Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättigheter och ansvar som student

Ingress

Genvägar till sidans innehåll:

  • [Ankarlänk: Din trygghet och dina rättigheter]
  • [Ev ankarlänk: Om något händer/Om du får problem med din studiesituation]
  • [Ankarlänk: Ditt ansvar som student]

Din trygghet och dina rättigheter

(Kort text som tar upp rättigheter, stöd, kvalitetssäkring i utbildningen, jämställdhet o lika villkor + länkar till de fyra områdena). Kanske använda delar av nedanstående texter:

Som student vid Lunds universitet är det viktigt att du känner dig trygg och säker. Om något händer som gör dig orolig eller om du skadar dig finns universitetet här för att hjälpa och stötta dig.

Som student ska du känna att studie- och arbetsmiljön vid universitetet är bra och säker.

Lunds universitet arbetar med att utveckla olika områden för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer för alla delar av universitetets verksamhet.

Det pågår också ett kontinuerligt arbete med att säkra och utveckla kvaliteten på våra utbildningar.

  • [Länk: Rättighetslistan]
  • [Länk: Stödverksamheterna]
  • [Länk: Kvalitetssäkring i utbildningen]
  • [Länk: Jämställdhet och lika villkor]

Om något händer / du får problem med din studiesituation

Eventuellt behöver detta delas upp i två - en för missnöje med studiesituationen och en för mer konkreta händelser (tillbud/olycksfall/trakasserier) Svårt få till en täckande rubrik...

Om du är missnöjd med något i din studiesituation bör du i första hand vända dig direkt till den eller de personer som frågan berör och i andra hand till ansvarig prefekt på institutionen. Du kan också vända dig till din studentkår, studerandeskyddsombudet på din fakultet eller Studentombudet om du behöver stöd och hjälp med studierelaterade problem.

  • [Länk: Studentkårerna]
  • [Länk: Studerandeskyddsombud]
  • [Länk: Studentombudet]

Tillbud eller olycksfall

Om du råkar ut för en olycka eller ett tillbud – alltså något som kunde slutat i en olycka – är det viktigt att du meddelar universitetet. Dels kan du då få hjälp med det försäkringsärende som kanske uppstår i och med en olycka, och dels kan universitetet arbeta för att motverka att något liknande ska hända igen.

[Länk: Tillbud och olycksfall]

Trakasserier eller sexuella trakasserier

Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering som är helt oacceptabla och som inte ska förekomma vid Lunds universitet. Om du upplever dig utsatt kan du göra en anmälan. Läs mer om vilket stöd du kan få från universitetet och hur du gör en anmälan:

[Länk: Trakasserier och sexuella trakasserier]

Ditt ansvar som student

Som student på Lunds universitet har du också ansvar och skyldigheter. Det är till exempel ett gemensamt ansvar för studenter, lärare och annan personal på universitetet att verka för en god studiemiljö.

Självklart behöver du också följa de lagar och regler som gäller för Lunds universitet.

Fusk och störningar

En grundläggande regel för dig som är student vid Lunds universitet är att du inte ska fuska. Som student ansvarar du själv för att ta reda på vilka regler som gäller för exempelvis referat och källhänvisningar vid examination på just din utbildning.

[Länk: Fusk och störningar]