] lu [dot] se

 

Anpassning till havsnivåstigning översvämning och skyfall

Kustsamhällens anpassning till stormar och havsnivåstigning:
·       Caroline Hallin, forskare i teknisk vattenresurslära.   +46462224871, +46735753342, caroline [dot] hallin [at] tvrl [dot] lth [dot] se

·       Björn Almström, forskare i teknisk vattenresurslära.  +46 70 227 53 92, +46 70 227 53 92, bjorn [dot] almstrom [at] tvrl [dot] lth [dot] se

Så kan städer hantera och förebygga översvämningar från skyfall, blågröna städer (dvs fler absorberande grönytor, dammar, kanaler etc):
·       Johanna Sörensen, forskare i teknisk vattenresurslära,  +46462224487 johanna [dot] sorensen [at] tvrl [dot] lth [dot] se,
·       Rolf Larsson, forskare i teknisk vattenresurslära, rolf [dot] larsson [at] tvrl [dot] lth [dot] se, +46462227398

Ekologin kring grönblåa städer och klimatanpassning:
·       Johanna Alkan Olsson,  +46 46 222 17 93, +46 72 741 79 90 johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se

 

Skog och skogsbränder

Skogsbränder och koldioxidutsläpp:
·       Natascha Kljun, professor i miljövetenskap, 046-2224731, natascha [dot] kljun [at] cec [dot] lu [dot] se

Extremväders påverkan på skogarna:  Thomas Pugh, Universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, +46 46 222 86 97, thomas [dot] pugh [at] nateko [dot] lu [dot] se

Räddningstjänstens roll i hantering av naturolyckor, bl a skogsbränder:
·       Margaret Mcnamee,  046-2223169 margaret [dot] mcnamee [at] brand [dot] lth [dot] se

Evakuering vid skogsbränder och hur samhället ska förbereda sig
·       Enrico Ronchi, forskare i Brandteknik, +46 46 222 76 94 enrico [dot] ronchi [at] brand [dot] lth [dot] se

 

Prognoser och rapporter

Prognoser för extremer i klimatmodeller och klimatscenarier samt hur dessa kan påverka ekosystem Paul Miller, 0701 456569, paul [dot] miller [at] nateko [dot] lu [dot] se, https://portal.research.lu.se/en/persons/paul-miller

Hur extremväder och osäkerhet relaterat till klimatfrågor ska hanteras när det kommer till framtagande av kunskap och rapporter
Ullrika Sahlin ullrika [dot] sahlin [at] cec [dot] lu [dot] se +46 73 827 44 32
Ullrika Sahlin in Lund University Research Portal

 

Ansvar, risk- och krishantering

Långsiktig samhällsplanering av beredskapsfrågor, civilförsvar, samhällsstörningar:
·       Per Becker, professor i riskhantering och samhällssäkerhet  +46 46 222 17 28, per [dot] becker [at] risk [dot] lth [dot] se

Ansvar för och organisering av klimatanpassning i Sverige, d v s att minska de negativa konsekvenserna av klimatförändringar på samhället och naturen, bl a vid extremväder:
- Åsa Knaggård, docent i statsvetenskap, +46 46 222 01 64, asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se

Samhällets förmåga att förbereda och hantera kriser utifrån risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, kommuners förmåga:
·       Alexander Cedergren, lektor i Riskhantering och Samhällssäkerhet,  +46 46 222 68 74, alexander [dot] cedergren [at] risk [dot] lth [dot] se
- Henrik Hassel, lektor i Riskhantering och samhällssäkerhet,  +46 46 222 85 85, +46 72 720 32 22 henrik [dot] hassel [at] risk [dot] lth [dot] se

Samhällets beredskap under pågående kriser och samhällsstörningar:
·       Christian Uhr, docent i Riskhantering och Samhällssäkerhet,  +46 72 32 05 33 christian [dot] uhr [at] risk [dot] lth [dot] se

·       Tove Frykmer, biträdande universitetslektor i Riskhantering och Samhällssäkerhet,
+46 73 382 32 32, tove [dot] frykmer [at] risk [dot] lth [dot] se

Svenska kommuners klimatanpassningsarbete:
·       Christine Wamsler, professor i hållbarhetsvetenskap, christine.wamsler[at]LUCSUS.lu.se. tel: 046 222 80 80

Bistånd och katastrofhantering, hur lokalbefolkning och myndigheter i globala södern
arbetar med klimatanpassning:
·       Magnus Hagelsteen, forskare riskhantering och Samhällssäkerhet och programledare masterprogrammet Katastrofriskhantering och klimatanpassning,  +46 46 222 98 28, +46 70 383 55 85, +46 46 222 98 28, +46 70 383 55 85 magnus [dot] hagelsteen [at] risk [dot] lth [dot] se

Skadeståndsansvar
Eva Lindell-Frantz, docent i affärsrätt
+46 46 222 10 72
eva [dot] lindell-frantz [at] jur [dot] lu [dot] se

 

Städer och byggnader

Arkitektonisk utformning av hus och städer för att dämpa konsekvenserna av extremväder:
·       Andrew Karvonen, professor arkitektur,  +46 46 222 74 08, +46 70 372 26 50 andrew [dot] karvonen [at] abm [dot] lth [dot] se

Mikroklimat och värmeböljor i städer:
·       Erik Johansson, docent i boende och bostadsutveckling.  +46 46 222 42 63, +46 70 639 32 61, erik [dot] johansson [at] abm [dot] lth [dot] se

Så påverkas byggnader, material och konstruktioner av ett förändrat klimat, fuktbelastning:
·       Petter Wallentén, Universitetslektor i byggnadsfysik,  +46 46 222 73 81, +46 70 622 98 49, petter [dot] wallenten [at] byggtek [dot] lth [dot] se

Påverkan på vägar, elförsörjning och annan infrastruktur:
·       Jonas Johansson Universitetslektor i riskhantering
+46 70 220 06 91, +46 70 220 06 91 jonas [dot] johansson [at] risk [dot] lth [dot] se


Extrema temperaturer, reaktioner och anpassning:
·       Chuansi Gao. Är föreståndare för ett aerosol- och klimatlabb där han och kollegor undersöker hur människan påverkas av olika typer av klimat, skyddskläder.  +46 46 222 32 06, +46 73 023 99 86, chuansi [dot] gao [at] design [dot] lth [dot] se

Lämpliga kläder vid extremväder:
·       Jakob Eggeling, doktorand i ergonomi och aerosolteknologi,  +46 46 222 81 30, jakob [dot] eggeling [at] design [dot] lth [dot] se
 

 

Extremväder genom tiderna

Naturliga klimat- och miljöförändringar sedan den senaste istiden:
Dan Hammarlund  Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 79 85, 0730-62 85 67

Dan Hammarlund i Lunds universitets forskningsportal
Dan [dot] Hammarlund [at] geol [dot] lu [dot] se

 

 


Genväg till experter per ämnesområde/rubrik:

Hållbart byggande

Maria Wall, universitetslektor, Energi och byggnadsdesign
Område: energieffektiva byggnader
046-222 96 62
Maria [dot] Wall [at] ebd [dot] lth [dot] se (Maria[dot]Wall[at]ebd[dot]lth[dot]se)

Maria Wall i Lunds universitets forskningsportal
 

Ricardo Bernardo, universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Område: energieffektiva byggnader
073-800 83 97
ricardo [dot] bernardo [at] ebd [dot] lth [dot] se (ricardo[dot]bernardo[at]ebd[dot]lth[dot]se)

Ricardo Bernardo i Lunds universitets forskningsportal
 

Aneta Wierzbicka, universitetslektor, Ergonomi och aerosolteknologi
Områden: helhetsperspektiv hållbarhet, hälsa och inomhusmiljö
046-222 40 14
aneta [dot] wierzbicka [at] design [dot] lth [dot] se (aneta[dot]wierzbicka[at]design[dot]lth[dot]se)

Aneta Wiezbicka i Lunds universitets forskningsportal
 

Hållbart boende för den åldrande befolkningen

Oskar Jonsson, biträdande forskare, Institutionen för hälsovetenskaper
Område: hälsa, välbefinnande, delaktighet och självständighet i relation till utformning och gestaltning av boendemiljöer
046-222 19 96
oskar [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Oskar Jonsson i Lunds universitets forskningsportal
 

Hållbar stadsutveckling

Per-Johan Dahl, universitetslektor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Områden: hållbara livsmiljöer, urban form, nya byggnadstyper, design thinking
046-222 72 61
per-johan [dot] dahl [at] arkitektur [dot] lth [dot] se (per-johan[dot]dahl[at]arkitektur[dot]lth[dot]se)

Per-Johan Dahl i Lunds universitets forskningsportal
 

Lena Neij, professor, Internationella Miljöinstitutet
Områden: styrning av energisystem och policys för en hållbar utveckling
046-222 02 22
073-436 88 52
lena [dot] neij [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Lena Neij i Lunds universitets forskningsportal
 

Hållbart resande

Till Koglin, universitetslektor, Trafik och väg
Områden: urban mobilitet, urban- och transportplanering, hållbar mobilitet, hållbar transport, urban cykling
till [dot] koglin [at] tft [dot] lth [dot] se (till[dot]koglin[at]tft[dot]lth[dot]se)

Till Koglin i Lunds universitets forskningsportal
 

Fredrik Pettersson-Löfstedt, universitetslektor, Trafik och väg
Områden: anropsstyrd kollektivtrafik, BRT (Bus Rapid Transit), hur myndigheter kan arbeta för att öka kollektivtrafikens attraktivitet
fredrik [dot] pettersson-lofstedt [at] tft [dot] lth [dot] se (fredrik[dot]pettersson-lofstedt[at]tft[dot]lth[dot]se) 

Fredrik Pettersson-Löfstedt i Lunds universitets forskningsportal
 

Helena Svensson, forskare, Trafik och väg
Områden: stadsmiljöavtalen, äldres behov i kollektivtrafiken
helena [dot] svensson [at] tft [dot] lth [dot] se

Helena Svensson i Lunds universitets forskningsportal
 

Klimatanpassning

Johanna Sörensen, biträdande universitetslektor, Teknisk vattenresurslära
Områden: översvämningar i städer, öppen dagvattenhantering, blå-grön infrastruktur, naturbaserade lösningar, klimatanpassning
046-222 44 87
johanna [dot] sorensen [at] tvrl [dot] lth [dot] se (johanna[dot]sorensen[at]tvrl[dot]lth[dot]se)

Johanna Sörensen i Lunds universitets forskningsportal

 

Caroline Hallin, biträdande universitetslektor, Teknisk vattenresurslära 
Områden: kustöversvämningar och strandförändringar
046-222 48 71
073-575 33 42
caroline [dot] hallin [at] tvrl [dot] lth [dot] se (caroline[dot]hallin[at]tvrl[dot]lth[dot]se)

Caroline Hallin i Lunds universitets forskningsportal


Johanna Alkan Olsson, universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
Områden: stadsplanering, värme i urbana miljöer, grönstrukturer, klimatanpassning, PFAS, naturbaserade lösningar
046-222 17 93
072-741 79 90
johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se (johanna[dot]alkan_olsson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Johanna Alkan Olsson i Lunds universitets forskningsportal
 

Helena Hanson, universitetsadjunkt, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
Områden: naturbaserade lösningar i urbana miljöer för klimatanpassning och mänskligt välbefinnande
046-222 02 02
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Helena Hanson i Lunds universitets forskningsportal
 

Christine Wamsler, professor, LUCSUS (Lund University Center for Sustainability Studies)
Områden: hållbara städer, klimatanpassning med mera
046-222 80 80
070-494 22 29
christine [dot] wamsler [at] lucsus [dot] lu [dot] se (christine[dot]wamsler[at]lucsus[dot]lu[dot]se)

Christine Wamsler i Lunds universitets forskningsportal

 

Hållbar avfallshantering

Hervé Corvellec, professor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Områden: avfallshantering, cirkulär ekonomi
042-35 66 03
herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se (herve[dot]corvellec[at]ism[dot]lu[dot]se)

Hervé Corvellec i Lunds universitets forskningsportal


Anette Svingstedt, universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Områden: avfallshantering, slow travel
042-35 66 30
anette [dot] svingstedt [at] ism [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ism[dot]lu[dot]se)

Anette Svingstedt i Lunds universitets forskningsportal
 


Markku Rummukainen, professor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Klimatrådgivare vid IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI
046-222 96 84
070-818 68 89
Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se (Markku[dot]Rummukainen[at]cec[dot]lu[dot]se)

Markku Rummukainen i Lunds universitets forskningsportal
 

Lennart Olsson, professor,  Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) 
AR6 Specialrapport om Klimatförändringar och marken, kapitel 4: Land Degradation
046-222 05 11
070-646 27 12
Lennart [dot] Olsson [at] lucsus [dot] lu [dot] se (Lennart[dot]Olsson[at]lucsus[dot]lu[dot]se)

Lennart Olsson i Lunds universitets forskningsportal
 

Luis Mundaca, professor, Internationella miljöinstitutet
AR6 Specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning, kapitel 2: Mitigation pathways compatible with 1.5oC in the context of sustainable development
046-222 02 57
070-494 94 57
Luis [dot] Mundaca [at] iiiee [dot] lu [dot] se (Luis[dot]Mundaca[at]iiiee[dot]lu[dot]se)

Luis Mundaca i Lunds universitets forskningsportal
 

Lars J Nilsson, professor, Miljö- och energisystem
Samordnande huvudförfattare till kapitel 11: Industri, AR6 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna
046-222 46 83
Lars_J [dot] Nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se (Lars_J[dot]Nilsson[at]miljo[dot]lth[dot]se)

Lars J Nilsson i Lunds universitets forskningsportal
 

Emily Boyd, professor och föreståndare,  Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) 
Huvudförfattare till kapitel 8: Fattigdom, försörjning och hållbar utveckling, AR6 Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet
046-222 03 69
emily [dot] boyd [at] lucsus [dot] lu [dot] se

Emily Boyd i Lunds universitets forskningsportal
 

Martina Angela Caretta, universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Samordnande huvudförfattare till kapitel 4: Vatten, AR6 Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet
martina_angela [dot] caretta [at] keg [dot] lu [dot] se

Martina Angela Caretta i Lunds universitets forskningsportal
 

Tobias Linné, universitetslektor, Medie- och kommunikationsvetenskap
Forskar om medias rapportering av IPCC och andra internationella klimatmöten
046-222 41 64
tobias [dot] linne [at] kom [dot] lu [dot] se

Tobias Linné i Lunds universitets forskningsportal
 


Genväg till experter per ämnesområde/rubrik:

Klimatsystemet och klimatförändringar

Markku Rummukainen, professor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Områden: klimatmodellering, klimatsystemet, IPCC
046-222 96 84
070-818 68 89
Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se (Markku[dot]Rummukainen[at]cec[dot]lu[dot]se)

Markku Rummukainen i Lunds universitets forskningsportal
 

Fysikaliska processer i klimatsystemet

Paul Miller, universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Områden: klimatmodellering med klimatmodeller och jordsystemmodeller, klimatscenarier, ekosystemmodeller
046-222 40 72
paul [dot] miller [at] nateko [dot] lu [dot] se (paul[dot]miller[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Paul Miller i Lunds universitets forskningsportal


Erik Swietlicki, professor, Kärnfysik
Områden: atmosfäriska aerosoler, det vill säga luftburna partiklar i utomhusmiljöer, och hur de påverkar klimatet
046-222 96 80
070-992 45 12
Erik [dot] Swietlicki [at] nuclear [dot] lu [dot] se (Erik[dot]Swietlicki[at]nuclear[dot]lu[dot]se)

Erik Swietlicki i Lunds universitets forskningsportal
 

Moa Sporre, universitetslektor, Kärnfysik
Områden: aerosolpartiklar, moln, klimatmodeller och satellitdata
moa [dot] sporre [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Moa Sporre i Lunds universitets forskningsportal 
 

Wilhelm May, forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
Områden: extremväder och hur det är kopplat till klimat
+45 299 084 74
046-222 01 20
wilhelm [dot] may [at] cec [dot] lu [dot] se

Wilhelm May i Lunds universitets forskningsportal
 

Kolcykeln

Anders Lindroth, professor emeritus, Naturgeografi och ekosystemanalys
Områden: kolflöden i skogsekosystem, skogens kolbalans
046-222 04 74
0705-73 86 33
anders [dot] lindroth [at] nateko [dot] lu [dot] se (anders[dot]lindroth[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Anders Lindroth i Lunds universitets forskningsportal
 

Edith Hammer, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) 
Områden: klimatsystem, markstruktur i mikroskala, näringscykel och koldynamik, mykorrhizasymbios
046-222 45 36
073-244 19 68
edith [dot] hammer [at] biol [dot] lu [dot] se (edith[dot]hammer[at]biol[dot]lu[dot]se)

Edith Hammer i Lunds universitets forskningsportal
 

Johannes Rousk, professor i markmikrobiologi
Områden: Mikroorganismers ekologi i naturliga och konstruerade marksystem, kolcykel, kolflöde och vegetation
046-222 37 45 
johannes [dot] rousk [at] biol [dot] lu [dot] se (johannes[dot]rousk[at]biol[dot]lu[dot]se)

Johannes Rousk i Lunds universitets forskningsportal
 

Natascha Kljun, professor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Områden: växthusgasflöden mellan land och atmosfär i ett förändrat klimat, skogens roll som kolsänka och källa för växthusgaser, skogsbränder
046-222 47 31
0761-35 77 44
natascha [dot] kljun [at] cec [dot] lu [dot] se

Natascha Kljun i Lunds universitets forskningsportal
 

Hydrologiska processer

Cintia Bertacchi Uvo, professor, Teknisk Vattenresurslära, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Område: hur klimatet påverkar hydrologiska processer
046-222 04 35
Cintia [dot] Uvo [at] tvrl [dot] lth [dot] se (Cintia[dot]Uvo[at]tvrl[dot]lth[dot]se)

Cintia Bertacchi Uvo i Lunds universitets forskningsportal
 

Klimatet genom tiderna

Johannes Edvardsson, forskare Kvartärgeologi
Område: studera och datera storskaliga klimatförändringar genom träds tillväxtmönster
046-222 78 84
johannes [dot] edvardsson [at] geol [dot] lu [dot] se (johannes[dot]edvardsson[at]geol[dot]lu[dot]se)

Johannes Edvardsson i Lunds universitets forskningsportal

Dan Hammarlund, professor, Kvartärgeologi
Område: naturliga klimat- och miljöförändringar under de senaste istiderna
046-222 79 85
073-062 85 67
Dan [dot] Hammarlund [at] geol [dot] lu [dot] se (Dan[dot]Hammarlund[at]geol[dot]lu[dot]se)

Dan Hammarlund i Lunds universitets forskningsportal

Raimund Muscheler, professor, Kvartärgeologi
Områden: kopplingar mellan solaktivitet och klimat, isborrkärnor som klimatarkiv
046-222 04 54
Raimund [dot] Muscheler [at] geol [dot] lu [dot] se (Raimund[dot]Muscheler[at]geol[dot]lu[dot]se)

Raimund Muscheler i Lunds universitets forskningsportal

Birger Schmitz, professor, Berggrundsgeologi
Område: paleoklimat, där det handlar om riktigt långa tidsskalor, det vill säga 10–100-tals miljoner år
046-222 82 65
birger [dot] schmitz [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Birger Schmitz i Lunds universitets forskningsportal
 

Klimateffekter

Benjamin Smith, professor, Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Områden: klimatförändringarnas effekter i norra Europa, kolcykeln, vegetationsdynamik
046-222 43 54
Benjamin [dot] Smith [at] nateko [dot] lu [dot] se (Benjamin[dot]Smith[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Benjamin Smith i Lunds universitets forskningsportal

Maj-Lena Linderson, universitetslektor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Områden: klimatsystemet, observerade klimatförändringar, kolcykeln, kolflöden och vegetation
046-222 84 07
Maj-Lena [dot] Linderson [at] nateko [dot] lu [dot] se (Maj-Lena[dot]Linderson[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Maj-Lena Linderson i Lunds universitets forskningsportal

Daniel Conley, professor, Kvartärgeologi
Område: klimateffekter på tillståndet i Östersjön
046-222 04 49
Daniel [dot] Conley [at] geol [dot] lu [dot] se (Daniel[dot]Conley[at]geol[dot]lu[dot]se)

Daniel Conley i Lunds universitets forskningsportal
 

Sjöar och vattendrag

Lars-Anders Hansson, professor, Limnologi
Områden: klimatets effekter på vattenkvalité samt djur och växter i svenska sjöar
046-222 41 69
Lars-Anders [dot] Hansson [at] limnol [dot] lu [dot] se (Lars-Anders[dot]Hansson[at]limnol[dot]lu[dot]se)

Lars-Anders Hansson i Lunds universitets forskningsportal
 

Kuster

Hans Hanson, professor, Teknisk vattenresurslära
Områden: klimatförändringarnas effekt på vattenstånd, kusterosion och översvämningar
046-222 89 87
Hans [dot] Hanson [at] tvrl [dot] lth [dot] se (Hans[dot]Hanson[at]tvrl[dot]lth[dot]se)

Hans Hanson i Lunds universitets forskningsportal
 

Effekter på arktiska system

Margareta Johansson, forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Område: klimatförändringar i Arktis
046-222 44 80
Margareta [dot] Johansson [at] nateko [dot] lu [dot] se (Margareta[dot]Johansson[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Margareta Johansson i Lunds universitets forskningsportal
 

Lars Hagander, professor, Barnkirurgi och folkhälsa vid Medicinska fakulteten, överläkare Barnkirurgi
Område: barnkirurgi och globala aspekter
070-680 09 28
lars [dot] hagander [at] med [dot] lu [dot] se (lars[dot]hagander[at]med[dot]lu[dot]se)

Lars Hagander i Lunds universitets forskningsportal


Kerstin Nilsson, docent, Arbets- och miljömedicin
Områden: hållbart arbetsliv för en åldrande befolkning och förändrad demografi
070-256 29 80
kerstin [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (kerstin[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Kerstin Nilsson i Lunds universitets forskningsportal


Kristoffer Mattisson, forskare, Arbets- och miljömedicin
Områden: pendlingseffekter på hälsa, buller)
072-597 22 64
kristoffer [dot] mattisson [at] med [dot] lu [dot] se (kristoffer[dot]mattisson[at]med[dot]lu[dot]se)

Kristoffer Mattisson i Lunds universitets forskningsportal
 

Karin Broberg, professor, Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Områden: hur vår arvsmassa påverkar vår känslighet för miljön, känslighet för metaller som arsenik, bly, kadmium och kvicksilver
073-782 37 50
karin [dot] broberg [at] med [dot] lu [dot] se

Karin Broberg i Lunds universitets forskningsportal
 

Ebba Malmqvist, docent, Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Område: luftföroreningar och hälsa
073-274 18 77
ebba [dot] malmqvist [at] med [dot] lu [dot] se

Ebba Malmqvist i Lunds universitets forskningsportal
 

Lars Rylander, professor, Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Områden: miljöepidemiologi, reproduktiv hälsa, hormonstörande ämnen
046-222 16 31
lars [dot] rylander [at] med [dot] lu [dot] se

Lars Rylander i Lunds universitets forskningsportal
 

Anna Oudin, statistiker, Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Områden: grönområden för hälsa, luftföroreningar
046-222 16 37
anna [dot] oudin [at] med [dot] lu [dot] se

Anna Oudin i Lunds universitets forskningsportal
 


Genvägar till experter per ämnesområde/rubrik:

Juridik

Annika Nilsson, professor, Juridiska institutionen
Områden: regleringar avseende kemikaliesäkerhet, miljörätt
annika [dot] nilsson [at] jur [dot] lu [dot] se
046-222 10 23

Annika Nilsson i Lunds universitets forskningsportal
 

Sanja Bogojevic, docent, Juridiska institutionen
Område: EU:s miljörätt
046-222 11 82
sanja [dot] bogojevic [at] jur [dot] lu [dot] se (sanja[dot]bogojevic[at]jur[dot]lu[dot]se)

Sanja Bogojevic i Lunds Universitets forskningsportal
 

Klimaträttvisa

Roger Hildingsson forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Områden: klimatpolitik, nationell styrning, rättvis omställning
070-693 15 71
046-222 47 62

roger [dot] hildingsson [at] svet [dot] lu [dot] se (roger[dot]hildingsson[at]svet[dot]lu[dot]se)

Roger Hildingsson i Lunds universitets forskningsportal


Emily Boyd, professor och föreståndare, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) 
Områden: resiliens, klimatanpassning, förlust och skador, extrema väderförhållanden, klimatförändringarnas inverkan på sårbara grupper
046-222 03 69

emily [dot] boyd [at] lucsus [dot] lu [dot] se (emily[dot]boyd[at]lucsus[dot]lu[dot]se)

Emily Boyd i Lunds universitets forskningsportal


Eric Brandstedt, universitetslektor, Filosofiska institutionen
Områden: klimatfilosofi, klimatpolitik kopplat till mänskliga rättigheter
eric [dot] brandstedt [at] fil [dot] lu [dot] se (eric[dot]brandstedt[at]fil[dot]lu[dot]se)

Eric Brandstedt i Lunds universitets forskningsportal


Mine Islar, universitetslektor i hållbarhetsvetenskap, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) 
Områden: förnybar energi, klimaträttvisa och kollektiva åtgärder, biologisk mångfald, vetenskaplig expert för Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, (IPBES)
mine [dot] islar [at] lucsus [dot] lu [dot] se (mine[dot]islar[at]lucsus[dot]lu[dot]se), 046-222 41 31

Mine Islar i Lunds universitets forskningsportal


Lennart Olsson, professor, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) 
Områden: förändringar av markanvändning och livsmedelsförsörjning, perenna grödor, markförstöring och ökenspridning, klimatförändringarnas effekter i Afrika.
Lennart [dot] Olsson [at] lucsus [dot] lu [dot] se (Lennart[dot]Olsson[at]lucsus[dot]lu[dot]se)
046-222 05 11
070-646 27 12

Lennart Olsson i Lunds universitets forskningsportal
 

Kultur och framtidsvisioner

Moa Petersén, universitetslektor, Institutionen för kulturvetenskaper
Områden: klimat och visuell kultur, konst och klimat
moa [dot] petersen [at] kultur [dot] lu [dot] se (moa[dot]petersen[at]kultur[dot]lu[dot]se)
046-222 09 50
070-488 44 81

Moa Petersén i Lunds universitets forskningsportal

Johannes Stripple, docent, Statsvetenskapliga institutionen
Områden: föreställningar om post-fossila framtider, fiktionens roll, berättelser, klimatromaner
johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se
046-222 04 88
070-819 71 29

Johannes Stripple i Lunds universitets forskningsportal

Paul Tenngart, universitetslektor vid Litteraturvetenskap
Område: klimat, romaner, berättelser
paul [dot] tenngart [at] litt [dot] lu [dot] se (paul[dot]tenngart[at]litt[dot]lu[dot]se)
046-222 84 70

Paul Tenngart i Lunds universitets forskningsportal
 

Människors attityder i klimatfrågan

Kimberly Nicholas, universitetslektor, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)
Områden: individuella livsstilsval relaterade till klimatförändringar, hållbart jordbruk, ekosystemtjänster, markanvändning
kimberly [dot] nicholas [at] lucsus [dot] lu [dot] se (kimberly[dot]nicholas[at]lucsus[dot]lu[dot]se)
046-222 68 12

Kimberly Nicholas i Lunds universitets forskningsportal


Maria Johansson, professor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Område: miljöpsykologi
Maria [dot] Johansson [at] arkitektur [dot] lth [dot] se (Maria[dot]Johansson[at]arkitektur[dot]lth[dot]se)
046-222 71 69

Maria Johansson i Lunds universitets forskningsportal
 

Politik

Johannes Stripple, docent, Statsvetenskapliga institutionen
Områden: samhällsstyrning, internationella klimatförhandlingar
johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se
046-222 04 88
070-819 71 29

Johannes Stripple i Lunds universitets forskningsportal
 

Roger Hildingsson, forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Områden: klimatpolitik, nationell styrning
070-693 15 71
046-222 47 62
roger [dot] hildingsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Roger Hildingsson i Lunds universitets forskningsportal


Åsa Knaggård, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Områden: miljöpolitik, hur politiken hanterar vetenskaplig osäkerhet inom miljö- och klimatfrågor
046-222 01 64
asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se (asa[dot]knaggard[at]svet[dot]lu[dot]se)

Åsa Knaggård i Lunds universitets forskningsportal


Max Åhman, universitetslektor, Miljö- och energisystem
Områden: klimatpolicy kopplat till energi-, industri- och transportsektorn
046-222 95 43
max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se

Max Åhman i Lunds universitets forskningsportal


Luis Mundaca, professor, Internationella miljöinstitutet
Områden: miljöekonomi och miljöpolitiska styrmedel
046-222 02 57
luis [dot] mundaca [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Luis Mundaca i Lunds universitets forskningsportal
 

Lena Neij, professor, Internationella miljöinstitutet
Områden: styrning av energisystem och policys för en hållbar utveckling
046-222 02 22
073-436 88 52
lena [dot] neij [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Lena Neij i Lunds universitets forskningsportal
 

Mark Brady, utredare, AgriFood Economics Centre och Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Områden: konsekvensanalyser av jordbrukspolitiken, EU:s jordbrukspolitik, CAP
072-237 04 29
040-41 50 05
mark [dot] brady [at] agrifood [dot] lu [dot] se

Mark Brady i Lunds universitets forskningsportal
 

Torsten Krause, universitetslektor i hållbarhetsvetenskap, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)
Områden: skogsstyrning, avskogning med fokus på Amazonas, styrning och politik kring biologisk mångfald
torsten [dot] krause [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se

Torsten Krause i Lunds universitets forskningsportal
 

Magdalena Bexell, docent, Statsvetenskapliga institutionen
Områden: legitimering, förankring och förverkligande av FN:s globala mål, Agenda 2030
046-222 01 66
magdalena [dot] bexell [at] svet [dot] lu [dot] se

Magdalena Bexell i Lunds universitets forskningsportal
 

Kristina Jönsson, docent, Statsvetenskapliga institutionen
Områden: legitimering, förankring och förverkligande av FN:s globala mål, Agenda 2030
046-222 89 43
kristina [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Kristina Jönsson i Lunds universitets forskningsportal
 

Thomas Hickmann, docent, Statsvetenskapliga institutionen
Områden: global hållbarhetspolitik, klimatpolitik, internationella relationer, offentlig förvaltning
046-222 89 49
thomas [dot] hickmann [at] svet [dot] lu [dot] se (thomas[dot]hickmann[at]svet[dot]lu[dot]se)

Thomas Hickmann i Lunds universitets forskningsportal


Jacob Skovgaard, docent, Statsvetenskapliga institutionen
Områden: Internationell miljöpolitik, EU:s klimatpolitik
046-222 97 76
jakob [dot] skovgaard [at] svet [dot] lu [dot] se (jakob[dot]skovgaard[at]svet[dot]lu[dot]se)

Jakob Skovgaard i Lunds universitets forskningsportal


Fariborz Zelli, professor, Statsvetenskapliga institutionen
Områden: global miljöstyrning, klimatpolitik, biologisk mångfald och skogsbrukspolitik
046-222 47 64

fariborz [dot] zelli [at] svet [dot] lu [dot] se (fariborz[dot]zelli[at]svet[dot]lu[dot]se)

Fariborz Zelli i Lunds universitets forskningsportal


Wim Carton, universitetslektor, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)
Områden: politisk ekonomi för begränsning av klimatförändringar, negativa utsläpp/koldioxidinfångning, klimaträttvisa
046-222 03 94
wim [dot] carton [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se (wim[dot]carton[at]LUCSUS[dot]lu[dot]se)

Wim Carton i Lunds universitets forskningsportal

Kontaktinformation

Jenny Hansson, Hållbarhetsforum 
jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se